Zateplete, aby vás zima nezaskočila

Ani s příchodem chladných zasněžených dnů neskončila stavební sezóna zcela. Pokud vás zima zaskočila a vy máte ještě rozdělanou práci, můžete ji dokončit. Představíme vám produkty, se kterými můžete zateplit dům včetně povrchových úprav (fasády) i v zimě. Do Nového roku tak můžete vstoupit s dokončenou prací. Stačí si vyhradit několik dní, kdy teplota příliš nepřesáhne bod mrazu. A pokud nestoupne teplota, můžete práce dokončit co nejdříve po Novém roce.

Aplikovat můžete zateplovací systémy Baumit EPS a Baumit Mineral, pro které je v zimním období vhodná lepicí stěrka Speed. Teplota při aplikaci stěrky nesmí být nižší jak +1 oC. Přitom však platí, že 3 až 4 hodiny po aplikaci může být tato stěrka vystavena teplotě až -5 oC. A pokud jako přísadu do omítky použijete unikátní Baumit urychlovač, zkrátíte dobu zasychání silikonové omítky a omítky Granopor i za nízkých teplot. Zateplenou fasádu můžete omítnout, pokud se teplota vzduchu, podkladu a omítky během jejího zpracování a zrání pohybuje mezi +2 a +15 oC.

A pokud ještě potřebujete i zdít, lze použít Baumit zdící maltu 50 W či 100 W. Jde o  vápenocementovou zdící maltu třídy pevnosti M 5 a M 10. Použít ji můžete ke zdění i za teplot až do -5 oC.

Baumit lepicí stěrka Speed (Baumit Speed KlebeSpachtel) 

Tato minerální lepicí a stěrková hmota je vyrobena na bázi cementu. Doba jejího schnutí je zkrácena. Tato stěrka je vhodná k lepení a stěrkování (armovací vrstva) fasádních izolačních desek.
Spotřebujete cca 4,5 až 5,5 kg/m2 pro lepení fasádních desek a cca 4 až 5 kg/m2 při armování.
Na 2,4 až 2,9 m2 potřebujete jeden pytel stěrky o hmotnosti 25 kg. Na paletu se vejde 54 pytlů o celkové hmotnosti 1.350 kg.

Baumit urychlovač (Baumit Beschleuniger) 

Baumit urychlovač je přísadou do Baumit silikonové omítky a Granopor omítky. Tato přísada zkrátí dobu potřebnou pro zasychání omítky za nízkých teplot. Urychlovač můžeme použít pouze v případě, kdy se teplota vzduchu, podkladu i omítky během jejího zpracování a zrání pohybuje v rozmezí od +2 oC do maximálních +15 oC. Na větší mráz omítka zůstává nadále citlivá, jelikož obsahuje vodu. Při teplotě +2 oC omítka zaschne na svém povrchu za 6 hodin a je tedy již odolná i vůči krátkodobému nočnímu mrazíku do –2 oC. Stejně tak již odolá i mírnému dešti, který po fasádě nebude stékat. Nelze však zobecnit přesnou dobu zasychání omítky s urychlovačem, záleží na okolní teplotě a povětrnostních podmínkách. Na 30 kg omítky spotřebujeme 0,3 litru urychlovače. 1 plechovka obsahuje 1 litr urychlovače. 

Zateplení domu systémem Baumit EPS-F

Tento zateplovací systém je cenově velmi příznivým řešením, je velmi snadno zpracovatelný, dobře paropropustný a jako jeden z prvních obdržel evropské technické schválení dle ETAG 004. Odtsraňuje stávající tepelné mosty, zajišťuje příjemnou pohodu vnitřního prostředí v zimě i létě a zateplit můžeme dům zároveň s renovací fasády. Nabízeno je více jak 200 základních odstínů, struktur a zrnitostí za jednotnou cenu. Kvalita tohoto systému je prověřena více než 30 letým používáním.

Aplikace tepelné izolace Baumit EPS-F

Nejprve je nezbytná montáž soklových profilů. Ve vodorovné poloze je připevníme soklovou hmoždinkou k podkladu (cca 3 ks/bm). Pro případné vyrovnání nerovností podkladu je nutné použít soklové distanční podložky. Soklové profily nakonec vzájemně spojíme spojkou soklových lišt PV 30.

Tepelně izolační desky pláště domu klademe na vazbu na sraz bez vyplňování spár. K podkladu je lepíme Baumit lepicí stěrkou. Můžeme využít 2 způsoby pokládky v závislosti na rovinnosti podkladu. V případě podkladu s nerovností maximálně ± 10 mm/m nanášíme lepicí stěrku po obvodě polystyrenových desek v 2 až 3 cm široké vrstvě a uvnitř desky bodově na 3 místech. Pokud je podklad rovinný do 5 mm/m, musíme nanést Baumit lepící stěrku rovnoměrně po celé ploše polystyrenové desky ozubeným hladítkem.
Nalepené desky se poté osazují hmoždinkami alespoň 24 hodin po nalepení. Počet i druh hmoždinek jsou závislé na jakosti podkladu. Je nutné vypracovat statický výpočtem na základě zkouškou zjištěné únosnosti hmoždinek. Hmoždinky kotvíme až do nosné konstrukce obvodového pláště domu. Pokud hmoždinky kotvíme do porézních materiálů, nepoužíváme příklep vrtačky. Je nutné použít vrtáky o průměru 8 mm a do nosné konstrukce hmoždinky kotvíme alespoň 40 mm hluboko. Pokud zateplujeme novostavbu, není nutné kotvení hmoždinkami použít. Novostavba ale smí mít maximálně 2 nadzemní podlaží. Zdivo musí být cihelné, neomítnuté, rovinné a homogenní.

Poté je nezbytné realizovat armovací vrstvu, která přenáší značná tahová napětí. Po kontrole rovinnosti povrchu položené tepelné izolace osadíme připojovací dveřní nebo okenní profily a rohové lišty. Na tepelně izolační desky naneseme ozubeným hladítkem Baumit lepící stěrku. Do ní vtlačíme vertikálně (shora dolů) Baumit sklotextilní síťovinu s přesahy alespoň 100 mm pomocí nerezového hladítka. Povrch zároveň pečlivě zahladíme. Po zahlazení a stáhnutí přebytečné malty bude tloušťka výztužné vrstvy silná 3 až 4 mm. Tato vrstva musí zrát 2 až 3 dny v závislosti na klimatických podmínkách (teplota + vlhkost vzduchu).

Na vyzrálou armovací vrstvu provedeme penetrační nátěr a můžeme aplikovat tenkovrstvou probarvenou omítku s urychlovačem. 
Baumit, spol. s r.o. Poslat poptávku