Porovnejte kontaktní a bezkontaktní zateplení Na poli zateplování objektů, které se provádí převážně zvnějšku budov, jsou v současnosti nejvíce používány kontaktní zateplovací systémy. Dalším zástupcem jsou pak zavěšené fasády s provětrávanou vzduchovou mezerou, takzvané systémy bezkontaktní či nekontaktní. Porovnejme si jednotlivé systémy, jejich výhody a nevýhody.

Zateplením ušetříte i zlepšíte mikroklima místností

Vzhledem k rostoucím cenám energií je třeba rapidně snížit jejich spotřebu. Jednou z možných cest je zateplení objektu, které vám pomůže snížit náklady na energie až o 50%. Zvýšení tepelného odporu obvodového pláště slouží v zimě proti úniku tepla zevnitř-ven a současně proti pronikání mrazu zvenčí-dovnitř. V letním období pak tepelná izolace účinkuje proti přehřívání vnitřních prostor domů, tedy jako ochrana budov proti teplu. Zvýšení vnitřní povrchové teploty konstrukce vám navíc zaručí zdravější bydlení bez plísní.

Vnější zateplení je efektivnější než vnitřní

Zateplení je možné provést zevnitř, nebo zvenčí, přičemž druhá možnost je mnohem efektivnější díky celistvosti zateplení pláště budovy. Vyřeší se problémy tepelných mostů, sníží se namáhání obvodové konstrukce a zároveň i teplotní výkyvy. Oproti vnitřnímu zateplení, které se provádí téměř výhradně ve zvláštních případech (například u historických budov) zaručuje tento systém dostatečnou tepelnou setrvačnost vnitřního prostoru. Podle způsobu provedení se vnější zateplovací systémy dále dělí na již zmíněné kontaktní a nekontaktní (také odvětrávané či provětrávané).
Nekontaktní zateplovací systémy

Tyto bezkontaktní fasády se hodí zejména jako dodatečné zateplení budov s vyšší vnitřní vlhkostí. Odvětrávací vrstva, kterou je volný prostor mezi předsazenou (pohledovou) vrstvou a tepelnou izolací připevněnou na obvodovou stěnu, totiž napomáhá odvádět vlhkost mimo konstrukci. Bezkontaktní systém je pak vhodný také pro budovy, jejichž fasáda se obkládá deskovým materiálem.

Jako tepelná izolace se nejčastěji využívají výrobky z polyuretanu, ovčí vlny nebo celulózy. Na obklady se používají například dřevotřískové, betonové, kovové nebo keramické desky. Celý bezkontaktní systém je technicky a časově náročnější, což se promítá i na ceně, která je vyšší než u systémů kontaktních. Cenu dále ovlivňuje zejména typ použitého obkladového materiálu a způsob ukotvení.

Kontaktní zateplovací systémy

Kontaktní zateplovací systém je nejrozšířenější, ve většině případů nejvhodnější a často i nejlevnější způsob řešení zateplení. Slovo kontaktní zde znamená, že zateplovací materiál těsně přiléhá k ploše obvodového pláště. Izolace se lepí a kotví na připravený povrch obvodového pláště budovy z exteriéru a je v kontaktu s krycí vrstvou. Tím vzniká nepropustná bariéra pro vodní páry.
Výhody kontaktního zateplení spočívají především v jeho jednoduchosti a výkonnosti. Kontaktní zateplovací systémy se hodí pro tepelnou izolaci rodinných, bytových i panelových domů, poskytují neomezenou barevnost a lze je snadno opravit. Na rozdíl od provětrávaných systémů se však nehodí do vlhkého prostředí. U objektu určeného k zateplení musí být navíc ukončeny všechny mokré procesy – celý objekt musí být přiměřeně vyschlý.

Kontaktní zateplovací systémy se vyrábějí buď z pěnového polystyrenu, nebo minerální vlny. Pěnový polystyren je všestrannější, snadno zpracovatelný, levnější než vlna a při práci s ním spotřebujete méně stěrkových materiálů. Dražší izolační desky z minerální vlny pak zajišťují kromě vynikající tepelné izolace spolehlivou a účinnou ochranu proti hluku i požáru a možnost vyššího mechanického zatížení.

Přes odbornou firmu k dotaci od státu

Zateplování objektů je náročná záležitost, proto je více než vhodné, abyste jeho realizaci zadali odborné firmě. Až do konce roku 2012 navíc můžete získat dotaci od státu z programu Zelená úsporám. Všechny potřebné informace o vašich konkrétních možnostech na získání podpory najdete na oficiálních stránkách programu Zelená úsporám.

Můžete se také obrátit přímo na odborníky akreditované v Seznamu odborných dodavatelů, mezi něž patří například Stavební firma JURMAN, ZELENKA spol. s r.o. Realizace zateplení právě od této společnosti pak může být z  dotačního programu Zelená úsporám finančně podpořena.
Stavební firma Jurman, Zelenka spol. s.r.o. Poslat poptávku