Zavlažovací systém uspoří vodu i váš čas Zobrazit fotky zobrazit 5 fotek

Ochrana a udržitelný rozvoj využívání vodních zdrojů je dnes nejen trendem, ale především logickou nutností. Odborníci dokonce tvrdí, že zásoby vody na Zemi uživí lidskou populaci pouze dalších padesát let a jejím nedostatkem trpí už dnes každý třetí člověk. Sladká voda představuje pouhá 3% veškeré vody na Zemi (slaná 97%). Ovšem z uvedených tří procent představují téměř 70% ledové příkrovy a ledovce, pouze okolo 30% voda podzemní a voda povrchová pouhých 0,3% (řeky, jezera, bažiny, močály, rybníky) . Nejsou tato čísla dostatečně děsivá? 

Kvalitní a dobře navržený automatický zavlažovací systém skutečně dovede uspořit až 40% vody potřebné na zalévání. Maximální úsporu pak přinášejí takzvané kapkovače, které vodu dopraví v optimálním množství přímo ke kořenům rostlin. Ovšem moderní zavlažovací systém dokáže oproti těm již překonaným ušetřit i elektřinu – uvádí se až 25% a zvýší produktivitu zavlažovaných ploch.

Co je automatický zavlažovací systém?

Automatický zavlažovací systém dodává rostlinám potřebné množství vody, pokud zrovna neprší. Správně navržený a instalovaný zavlažovací systém také zlepší vzhled zahrady a zdraví okrasných i užitkových rostlin, uspoří vodu a elektřinu, potažmo tedy i finanční prostředky.

Moderní zavlažovací systémy se skládají z potrubních rozvodů ukrytých pod zemí a rozvodů elektřiny (k ovládací jednotce a dešťovému čidlu), postřikovačů (ideálně výsuvných - ukrytých pod úrovní terénu), regulace (ovládací jednotky) a dešťového čidla. Zdrojem vody může být vodovodní řád, studna či jímka vybavené ponorným čerpadlem (jímka i filtrací hrubých nečistot). Zavlažování probíhá tak, že se postřikovače po otevření přívodu vody elektromagnetickými ventily tlakem vody vysunou nad terén a zavlažují. Po ukončení zavlažování (doba je předem nastavena) se opět zasunou do svých podzemních pouzder. My se tak nemusíme postřikovačům vyhýbat například při sekání trávníku. 
K zavlažování užitkových a okrasných rostlin můžeme též využít kapkovače (kapkovací hadice, případně mikrotrysky). Ideální jsou k zavlažování keřů, stromů, rostlin v nádobách a květinových záhonů. Potrubí s vestavěnými kapkovači dávkuje vodu pouze k zavlažovaným rostlinám - přímo do jejich kořenové zóny. Dávky vody je možné odměřovat velmi úsporně a s minimálním výparem. Výrazně tak snížíme spotřebu vody, ale též zásadně omezíme růst plevelů a šíření mnohých nemocí rostlin.

Dešťové (srážkové) čidlo přeruší zavlažování za deště a po dešti a spustí je opět po vyschnutí pozemku. Na začátku potrubního rozvodu je osazen filtr, který chrání systém před nečistotami a ucpáním, zajišťuje správný provoz a dlouhou životnost systému.

Přednosti automatického zavlažovacího systému

Automatický zavlažovací systém se postará o vaši zahradu i v době, kdy nejste doma. Rostliny budou zdravější, trávník zelenější a lepší bude i úroda ovoce a zeleniny. Když zaléváme manuálně, dochází kromě nezbytné manuální práce a časové investice k nadměrnému či naopak nedostatečnému zavlažování rostlin, závlaha je nepravidelná a my plýtváme vodou. Ještě více ušetříme zavlažováním večer, v noci a za svítání, jelikož bude mnohem menší výpar vody a zabráníme též teplotnímu šoku rostlin způsobenému velkým rozdílem teplot vody a samotných rostlin. Zavlažovací systém bychom nepotřebovali za stavu ideálního střídání slunného počasí a dešťů a za naprosté absence extrémně vysokých teplot. To je však utopie. Kdo má zahradu, dobře ví, že zavlažování je nutné. 

Náklady na pořízení zavlažovacího systému

Cena zavlažovacího systému je závislá na velikostech (plochách) a dispozicích zavlažovaných ploch, členitosti zahrady a kapacitě konkrétního zdroje vody. Cenu se vždy dozvíte až po vypracování technického návrhu zavlažovacího systému. Samozřejmě dochází ke konzultacím a je možné nahradit některé dražší prvky levnějšími, některé zcela vypustit a podobně. 

Jak vydatný musí být zdroj vody a její tlak v systému?

Uvažujeme-li o zahradě o ploše cca 700 m2, potřebujeme průtok 0,6 až 0,7 l/s (litrů vody za sekundu). Přitom platí, že čím větší průtok, tím lépe. Pokud čerpáme vodu ze studny a ta není dostatečně vydatná, vyplatí se instalace zásobní nádrže na vodu. Minimální tlak vody v systému je 2 atm na jeho koncových prvcích (např. postřikovačích) a na zdroji vody alespoň 3 či 4 atm. Nedoporučuje se přitom systém napojovat na zahradní kohoutky malých profilů (průměrů), které omezují průtok vody a způsobují vysoké ztráty jejího tlaku. Zároveň se doporučuje napojit systém těsně za vodoměrem, pokud čerpáte vodu z vodovodního řádu.

Průběžné kontroly zavlažovacího systému

Je třeba pravidelně kontrolovat správné funkce zavlažovacího systému, především postřikovačů a elektroventilů. Pokud klesne v systému tlak vody, nejprve zkontrolujeme, zda není zanesen filtr. 
Postřikovače musí být správně nastavené a kapkovací potrubí nesmí být porušené. Vizuálně kontrolujeme každý postřikovač, zda se správně vysouvá a zasouvá. Trysky postřikovačů nesmí být ucpané a elektroventily musí uzavírat/otevírat sekce spolehlivě a rychle. Z čidla srážek také musíme odstranit listy a jiné nečistoty. Kontrola systému by měla proběhnout alespoň jednou měsíčně a nezabere u průměrně velkého pozemku více jak 15 minut.

Před zimou (před prvními mrazíky) je třeba systém odborně odvodnit – pořádně profouknout stlačeným vzduchem a odpojit od zdroje vody. Poté musí být systém neprodyšně uzavřen, aby se do něj nedostala ani kapka vody. Postřikovače je nejvhodnější odmontovat a potrubí zaslepit. Po zimě systém opět zprovozníme.
Zdroj: www.landart.cz
LandART atelier s.r.o. Poslat poptávku