Bez vody si nelze představit život a vůbec nejde o frázi. Přesvědčujeme se o tom denně. Voda tvoří až dvě třetiny těla člověka. Bez jídla vydržíme 40 dní, ale bez vody jen 2-3 dny. Potřebujeme ji opravdu denně, čistou, průzračnou, zdravou. Řecký lékař Hippokrates už ve 4. století před naším letopočtem hovořil o tom, že kdo žije tam, kde je čistá voda, je zdravý. Známá je i jeho rada, že lékař, který přichází do neznámého města, by měl mít jasnou představu o vodě, kterou užívá tamější obyvatelstvo.

Nedostatek či špatná kvalita pitné vody bezprostředně ohrožuje zdraví lidí. Většina obyvatelstva ani přesně neví, jakou vodu pijí, ale i poměrně dost velké procento lidí, kteří mají vlastní studnu, si nikdy nedalo posoudit kvalitu vody. Při využívání vodních zdrojů musíme počítat s mnohými riziky, protože znečištěná voda může vážně poškodit zdraví.
Nejčastěji se jedná o znečištění vody patogenními mikroorganizmy. Vodní cestou se šíří různé nákazy, například břišní tyfus a salmonely, virusová onemocnění a podobně. Nákaza se přenáší na člověka nejen přímo pitnou vodou, ale i prostřednictvím jí znečištěných potravin, rukou, kuchyňských potřeb a podobně.

Znehodnocení vody chemickými látkami anebo změněný obsah některých běžně se vyskytujících látek ve vodě může způsobit akutní nebo chronické poškození organizmu. Například voda s vyšším obsahem dusičnanů se nesmí používat na přípravu výživy pro kojence, protože v jejich trávicím ústrojí se mohou chemicky změnit na dusitany, které se vážou na červené krvinky. Tím se znemožní přenos kyslíku krví do těla a vzniká dusičnanová methemoglobinémie kojenců s typickým projevem, a to modrým zbarvením sliznic.

Při nedostatku zdravotně nezávadné vody lidé často zanedbávají hygienu, což může podnítit vznik infekčních, kožních a mnohých jiných onemocnění.
Změny smyslových vlastností vody, jako je například chuť, barva či zápach, může způsobit skupina hub, řas, železitých a sirných bakterií. Přestože většina z nich nezpůsobuje vážné onemocnění, uvedené změny vyvolávají odpor spotřebitelů a snižují kvalitu vody. Velký počet lidí v městech i na venkově pijí vodu z vodovodu. O kvalitu vody se starají vodárny. Majitelé studní se o vodu, studnu či pramen, musí postarat sami.

Studnu pro jednu nebo více domácností je možné vykopat nebo vyvrtat na základě hydrogeologického posudku v neznečištěném prostředí. Na umístění a technický stav studní je zapotřebí dodržovat stanovené normy.

Plocha okolo studny do vzdálenosti 10 metrů nesmí být jakkoliv znečišťovaná. Přístup k ní se doporučuje vydláždit. Rovněž povrchové vody musí být odvedeny mimo studnu a z jejího okolí. V případě, kdy je studna vybavená přímým odtokem vody, je zapotřebí udělat vodotěsný odpad (potrubí nebo žlábek), který odvádí nevyužitou vodu do vzdálenosti nejméně 5 metrů od studny. Pokud máte studnu na zahradě, doporučuje se okolí do vzdálenosti 10 metrů od studny upravit jako trvalý travní porost.

Při nesprávném umístění studny, ale i při její nedostatečné ochraně se vystavujete zdravotním rizikům. Spolehlivá a pravidelná kontrola a údržba vodního zdroje jsou prvořadým předpokladem zdravé a nezávadné vody. Tedy takové, jakou potřebujeme k životu - tedy vodu živou.
Stavební geologie - GEOPRŮZKUM České Budějovice, spol. s.r.o. Poslat poptávku