Živičné a fóliové hydroizolace pro všechny typy střech

Střešní hydroizolační systémy jsou určené pro vytváření povlakových střešních krytin budov s plochou, šikmou, nebo vypouklou střechou. Jsou vhodné pro střechy jednoplášťové i dvouplášťové, pro střechy větrané i nevětrané, pochůzné i nepochůzné, s tepelně izolační vrstvou nad i pod krytinou, bezespádé i sklonité, s násypem kameniva nebo zeminy, zavodněné, se zahradní úpravou – tedy pro všechna konstrukční řešení hydroizolací střech.

Hydroizolace

Hydroizolace zamezuje škodlivým účinkům vody na jednotlivé části stavby. Na plochých střechách se uplatňují nejčastěji vodotěsnící vrstvy z jednoho či více natavitelných pásů z asfaltu, nebo ze střešní hydroizolační fólie z měkčeného PVC.

Střešní fóliový systém

Základem střešního fóliového systému je fólie z měkčeného PVC. Tato fólie vyniká vysokou odolností vůči nízkým i vysokým teplotám, velmi dobrou rozměrovou stálostí, hygienickou a ekologickou nezávadností, odolností vůči UV záření, vodě, páře, proti krupobití, průrazu, prorůstajícím kořínkům, sálavému teplu, přelétavému ohni, výbornou svařitelností a minimálně zatíží konstrukci. Výhodou je poměr mezi cenou a kvalitou bez potřeby další údržby.

Střešní fóliové systémy je možné použít u nových objektů, ale i u rekonstrukcí poškozených plochých střech. Fóliové systémy je možné aplikovat po celý rok, a to i za nepříznivých klimatických podmínek - při zvýšené vlhkosti a mrazu až do – 15 °C.

Jak a kam se fólie aplikují

Fólie se mohou aplikovat na střechy všech sklonů včetně střech s nulovým sklonem. Typ fólie se volí podle způsobu aplikace. Fólie mohou být mechanicky upevněné, nebo volně kladené pod násyp, případně je použit jiný způsob stabilizace - například uložení pod dlažbu, kačírek či vegetační vrstvu.

Střešní asfaltový systém

Asfaltové hydroizolační pásy patří mezi živičné systémy a jsou jednou z nejstarších hydroizolačních technologií. Hydroizolační pásy jsou určené především k ochraně stavby proti vlhkosti a vodě, pro povlakové krytiny střešních plášťů a vodotěsné izolace spodních staveb. I zde jim však již konkurují PVC fólie.

Hydroizolační asfaltové pásy

Asfaltové pásy se podle typu krycí vrstvy dělí na pásy oxidované a modifikované s různými typy nosných vložek. 

Oxidované asfaltové pásy

Nevýhodou klasických oxidovaných asfaltových pásů je horší mechanická odolnost, protože se vlivem nižších teplot stávají neohebnými a dochází k tvorbě trhlin na souvrství. Nejsou tedy vhodné k překlenutí různých deformací podkladu.

Hydroizolační pásy z modifikovaného asfaltu

Hydroizolační pásy z modifikovaného asfaltu jsou vyrobené z kvalitní asfaltové hmoty a nosné výztužné vložky. Díky své vysoké pevnosti a pružnosti je možné klást je volně bez plnoplošného nastavení a mohou být použity i v místech zvýšeného namáhání.
Pásy z modifikovaného asfaltu jsou vhodné pro svou strukturní pevnost a odolnost vůči mechanickému namáhání a povětrnostním vlivům, nízkou propustnost pro vodní páry, odolnost vůči prorůstání kořenů rostlin, možnost vytvoření adhezního můstku pro spojení s libovolnými konstrukcemi, výbornou svařitelnost, hygienickou a ekologickou nezávadnost, dlouhou životnost, cenovou výhodnost, jednoduchou montáže a údržby a možnost různých variant řešení. 
Izolace - střechy s.r.o. Poslat poptávku