Zlepšete tepelný odpor stávajících oken

Nová izolační skla Heat Mirror s tepelnou fólií jsou vhodná pro okna trpící neustálým rosením skel, pro okna, kterými proniká chlad právě díky nedostatečnému (nekvalitnímu) zasklení, která se v létě rozpalují a vůbec pro každého, komu záleží na úsporách za spotřebovávané energie a přitom nechce stávající okna ještě jen tak měnit. Izolační skla heat Mirror sníží tepelné ztráty domu až o 30%, přitom budou pouze vyměněna stávající okenní skla za nová, aniž by bylo třeba výplně stavebních otvorů vybourat. 

Pokud jde v zimě od vašich okenních skel nepříjemný chlad a v létě se zase nepříjemně přehřívají, je třeba uvažovat o jejich výměně. U 5 až 10 let starých oken (například plastových) zřejmě nemá smysl kompletní výměna těchto výplní stavebních otvorů. Vystačíte si s pouhou výměnou zasklení.
A právě pro tento účel byla vyvinuta a jsou nabízena izolační skla HEAT MIRROR, vhodná pro všechny typy plastových, hliníkových, dřevohliníkových a dřevěných oken včetně eurooken z lisovaných dřevěných hranolů. Zaměření a cenovou nabídku přitom nyní získáte zdarma.

Co je pojem Heat Mirror?

Heat Mirror vlastně není názvem zasklení, ale speciální fólie. Tato fólie je pokryta nízkoemisivní vrstvou a je napnuta uvnitř izolačního dvojskla. Vznikne tak třívrstvý systém zasklení se dvěma oddělenými komorami, což je analogie dražšího a těžšího izolačního trojskla. Speciální nízkoemisivní pokovenou fólii lze mezi vnitřní a vnější sklo umístit přesně tam, kde bude její účinek nejvyšší. Nízkoemisivní pokovená vrstva způsobuje selektivní propustnost a odraz nežádoucího elektromagnetického záření - je propustná pro viditelné světlo, přitom odráží vzdálené infračervené (teplo přenášející) záření a škodlivé záření ultrafialové (UV).

Tepelné záření odráží zpět k jeho zdroji – v létě tedy ven a v zimě naopak dovnitř, odkud teplo sálá.
Respektive jinak a odborněji - při radiačním sdílení tepla je rozhodující teplota tělesa, které emituje záření. Pro blízkou IR oblast spektra (sluneční záření) je fólie tepelného zrcadla více propustná (vyšší podíl záření projde), pro vzdálenější IR oblast (záření těles o teplotách blízkých teplotám v budovách) je fólie nepropustná.

Souhrn vlastností izolačního zasklení Heat Mirror

  • propustnost viditelného světla (70 až 30%), čím nižší je prostup slunečního záření, tím nižší je i prostup viditelného světla
  • propustnost UV záření je výrobcem garantována nižší jak 1% (standardní dvojskla a trojskla nezajistí ochranu před UV paprsky a způsobujícími blednutí barev v interiéru, proniká jimi 20 až 8% UV)
  • propustnost infračerveného spektra, která rozhoduje právě o tepelně izolačních vlastnostech zasklením (se vzrůstající vlnovou délkou klesá)
  • řešení okraje izolačního skla s meziskelní fólií dosahuje minimálně stejných výsledků jako teplé plastové a kompozitové rámečky
  • dobrý index zvukové neprůzvučnosti (zvýšení hlukového útlumu o 2dB oproti standardnímu dvojsklu)
  • podobná skladba jako u izolačních trojskel, ale nižší hmotnost

Přidejte i bezpečnostní fólii

Bezpečnostní okenní fólie zpevňují skla a zajišťují je před vysypáním a následným průnikem zloděje do interiéru. Bezpečnostní fólie zpevňují a zabezpečují i skleněné výplně dveří a výkladů obchodů. Přitom zajišťují i UV ochranu (99% UV filtr).

Konkrétně ochranné fólie Clear 4M Cristal chrání osoby proti poletujícím částicím při rozbití skleněných ploch podle ČSN EN 12600. Fólie jsou silné 100 mikrometrů, mohou být čiré i tónované a stupněm zabezpečení je řadíme mezi ochranné. Bezpečnostní fólie Clear 7M Cristal a Clear 8M Cristal jsou silné 175 mikrometrů a chrání výplně stavebních otvorů před proniknutím předmětů a osob skleněnou plochou podle ČSN EN 12600 a ČSN 356. Nabízené jsou však i ochranné bezpečnostní fólie nejvyššího stupně zabezpečení M11 a Clear 12M Cristal. Ty se používají přímo k ochraně majetku vůči proniknutí osob skleněnou plochou jak při kriminalitě, tak při vandalismu (třída zabezpečení P1 a P2 podle ČSN EN 356). Jsou čiré a silné 300 micrometrů. Navíc získaly atestaci pro pojiš´tovny a tedy pojištění objektů. 

Zvýšená ochrana proti Slunci

Protisluneční zrcadlové (reflexní) interiérové fólie brání v letních měsících přehřívání interiéru. Jejich zrcadlový efekt způsobují mikrovrstvy kovových částic, které znemožňují průhled do místností a dosahují nejvyšší účinnosti odrazu sluneční energie. Lze je použít pro všechny typy jednoduchých skel a oken, případně i některá dvojitá izolační (termální) skla. Čím většího dosahuje fólie ztmavení a reflexe, tím vyšší je ochrana interiéru před slunečním zářením.

Protisluneční zrcadlové (reflexní) exteriérové fólie dosahují obdobných vlastností a výsledků jako fólie interiérové. Navíc však odvádějí teplo absolutně nejlépe. Instalací na vnější stranu okna totiž teplo neproniká prosklením, ale odráží se rovnou ven. Tyto fólie jsou vhodné pro všechna tepelně izolační skla.

Protisluneční nereflexní fólie se používají na okna historických a památkově chráněných objektů. Dosahují nízkého odrazu světla a nenarušují tak původní vzhled oken. Jsou určené k ochraně interiéru před slunečním zářením - přehřívání interiéru, UV i IR.

Protisluneční nereflexní a zároveň tepelně izolační fólie je oproti předchozímu druhu typická zvýšeným tepelně izolačním účinkem. Ochrání tak zboží ve výlohách před blednutím, případně zpříjemní pobyt třeba na pracovišti. Jde vlastně o kompromis mezi tepelně izolačním účinkem a ztmavením za zachování nejvyšší možné propustnosti světla.
D&L mont CZ s.r.o. Poslat poptávku