Finální podobu fasády domů lze řešit několika způsoby; zcela jednoznačně vedou nejrůznější omítky. Ještě před několika lety byly velice omezené možnosti jak docílit zajímavého vzhledu budovy. Dominovaly odstíny šedi, které nevypadaly lákavě. Toto období máme naštěstí za sebou, současné moderní technologie umožňují zhotovení omítek v mnoha barvách a s mnoha různorodými vlastnostmi. Fasáda domu představuje spojení funkčnosti i estetického hlediska. Pomáhá regulovat vlhkost a teplotu a navíc ovlivňuje vzhled domu. Její volbu proto nepodceňujte.

Ať už se rozhodnete pro jakékoliv ztvárnění fasády, požadavky budou stále stejné. Schopnost regulovat prostup vlhkosti z interiéru ven, zajistit ochranu domu před vodou v jakékoliv podobě, eliminovat nežádoucí procesy při výkyvech teplot a v neposlední řadě i estetické hledisko. Nejznámějším a pravděpodobně nejrozšířenějším řešením pro ztvárnění fasády jsou omítky. Velmi používané jsou akrylátové, což je dáno jejich dobrými vlastnostmi a přijatelnou cenou. Akrylátové omítky jsou vhodné rovněž pro dekorativní úpravu stěn v interiéru.

Akrylátové omítky JUB jsou dodávány v pastovité formě, což je progresivnější technologie oproti běžně dodávaným suchým směsím. Vyznačují se vysokou pevností, výbornou přídržností k podkladu a dostatečně vysokou paropropustností. Omítky jsou již probarvené podle přání zákazníka, může si vybrat zhruba ze dvou set odstínů. Obsahují přísady pro preventivní ochranu zdiva proti řasám a plísním. Horkou novinkou na trhu jsou akrylátové dekorativní omítky, které se vyznačují především vysokou pevností, dostatečnou propustností vlhkosti a navíc výborně drží na každém povrchu. Firma JUB nabízí na své výrobky desetiletou záruku.

Akrylátové drásané omítky
Jsou dodávány v granulaci 2,0 a 2,5 mm a mají povrch podobný struktuře dubové kůry. Finální vzhled záleží na způsobu drásání, které se provádí vodorovně, svisle nebo kruhovitě. Používá se pro dekorativní ochranu fasádních i vnitřních stěnových povrchů. Omítka je vodoodpudivá, odolává povětrnostním podmínkám a průmyslovým zplodinám. Několik minut po nanesení omítky se upravuje její povrch tzv. drásáním tvrdým plastovým hladítkem.
Akrylátové hlazené omítky
Mají stejnoměrně uhlazenou strukturu, lze je úspěšně nanášet pouze na velmi kvalitně připravené a vyrovnané podklady. Ihned po nanesení se povrch omítky uhladí hladkým plastovým hladítkem aby se dosáhlo stejnoměrného a plného vzhledu.
Akrylátová omítka Valiplast
Jedná se o omítku s typickou rustikální strukturou, která se vytváří válcováním vrstvy omítky pěnovým nebo reliéfním válečkem. Maltovou směs je možno nanášet ručně nerezovým ocelovým hladítkem nebo strojně stříkáním.
Akrylátová omítka Jubolit
Je určena k nanášení stříkáním. Tloušťka nanesené vrstvy by neměla přesahovat 2,5 mm. Omítku je nutné nanášet ve dvou vrstvách. První vrstva se nanáší vodorovně, druhá svisle.
Kdy a jak omítky aplikovat

Nanášení akrylátových omítek je možné pouze za vhodných mikroklimatických podmínek. Teplota vzduchu a zároveň stěnového podkladu nesmí být nižší než 5 °C a vyšší než 30 °C. Relativní vlhkost by měla být nižší než 80% a síla větru by neměla překročit 30 km/hod. Omítka se nesmí nanášet ani za deště a mlhy i za předpokladu, že fasádu budeme chránit pomocí závěsů. Důvodem je možnost vzniku nestejnoměrností v barevném odstínu, za které výrobce nenese odpovědnost. Nanášení musí proběhnout co nejrychleji, bez jakéhokoliv přerušení práce od jednoho okraje stěny k druhému.

Špatnou volbou materiálu či chybnou aplikací omítkovin může dojít k celé řadě problémů. Rozhodnete-li se investovat do nové fasády nemalé peníze, obraťte se na odbornou firmu, která individuálně posoudí situaci a navrhne vhodný typ omítky, poradí s její aplikací či ji odborně provede. Služby odborné firmy jsou pro vás zárukou, že investované peníze nebudou vyhozeny oknem.