Sdílet
 

Znáte šindelové střechy IKO?

Datum vydání: 10.08.2007 | autor:
Střecha je jednou z nejdůležitějších částí domu, protože nejen spoluvytváří celkový estetický dojem domu, ale zároveň zaručuje velmi podstatným dílem kvalitu bydlení. Střechy z bitumenových šindelů splňují oba tyto nároky, a tak není divu, že se na stále více střechách objevují šindele. Argumenty pro jejich použití hovoří jasně…
Foto IKO s.r.o.
Foto IKO s.r.o.
Hlavní předností bitumenových střešních šindelů je jejich hmotnost na m2. Nízká hmotnost, která se pohybuje kolem 10 kg/m2, řadí šindele mezi velmi lehké střešní krytiny, čímž nejsou zatěžovány krovy ani statika domu. Z tohoto důvodu jsou šindele používány nejen na novostavbách, ale i při rekonstrukcích starších střech, u kterých krovy a nosné zdi neunesou vysoké zátěže.

Další důležitou předností šindelů je široká paleta vzorů, barev a designů. Šindele IKO nabízejí více než 65 různých barevných a designových kombinací, ze kterých si vybere i nejnáročnější klient. Největší obliby u zákazníků se v minulém roce těšil laminovaný šindel typu Cambridge, především díky laminované struktuře šindele, 8 různým barevným kombinacím a dostupné ceně.

Společnost IKO, jako jediný vertikálně integrovaný výrobce šindelů, zpracovává samostatně všechny strategické suroviny pro výrobu šindelů. Ve všech svých výrobních závodech má IKO zařízení na oxidaci bitumenu, těží a barví posypový granulát, jejichž prostřednictvím dosahuje skvělých parametrů, pokud jde o stálobarevnost a vzhled šindelů. IKO vyrábí svou vlastní nosnou sklenou vložku a disponuje největším výrobním zařízením svého druhu ve světě. Vertikální integrace zaručuje maximální kontrolu kvality všech použitých materiálů a výrobních procesů. Zákazníci IKO obdrží jen ty nejkonzistentnější a nejkvalitnější šindele na trhu.
Foto IKO s.r.o.
Foto IKO s.r.o.
Životnost šindelů se pohybuje od 25 do 40 let a vždy závisí na zvoleném typu šindele, kvalitě pokládky a odvětrání střechy. Společnost IKO si je vědoma kvality a dlouhověkosti svých šindelů, a proto nabízí na vybrané typy šindelů až 25-leté záruky. IKO navíc nabízí až desetiletou platinovou záruku „Platinum Guarantee“, která v případě zatečení do střechy plně nahradí nejen cenu střešní krytiny, ale i práce a škody s tím spojené do 100% krytí.

Proč ventilovat šindelovou střechu?
Pokud se šindelové střechy neventilují, teplota pod nimi vzrůstá. V důsledku toho stárne střešní konstrukce mnohem rychleji a současně vzniká pod střechou vlhký a pro život nezdravý vzduch. Odvětráním střechy se sníží teplota jak šindelové střechy, tak prostoru přímo pod ní, čímž se odstraní negativní vlivy na střešní konstrukci a zabrání se akumulaci vlhkosti v půdních prostorách.

Ventilací se vyrovná teplota vně i uvnitř střechy. Střešní konstrukce bude potom schopna odolávat náhlým změnám teplot. Především pak těm, které vznikají v důsledku letních bouří. Odvětrání střechy představuje také prevenci ledových bariér. Ledové bariéry jsou důsledkem soustavného mrznutí a tání sněhu v důsledku toho, že teplo unikající střešním záklopem je zadržováno v oblasti podhledů zmrzlou břečkou. Pokud dojde ke vzniku ledových bariér, může dojít velmi jednoduše k vniknutí vody do střechy.
Foto IKO s.r.o.
Foto IKO s.r.o.

„Vyvážený ventilační systém“, který je klíčem správného odvětrání střechy, umožňuje unikání tepla a vodních par ze střešního systému. Vzduch musí mít možnost volně cirkulovat mezi izolací a přibitým střešním záklopem, od okapů k hřebenům. Tím se prodlouží životnost vaší střechy, zvýší se komfort bydlení a upraví se vlhkost v domě, což povede k nižším účtům za služby, protože sušší izolace bude lépe fungovat.

Vyvážený systém: Klíč ke správné střešní ventilaci.
Nejdůležitějším faktorem u střešní ventilace je požadavek 'vyváženého systému'. Znamená to, že každý cm2 odváděného vzduchu musí být vyvážen nasáním stejného množství vzduchu u okapů.
Vyvážený systém zajistí, že se z podkroví odvětrá škodlivé teplo a vlhkost, což povede k ochraně střechy před předčasným zastaráváním a uchrání střechu před nákladnými opravami. Pokud má střecha řádně vyvážený systém, vzduch proudí od okapů z dolní části podkroví k jeho vrcholu a vytlačuje přirozeným proudem teplo a vlhkost, přičemž se využívá tlak vzduchu, termický efekt a difúze.

Pokud dojde k narušení rovnováhy v tomto systému a čistý volný prostor odvětrání (NFA) u hřebene je větší než u okapu, může vzniknout obrácené proudění vzduchu, které bude mít opačný účinek než požadujeme. Vzduch bude proudit z vrcholu domu a bude se tlačit dolů k okapům. V důsledku toho nebude teplo a vlhko moci unikat a do domu bude nasáván další vzduch a vlhko.
Foto IKO s.r.o.
Foto IKO s.r.o.
Profesionálové ve stavebnictví dodržují standardy statické ventilace, jež jsou uváděny v požadavcích na správné odvětrávání. Tyto požadavky stanoví poměr 1:300. To znamená jeden cm2 ventilace na každých 300 cm2 izolované střešní plochy. Kromě toho vyžadují specifikace dobrého odvětrání podkroví vyvážený ventilační systém – 50% odvětrávačů u okapu a 50% v horní části střechy.

Výpočet čistého volného prostoru odvětrávacích průduchů
Vzduchová mezera mezi izolací a střešní krytinou musí být 4 až 6 cm. Vzduch by měl proudit dovnitř z dolní části střechy (okapy) a odcházet horní částí střechy (hřeben). Proudění vzduchu mezi okapovými a hřebenovými odvětrávači musí být bez překážek (tvořených izolací nebo krovy), aby se zajistila příčná ventilace. Celkový požadovaný čistý volný prostor (NFA) odvětrávacích otvorů je funkcí izolované střešní plochy (P) a sklonu střechy.

Příklady střešních konstrukcí
Ventilace by se měla rozdělit rovnoměrně mezi počet odvětrávačů u okapů a v hřebenech. Příklad: P = 120 m2; Sklon střechy = 35°; NFA Armourvent®Multi = 275 cm2/m
Celkový požadovaný NFA odvětrávacích otvorů: 120÷300 = 0,4000 m2 = 4000 cm2
Minimum běžných metrů průduchů požadovaných po celé střeše: 4000/275 = 14,54 m
Běžné metry průduchů v hřebeni: 14,54÷2 = 7,27 => 7,50 m.
Běžné m průduchů u okapů: 14,54÷2 = 7,27 => 7,50 m


Sklon střechy Požadovaný NFA odvětrávacích otvorů 15°- 40° P÷300 41°- 85° P÷600
POZNÁMKA: Střechy s parotěsnými zábranami vyžadují o 40% nižší ventilaci. V některých regionech (horské oblasti, pobřeží) mohou platit zvláštní stavební předpisy.

- ARMOURVENT® MULTI ARMOURVENT® MULTI PLUS Rozměry 6 m x 22,80 cm 6 m x 28,50 cm - Monarch Monarch-Diamant - Armourglass (Victorian) Diamant-(Shield) - - ArmourShield - - Superglass (-Biber) - - BiberShield - - Marathon Ultra (Cambridge) Sklon střechy 15°- 60° 15°- 60° Plocha odvětrání 275 cm2/m 275 cm2/m
Šindelové střechy IKO zaručují maximální užitnou hodnotu a designovou nabídku za velice výhodných podmínek.
Více o šindelích se dozvíte na  www.iko-shingles.eu
IKO s.r.o.

IKO s.r.o.

Praha, Vysočany, Pod Pekárnami 157/3, 190 00
Web: http://www.iko.cz
E-mail: praha@iko.eu
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

IKO s.r.o.

Praha, Vysočany, Pod Pekárnami 157/3, 190 00
Mobil: 733 736 046
Web: http://www.iko.cz
E-mail: praha@iko.eu

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Znáte šindelové střechy IKO?"

Buďte první a napište komentář k  "Znáte šindelové střechy IKO?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE