Sdílet
 

Znáte vady střech a jejich příčiny?

Datum vydání: 14.06.2012 | autor:

Jednou z nejdůležitějších a současně nejnamáhanějších částí domu je střecha. Chrání obydlí před vlivy klimatu, a proto jsou na ni kladeny vysoké nároky z hlediska správného navržení, technického provedení a použití vhodných materiálů. Základem je dobře projektovaný a kvalitně postavený krov. Protože střešní konstrukce je jednou z největších investic domu, je obzvláště důležité vyhnout se pochybením v jejím návrhu a při samotné realizaci.

Realizovaná střecha Realizovaná střecha
Realizovaná střecha

Vady před zahájením stavby

Chyby mohou být už v projektové dokumentaci. Například vybere-li projektant nevhodný model střešní tašky. Při jejím výběru je nutné přihlédnout k podnebí lokality, terénu, typu střechy a jejímu sklonu.

Typ střešní tašky

Častou chybou bývá nesprávně zvolený typ tašky pro konkrétní typ střechy. Pro velké jednoduché plochy jsou vhodné tašky s velkou vlnou, pro rovinné šikmé střechy by se měly použít drážkové ražené tašky. Při pokrývání kuželovitých střech, střech oblých tvarů nebo zborcených ploch se nejlépe uplatní pálená taška bobrovka nebo prejz.

Špatně navržený tvar střechy

Pokud nebyl při návrhu střechy brán zřetel na podnebí, pak například v horských oblastech při nevhodném tvaru střechy (například členitá střecha s velkým množstvím malých ploch a vikýřů) a o malém sklonu může hrozit v zimě nebezpečí v podobě zatékání vody pod tašky, jejího zamrznutí a následného popraskání tašek. Stejně tak se bude na střeše hromadit až příliš nadměrné množství sněhu.
Realizovaná střecha Realizovaná střecha
Realizovaná střecha

Neodpovídající sklon střechy

Aby střecha dobře plnila svou funkci, volíme vždy bezpečný sklon střechy a tomuto sklonu odpovídající střešní krytinu.

Nevhodná skladba střešního pláště

Střešní plášť má být také navržen s ohledem na nadmořskou výšku a lokalitu, přičemž jeho nejdůležitější vlastností by měla být nepropustnost. Například skládané krytiny nejsou zcela těsné a proniká jimi tlaková voda, prach a prachový sníh. Proto musí být stanovena doplňková opatření určující bezpečný sklon a tím nepropustnost srážkové vody.

Nedodržení větracích průřezů

Pokud pod střechou se skládanou krytinou chybí větrací systém, střešní konstrukce bude vlhká. Tím celou střechu ohrožujeme a výsledkem může být narušení její funkčnosti a výrazné snížení životnosti.
Realizovaná střecha Realizovaná střecha
Realizovaná střecha
Realizovaná střecha Realizovaná střecha
Realizovaná střecha

Nedovolené těsnící materiály

Použijí-li se k utěsnění úžlabí nedovolené materiály, hrozí nebezpečí zatékání a snížení životnosti. Prasklou tašku nelze lepit například silikonem. Jedná se o krátkodobé, nefunkční a navíc dražší řešení, než vyměnit tašku za novou.

Nekvalitní práce pokrývače

I správně navrženou střechu a dobře zvolený typ tašek může znehodnotit pokrývač svou nekvalitní prací. Mezi nejčastější chyby pokrývače patří nedodržení větracích průřezů, snížení sklonu střechy, použití jiného, než vybraného druhu tašky, nesprávného typu fólie či utěsnění nasávacího otvoru v okapu podhledovým materiálem.

Nesprávné rozlaťování

Je potřeba dodržet rozlaťování, které je u každého typu krytiny od výrobce uvedené a současně i krycí délku a šířku. Keramické tašky jsou páleny z přírodních materiálů a tak vinou smrštění mohou vzniknout malé odchylky od daných rozměrů. Proto je nutné považovat tyto rozměry za orientační a určit skutečnou krycí délku a šířku rozlaťování. V opačném případě hrozí špatné pokrytí střechy, která tak nebude dostatečně plnit svou funkci.

Malý počet větracích tašek

Podle typu použitých tašek je potřeba určit správný počet větracích tašek.

Neznalost sortimentu

Často pokrývači neznají sortiment střešních krytin a především pak použití pálených tašek, které jsou u některých modelů k dispozici. Mnohdy jsou zvyklí doporučovat konkrétní střešní krytinu a tou pak s oblibou pokrývat.

Připevňování tašek

Mnohdy jsou tašky nepřichycené nebo upevněné jinými materiály, než které byly pro daný typ určeny. A to se samozřejmí nesmí, ohrožujeme tak funkčnost střechy.

Zdroj: www.strechy-pustelnik.cz
Realizovaná střecha Realizovaná střecha
Realizovaná střecha
Realizovaná střecha Realizovaná střecha
Realizovaná střecha
Realizovaná střecha Realizovaná střecha
Realizovaná střecha
STŘECHY Pustelník, s.r.o.

STŘECHY Pustelník, s.r.o.

Kobeřice, Kobeřice, Dubová 852, 74727
Tel: 777 891 064
Web: http://www.strechy-pustelnik.cz
E-mail: info@strechy-pustelnik.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

STŘECHY Pustelník, s.r.o.

Kobeřice, Kobeřice, Dubová 852, 74727
Tel: 777 891 064
Web: http://www.strechy-pustelnik.cz
E-mail: info@strechy-pustelnik.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Hlasovali: 3 uživatelé
Diskuze na téma "Znáte vady střech a jejich příčiny?"

Buďte první a napište komentář k  "Znáte vady střech a jejich příčiny?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE