Zvětšete své bydlení pomocí dřevostavby Zobrazit fotky zobrazit 7 fotek

Jestliže jste se dostali do situace, že máte menší dům a potřebujete například více místa pro rozrůstající se rodinu, nové prostory pro podnikání či další aktivity, nabízí se i jiné řešení než jen stavět nový dům. Není třeba stávající domek prodávat, kupovat drahou parcelu a zadlužit se na několik desetiletí větší novostavbou. Nabízí se totiž mnohem snadnější a levnější řešení, a to realizovat NÁSTAVBU!

Nástavba vyřeší problémy spojené s nedostatkem prostoru. Oproti stavbě nového domu či pořizování staršího a většího je nástavba výrazně elegantnější, levnější a rychlejší řešení. Zkušený dodavatel dokáže realizovat nástavbu na nejrůznějších typech domů. Ať už samostatně stojících, řadových, ale i panelových domů, jelikož nástavby lze realizovat i na domy bytové.

1. Jak probíhá realizace nástavby? Na prvním místě jsou posudky!

Prvotní je posouzení vhodnosti konkrétního domu pro realizaci nástavby. Především je nutné provést sondy stropní konstrukce pod plánovanou nástavbou. Dalším krokem je zpracovat statický posudek celé budovy. Je nutné velmi přesně (raději několikrát) zaměřit stávající stav daného objektu před demolicí.

2. Logistika a manipulace

Následuje řešení logistiky na staveništi. Je zapotřebí posoudit složitost manipulace z hlediska místa stavby. Zejména nástavby v úzkých ulicích a ve vyšších patrech jsou náročné. Ať už k vůli dostupnosti těžké techniky nebo z hlediska samotné manipulace stavebních částí. Všechny překážky je ovšem možné překonat.

3. Zpracování projektu a stavební řízení

Po dokončení stavebních průzkumů se přistupuje k vypracování projektové dokumentace. Navrhuje se a postupně tvoří dispozice z hlediska jejich prostorového, funkčního, estetického a především statického řešení. A právě kvůli statice budovy, kterou chceme co nejméně zatížit nástavbou, jsou ideálním řešením lehké konstrukce, zejména montované dřevostavby.

Následně je nutné absolvovat poměrně složité územní a stavební řízení. Jakmile investor získá souhlas od úřadů, je možné začít s realizací nástavby.

4. Demolice nenosných prvků pod střechou

Realizace nástavby začíná demolicí všech nenosných prvků pod střechou. Poté následuje odhalení nosné konstrukce stropu a posouzení jejího skutečného stavu. Většinou se pak stávající trámy doplňují I nosníky, které pomohou stávajícímu stropu vynést novou nástavbu.

5. Betonování stropu pod stávající střechou

Před samotnou betonáží se řeší prostupy sítí (topení, voda, kanalizace, elektřina, plyn, …) a přístup do nástavby po schodišti. Poté na připravený dovyztužený stávající strop proběhne nadbetonování spolupůsobící vrstvy podlahy. Betonáž probíhá pod stávající střechou, aby nemohlo dojít k zatečení srážkové vody do spodních pater.

6. Demolice střechy, krovu a podezdívek krovu

Jakmile beton zatuhne a dostatečně zatvrdne, následuje demolice stávajícího krovu a podezdívek. Načež se dobetonují zbylé části stropu (části na okrajích domu odkryté po demolici střechy a jejích podezdívek). Vznikne tak tzv. základová deska, na kterou bude realizována samotná nástavba. V této fázi výstavby je nutno věnovat zvýšenou pozornost ochraně stavby proti srážkám.

7. Hydroizolace

Po zatvrdnutí dobetonovaných částí stropu se tato konstrukce co nejdříve opatří kvalitní hydroizolací. Jelikož konstrukce není stále kryta střechou, definitivně se tímto zabrání protečení srážek. Nyní musí být následný postup prací co nejrychlejší.

8. Realizace a dokončení nástavby

Následně probíhá samotná realizace nástavby. Ukládají se zakládací hranoly, osazují se předem vyrobené panely na bázi dřeva a krov. Po zrealizování samotné obálky nástavby (fasáda, okna, krytina, …) se přistoupí k dokončení prací v interiéru.

Celá výstavba musí být velice přesná, jelikož se nástavby velmi často provádí mezi stávajícími objekty, nejčastěji v řadové zástavbě.

Zdroj: www.avanta.cz

AVANTA SYSTEME spol. s r.o. Poslat poptávku