Zvolte krytinu podle sklonu střechy Zobrazit fotky zobrazit 9 fotek

Aby střecha zajišťovala všechny své funkce, musí mít vhodnou konstrukci a také ji musí pokrývat správně zvolený materiál. Toto rozhodování ovlivňuje více faktorů, přičemž nejvýraznější otázkou je sklon střechy. Sklon určí, jakým podmínkám bude střecha vystavena – jestli po ní voda jednoduše steče, nebo budou podmínky náročnější. V našich podmínkách rozeznáváme dva základní typy střech: ploché a šikmé. Které materiály se pro jejich konstrukce používají?  

Jako ploché střechy se označují střechy se sklonem od 0 do 5 stupňů, obecněji se také používá rozmezí do 10 stupňů. Od 10 do 45 stupňů nese střecha označení šikmá.

Ploché střechy

Ploché střechy se těšily oblibě hlavně dříve, kdy ovšem díky nekvalitním projektovým návrhům, poruchám a nedořešené vodotěsnosti měly mnoho problémů. Dnešní ploché střechy – je-li správně dodržen postup při jejich konstrukci, nabízí kvalitní funkci, samozřejmě vodotěsnost a zajímavé možnosti využití jako terasy, parkovací plochy a podobně.
Při volbě krytiny volíme bezúdržbové a především odolné materiály, které budou dobře odolávat mrazům, vysokým teplotám i působení kyselých dešťů.

Šikmé střechy

V současnosti mnoho střech domů získává tradiční podobu šikmé střechy, kde navíc můžeme k bydlení využít podkrovní prostory. Voda je díky sklonu dobře odváděna do okapového systému, což snižuje možnosti jejího negativního působení. Moderní materiály dovedou odolat mechům i řasám a zachovávají si atraktivní barvu po desetiletí.

Používané materiály

Betonová taška

S postupem času získává na pevnosti a odolnosti, což nám zajistí kvalitní krytinu na sto let. Mrazuvzdorná betonová taška přežije náročné vlivy počasí. Jako nevýhoda se často uvádí vysoká hmotnost, ale vždy musíme uvažovat že betonových tašek spotřebujeme méně než pálených a jejich hmotnost je zhruba srovnatelná, naopak v případě bobrovek je celkové množství pokládaných pálených tašek na m2 těžší než betonová krytina. Betonová taška se používá již od sklonu 15 - 17 stupňů.

Pálená taška

Jde o nenasákavý a mrazuvzdorný materiál, který také vydrží desítky let a kromě stálé barvy nabízí možnost provedení s glazurou, která brání růstu rostlin a napomáhá rychlému odvodu vody (platí i pro betonové tašky). Pro pálenou tašku bude bezpečný sklon 20 stupňů, ale záleží na údajích výrobce. Spektrum produktů se totiž natolik rozšiřuje, že najdeme výrobky vhodné pro sklon i jen 12 stupňů –ovšem s použitím patřičné pojistné hydroizolační vrstvy. 

Šindele

Asfaltové šindele jsou dobrým řešením pro stavby, které je nutno zatížit co nejméně. Plastové šindele nevyžadují žádnou údržbu, jsou odolné a cenově poměrně dostupné. Používají se pro střechy s minimálním sklonem 25 stupňů – podobně jako u střech ze štípané břidlice.

Povlakové krytiny pro ploché střechy

Využívají se např. asfaltové, modifikované (APP a SBS) nebo oxidované pásy, které tvoří základní hydroizolační vrstvu. Některé z těchto materiálů vyžadují ještě další povrchovou úpravu.

Vlákno-cementové krytiny

Používáme je (opět podle výrobce) již od 18 stupňů. Spojení cementu a umělých vláken přináší nízkou hmotnost, variabilitu provedení i velikostí profilů. Pevný, trvanlivý, odolný povrch se používá nejen pro střešní plochy, ale také jako obklady stěn.