Zvukotěsná cihla HELUZ AKU 17,5 MK se stala Akustickým výrobkem roku 2014

V soutěži Akustický výrobek roku 2014, kterou pořádá Asociace akustiky českého stavebnictví, se v kategorii „Vzduchová neprůzvučnost konstrukcí“ na 1. místě umístil výrobek společnosti HELUZ, cihla AKU 17,5 MK určená pro zvukověizolační zdivo. Ocenění udělená v soutěži byla předána v rámci konference Tiché bydlení 2015. 

„Cihly HELUZ AKU 17,5 MK se vyznačují skvělým poměrem tloušťky zdiva a hodnot zvukové izolace. Použit těchto cihel je vhodné zejména pro dvojité konstrukce řadových domů nebo konstrukce, kde jsou kladeny zvýšené požadavky na zvukovou izolaci stěn např. v hotelech, penzionech, zdravotnických zařízení, školách a administrativních budovách,“ říká Ing. Pavel Heinrich, produktový manažer společnosti HELUZ. Zdivo z těchto cihel má hodnotu vážené vzduchové neprůzvučnosti Rw = 53 dB, což je při tloušťce s oboustrannou omítkou 20,5 cm hodnota, kterou nenabízí žádný produkt jiného výrobce cihel v ČR.

Vážená vzduchová neprůzvučnost Rw sendvičové stěny z cihel HELUZ AKU 17,5 MK s vloženou minerální vlnou Knauf ADN tl. 50 mm byla změřena v akreditované laboratoři CSI Praha a.s. Při celkové tloušťce stěny včetně omítek 430 mm byla hodnota Rw = 62,4 dB, po zaokrouhlení Rw = 62 dB. Jedná se opět o nejlepší poměr mezi tloušťkou konstrukce a dosaženou hodnotu vzduchové neprůzvučnosti.

Kvalita stavebních materiálů, v tomto případě zdiva z cihel, se z pohledu akustických vlastností řídí dle normy ČSN 730532, která definuje limity neprůzvučnosti stěn pro oddělení různých druhů bytových a nebytových prostor. Pro rodinné domy jsou limity nastaveny následovně: 47 dB pro stropy, 42dB pro stěny a 27 dB pro dveře.

Stavební akustika je obor, který se zajímá o parametry hlukových událostí včetně vibrací ve stavebním sektoru a zkoumá vliv na konečného uživatele staveb.

Hluk má sám o sobě různé účinky a funkce. Asi nejzásadnější je funkce aktivační, tedy pokud je člověk vystaven neustálému ruchu, nedokáže se pořádně vyspat či uvolnit. S touto vlastností se pojí i účinek zvuku, který může mít vliv i na naši výkonnost, psychické zdraví a tedy emoční či sociální chování.

Všechna tato fakta by tedy měla spotřebitele nasměrovat tak, aby již od začátku pečlivě volil materiály s ohledem na budoucnost a využití stavby.

O společnosti HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

Společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. vznikla v roce 1992. Vlastní celkem osm výrobních provozů ve třech lokalitách. V Dolním Bukovsku, kde sídlí také centrála společnosti, je cihlářská výroba, výroba stropních konstrukcí, výroba roletových překladů a výroba cihelných komínů. V Hevlíně u Znojma jsou dva výrobní závody na kompletní cihlářský sortiment a v Libochovicích nedaleko Prahy je cihelna a panelárna. 
Společnost je největším českým výrobcem cihlářského zboží. Vyrábí a dodává komplexní cihelný systém pro hrubou stavbu, jehož součástí jsou tepelně-izolační cihelné bloky pro obvodové zdivo, cihly pro nosné, příčkové a akustické zdivo, keramické stropy a překlady, nosné překlady pro venkovní rolety a žaluzie, keramické stropní panely, cihelné komíny, cihelné obkladové pásky a nepálené cihly.
Zdroj: www.heluz.cz
HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. Poslat poptávku