E-G-O-O

Tvorba projektů, posudků, studií a průzkumů v oblastech inženýrské geologie a hydrogeologie.

Dlouhá 151, Břehy, 535 01

EKOHYDROGEO Žitný s.r.o.

EKOHYDROGEO Žitný s.r.o. je specializovaná konzultační, inženýrská a realizační společnost poskytující od roku 1992 široké spektrum služeb v oblasti ochrany životního prostředí.

Světská 1418, Praha, 198 00

BIOANALYTIKA CZ s. r. o.

Bioanalytika CZ Chrudim je zkušební laboratoř akreditovaná národním akreditačním orgánem – Českým institutem pro akreditaci v Praze.

Pišťovy 820, Chrudim, 537 01

EKOTEST - ekotoxikolog. labor.

Ekologie

Přímská 68, Hradec Králové, 500 02

Jiří Klicpera

Vypracování znaleckých posudků v oblasti ekologie, poradenství v řízení životního prostředí (ISO 14001) a poradenství ve vodním a odpadovém hospodářství . Studie proveditelnosti záměrů, poradenství pro projekty financované z evropských fondů a SFŽP

Gočárova 615, Lázně Bohdaneč, 533 41

Vodní zdroje Ekomonitor s. r. o.

Provádíme sanace zemin a vod, odstranění staré ekologické zátěže, sanace skládek, monitoring, průzkumné práce, realizujeme úpravny vody, vodovody, kanalizace.

Píšťovy 820, Chrudim, 537 01

Donát - zahradnické služby

Nabídka kompletních zahradnických služeb, realizace výsadeb, zahrad a drobných sadových úprav. Údržba zeleně, sekání, řez keřů a stromů, likvidace náletů, kácení - i rizikové pomocí lan nebo plošiny. Návrhy výsadeb, poradenství.

Prosečné 108, Prosečné, 543 73

OXYLIFE

Novunka na trhu!!! Kyslikovy KONCENTRATOR. Technologie použití kyslikoveho koncentratoru dovoluje zajistit přítok kyslíku do místnosti, aniž by se otevírala venkovní okna, a vytvořit tak atmosféru se stejným vzduchem jako v lese či u moře. vice na ww

Milesovska 12, Praha, 130 00

Ecochem, a. s. HRADEC KRÁLOVÉ

Ekologie

Pospíšilova tř. 281, Hradec Králové, 500 02

Triger, s.r.o.

Dolní Roveň 288, Dolní Roveň, 533 71