Mgr. Marian Pavlov, advokát

Advokátní kancelář Hradec Králové poskytuje v České republice komplexní právní služby v oblasti obchodního, občanského, autorského a stavebního práva. Zastupuje také klienti v soudních řízeních a při soudním a mimosoudním vymáhání pohledávek. včetně exekučních a insolvenčních řízeních.

Malé náměstí 125/16, Hradec Králové, 50003

Advokát CINK Pavel, Mgr. Ing.

Advokát poskytuje právní služby se zaměřením na občanské, obchodní, rodinné, pracovní a trestní právo. Nabízíme zastupování před soudy, obhajobu, žaloby, právní poradenství, sepis a kontrolu smluv, převody nemovitostí (kupní a darovací smlouvy, katastr nemovitostí), vymáhání pohledávek, zakládání společností, návrhy na obchodní rejstřík,rozvody a výživné, vypořádání majetku, exekuce, pomoc s dluhy, insolvenční řízení, přestupky.

Sady 5. května 36, Plzeň, 30100

JUDr. Aleš Kout

Ochrana autorských práv, právní služby v oblasti médií, zastupování autorů a výkonných umělců, registrace autorských děl.

Na chobotě 1345/6, Praha, 16300

Advokátní kancelář Mgr. Pavel Andrle

Komplexní právní služby v oblasti trestního, občanského a rodinného práva, zejména se zaměřuji na zastupování u soudních řízení, sepisování smluv, vymáhání pohledávek, realizaci úschov peněz a listin a dalších souvisejících služeb.

Sokolská tř. 1758/4, Ostrava, 70200

Mgr. Jaroslav Hanus

Nabídka právní pomoci v oblastech občanského, obchodního, rodinného, správního a pracovního práva, vymáhání pohledávek, sepis smluv, zastupování u soudů, studování soudních spisů.

Nemanická 440/14, České Budějovice, 37010

Gaudens s.r.o.

Provádění veřejných dražeb a činnosti licitátora, individuální výukové programy a konzultace pro realitní kanceláře.

Dušní 906/8, Praha, 11000

JUDr. Alena Jarešová

Advokát = právní služby: zejména - zastupování před soudy, exekutory, katastrálními aj. úřady..., žaloby, elektronické platební rozkazy, zajišťuji vykonatelné notářské nebo exekutorské zápisy o uznání dluhu…, návrhy na soudní výkon rozhodnutí-všechny druhy, na zahájení exekuce, insolvenční návrhy, obrana proti všem takovým návrhům, přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení, do likvidačního řízení, do dědického řízení...

Polygrafická 262/3, Praha, 10800

Mgr. Magdalena Skrivankova

Asistovany styk rodičů s dětmi, před a po rozvodové poradenství, týkající se především úpravy výchovy a výživy nezlechtilích dětí.

Kandertova 1425/15, Praha, 18000

Bowis Consulting, s.r.o.

Komplexní podnikové poradenství. Analýzy, expertizy, cash-flow modely. Poradenství při akvizicích a fúzích, MBO, poradenství při prodejích společností. Podnikatelské poradenství. Při ukončení podnikání komplexní likvidační servis.

Ječná 549/5, Praha, 12000

Mgr. Lenka Jindrová

Advokacie.

Bělská 151, Mladá Boleslav, 29301