VIAXERA s.r.o.

Naše společnost se zaměřuje na široký soubor činností, které v sobě zahrnují sofistikované návrhy bezpečnostních systémů včetně specifikace konkrétních výstupů a užitných vlastností pro zákazníka.

Na strži 1702/65, Praha, 140 00

EBORANA PLUS s.r.o.

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, stavební rozpočty a kalkulace, stavební dozor, inženýrská činnost, vedení staveb, realitní činnost, poradenská a konzultační činnost.

Za Zámečkem 744/9, Praha, 158 00

Ladislav Kratochvíl

Inženýrská a stavební činnost, stavební dozor.

Vidovice 96, Kunice, 251 63

Ing. Eva Patáková - Terstav

Stavební a technický dozor staveb, inženýrská a projektová činnost. Zastupování investora od záměru po kolaudaci, řešení problémů vč. majetkoprávních, zápis do katastru atd.

Pražská 12/3, Praha, 102 00

Indos, spol. s r.o.

Inženýrské činnosti ve stavebnictví a TDI, dozor staveb , KOO BOZP, Praha, Středočeský kraj, - konzultační a poradenské činnosti ve stavebnictví, vypracování podkladů, posuzování vhodnosti pozemků, propočty investičních nákladů, rozpočty - investiční záměry, řízení staveb

Ohradní 1159/65, Praha, 140 00, (Ohradní 65)

norman rourke pryme, s.r.o.

Zajišťujeme projektové řízení, technický a stavební dozor či finanční a nákladový dozor, finanční řízení staveb, přípravu a realizaci staveb.

Sokolovská 694/100a, Praha, 186 00, (1. patro)

Miloslava Popenková

znalecké posudky na vady a nedodělky pro stavby obytné a průmyslové

Na Kocínce 2139/5, Praha, 160 00

Expe s.r.o.

Společnost se specializuje na výkon stavebního a technického dozoru na stavbě (TDI) a na další související činnosti.

Mezilesí 676/69, Praha, 193 00

Michael Švarc

Rozpočty a výkazy, výměr staveb.

Pařížská 2160, Kladno, 272 01

GEOSTAVBY s.r.o.

Společnost se na profesionální úrovni zabývá - prováděním zemních prací (skrývky ornic, plošné výkopy a násypy, výkopy jam a rýh, hutněné obsypy a zásypy, zpětné rozprostření ornice), demoličními prácemi (zděné, ocelové a železobetonové objekty a konstrukce), přesnou přípravou podkladních vrstev pod komunikace a drátkobetonové průmyslové podlahy. Výstavbou opěrných zdí a odhlučňovacích valů.

K Horoměřicům 1182/53, Praha, 165 00