Co je hrubá stavba rodinného domu

Stejně jako v případě hrubé stavby domu se liší i rozsah dodávky na klíč. Ta může být realizována dokonce i včetně veškerého vnitřního vybavení, opět zde ale existují standardy, minimálně je pak její součástí dodávka a instalace kuchyňské linky a vybavení WC a koupelen. I v případě hrubé stavby samozřejmě existuje standard. 

Současný standard hrubých staveb

U dřevostaveb často nebývá součástí hrubé stavby vybudování základů. Ty si stavebník většinou zajistí od jiného dodavatele ještě před montáží domu na základy. U staveb zděných bývají základy běžně součástí hrubé stavby. Standardně sem pak patří hydroizolace základů, obvodové a vnitřní nosné stěny, příčky, konstrukce stropů, stavba komína, střešní konstrukce včetně krytiny a izolací a provedení technických instalací (technického zařízení budov). Obzvláště technické zařízení domu je v rámci hrubé stavby důležité, musí být vybudováno ještě před finálními úpravami podlah, stěn a stropů.

Rozšířená nabídka hrubé stavby domu

Do rozšířené verze hrubé stavby patří ještě instalace oken včetně vnějších a vnitřních parapetů a instalace vchodových dveří, zateplení domu, provedení betonových podlah včetně případného podlahového vytápění či podlahových konvektorů (podlahové radiátory), případně provedení vnitřních hrubých omítek bez finální povrchové úpravy (štuk, stěrky). To se už ale pohybujeme na hranici mezi hrubou stavbou domu a stavbou na klíč. A tato hranice je poměrně široká. V nabídce hrubé stavby může být dokonce i dodávka a pokládka vnitřních obkladů a dlažby. Přitom znova opakujeme, záleží na přístupu dodavatele a konkrétním znění smlouvy uzavřené se stavebníkem. Stavební firmy i stavebníci si pojem „hrubá stavba“ prostě vykládají po svém. Pro stavebníka pak platí, aby si důsledně ověřil, co vše nabízí stavební firma jako součást hrubé stavby. Na druhou stranu se však snaží stavební firmy trumfovat rozšířeným rozsahem hrubé stavby za odpovídající cenu. Navíc pak dostanete jako bonus (zdarma) konkrétní službu a případně i materiál. Ale pozor, mnohdy bývá tento bonus v kalkulaci vyvážen bezdůvodným navýšením ceny jiné položky.

Hrubá stavba a přidružená výroba logikou 80. let 20. století

Tehdy to vzniklo. Pojem „hrubá stavba“ je vlastně novotvarem. Vznikl až v 80. letech minulého století jako důsledek rozdělení procesu výstavby (hlavní stavební výroba + přidružená stavební výroba). Pokud budeme uvažovat logikou tohoto socialistického dělení, zařadíme do „hlavní stavební výroby – hrubé stavby“ realizaci spodní stavby – výkopových prací + základů, realizaci veškerých přiléhajících vodorovných i svislých nosných konstrukcí a příček + realizaci krovu a zastřešení domu. Dnes sem zařadíme ještě výplně stavebních otvorů v obvodových nosných stěnách. Hrubá stavba domu tedy nezahrnuje estetické úpravy povrchů s výjimkou zastřešení a osazení okny a vchodovými dveřmi.

Do přidružené výroby byly řazené úpravy vnějších a vnitřních povrchů a veškerá řemesla související s dokončením domu (tesaři, klempíři, truhláři, kameníci, …). 

Co je vymrznutí hrubé stavby domu?

I pojem „vymrznutí hrubé stavby“ vychází z dělení na hlavní stavební a přidruženou výrobu. Vycházel z výstavby z tradičních pálených cihel mokrou cestou, kdy stavební konstrukce obsahovaly po dokončení hrubé stavby velké množství vody a potřebovaly nejen vyschnout, ale právě i „vymrznout.“ Dnes se od vymrzání konstrukcí upouští, i vzhledem k výstavbě na dluh (hypotéky, stavební spoření) je zde tlak na výstavbu domu řádově v měsících a tomu se přizpůsobily i nové technologie výstavby včetně montovaných dřevostaveb. Nechat stavbu „vymrznout“ se ale doporučuje stále. Nosné zdivo tak vyzraje a dotvaruje se, čímž zabráníme možnému vzniku trhlin. Pokud ale stavíme montovanou konstrukci, je pojem „vymrznutí“ bezpředmětný – nemá totiž co vymrzat.

Chceme-li nechat stavbu z cihelných bloků, pórobetonových tvárnic a betonových či třeba keramzitových tvárnic vymrznout, je nejprve nutné ji zastřešit. V opačném případě se nám do stavebních konstrukcí dostane nadměrné množství vody, což by pro ně bylo naopak nebezpečné. Doporučuje se dokonce i instalace výplní stavebních otvorů v obvodovém nosném zdivu a tamperování (lehké zahřívání) interiéru během zimy.

Jednotlivé fáze hrubé stavby domu (standard i nadstandard):

 • Zemní výkopové práce
 • Realizace přípojek inženýrských sítí a vodorovných rozvodů v základech
 • Betonování základové spáry a realiazce základové desky (respektive správněji základů, pojem základová deska je přeceňován a většina základů pro běžný rodinný dům není základovou deskou v pravém slova smyslu, i když jako deska vypadají)
 • Realizace svislých nosných konstrukcí
 • Realizace vodorovných nosných konstrukcí – stropů
 • Realizace příček – vnitřních nenosných stěn
 • Výstavba komína
 • Realizace střešní konstrukce (krov, střešní krytina včetně hydroizolační fólie)
 • Izolace vodorovných a svislých konstrukcí domu

 • Provedení betonových podlah včetně případné pokládky podlahového vytápění
 • Provedení hrubých vnitřních omítek bez finální povrchové úpravy
 • Instalace výplní stavebních otvorů (oken a dveří) v obvodových nosných stěnách

Standardní dodávka domu od Ekonomických staveb

Ekonomické stavby změnily terminologii. S pojmem „hrubá stavba domu“ se zde nesetkáte. Namísto toho nabízí „STANDARDNÍ ŘEŠENÍ,“ které zahrnuje mnohem více než jen pouhou „hrubou stavbu.“ Členění výstavby na hrubou a stavbu na klíč je tedy umrtveno a nahrazeno zcela jiným – vlastně nadstandardním –standardem služeb.

Za prvé je součástí standardního řešení výstavby kompletní projektová dokumentace a inženýring. Projektová dokumentace je členěna na zadání stavby (studii) a její projekt vycházející z projektu typového domu (v nabídce je jich 500). Zároveň je zajištěno i vše potřebné, co souvisí se stavebním řízením a úspěšným získáním stavebního povolení či schválením ohlášky stavby. Ekonomické stavby navíc nabízí i programy financování výstavby.

Součástí standardního technického provedení stavby jsou pak:

 • Zemní výkopové práce a vybudování základů
 • Výstavba svislých konstrukcí (pórobetonové tvárnice či děrované cihelné bloky, pro podkrovní příčky je doporučen sádrokarton)
 • Výstavba vodorovných konstrukcí (keramické či betonové stropní konstrukce, u dvoupodlažních budov je strop v 2. NP řešen sádrokartonovou konstrukcí)
 • Zastřešení stavby
 • Realizace výplní stavebních otvorů
 • Instalace vnitřního schodiště
 • Tepelná izolace stavby
 • Povrchové úpravy stěn (vnějších i vnitřních) a stropů
 • Realizace podlah
 • Realizace vytápění domu včetně dodávky kotle na vytápění
 • Instalace vodovodu a kanalizace
 • Dodávka a instalace zdravotní (sanitární) techniky
 • Elektroinstalace

V ceně standardní dodávky není zahrnuto:

 • Venkovní vedení sítí
 • Terénní úpravy (s výjimkou výkopu stavební jámy či základových spár)
 • Zakládání stavby ve svahu
 • Nutné zesílení stavebních konstrukcí
 • Řešení přípojek inženýrských sítí mimo stavbu
 • Jímky, nádrže, studny, domovní ČOV a potrubí od vnější hrany domu k připojovacímu bodu
 • Výklenky, arkýře, bakony, vikýře (pokud nejsou součástí standardního řešení konkrétního domu)
 • Realizace oplocení
 • Realizace teras, vnější komunikace a vnější dlažby
 • Realizace komína
 • Výstavba pilířků pro měření odběru
 • Hromosvod
 • Vybavení nábytkem včetně kuchyňské linky a zařizovacími předměty
 • Všechny správní poplatky
 • Příjezdové cesty a komunikace
 • Energetické audity, energetický štítek, štítek radonového indexu

Co si zajišťuje stavebník:

 • Vlastnictví pozemku včetně stavebně správního a technického hlediska
 • Úhradu předepsané zálohy na přípravu stavby ve výši 170.000,- Kč splatné obvykle do 14 dnů po podpisu smlouvy
 • Schopnost splácet úvěr (poskytne pravdivé a úplné informace o své situaci)
 • Předá geometrické body vymezující pozemek v terénu
 • Aktivní účast při zpracování návrhů řešení
Zde najdete bližší informace o realizaci standardní dodávky domu Ekonomickými stavbami.