Jaká jsou řešení jiných možných situací, kdy nelze PENB dodat? Jak lze průkaz nahradit?

Průkaz můžete nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie za uplynulé tři roky v případě, že vám na písemné vyžádání nebyl ze strany SVJ průkaz předán.
Pro vaše info tak vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek má povinnost dle stejného zákona mít průkaz zpracovaný, jinak se vystavuje sankcím ze strany státní energetické
inspekce, které jdou následně na vrub celého společenství vlastníků jednotek tzn. na vaše nebo případně na nového nabyvatele.

Lubomír Doleček, certifikovaný realitní specialista
www.lubomirdolecek.cz
HESTIA Group s.r.o.