Dobrý den,

vybrali jsme si ke koupi byt z nabídky RK, ta trvá na uzavření rezervační smlouvy. K čemu rezervační smlouva slouží a co by měla standardně obsahovat?

Děkuji za odpověď.

Účelem tzv. rezervační smlouvy je na jedné straně potvrzení ze strany zájemce o koupi nemovitosti, že má vážný zájem konkrétní nemovitost koupit, na straně druhé závazek ze strany prodávajícího, že podpisem takové dohody přestane nemovitost dále nabízet. Rezervační smlouva obvykle obsahuje závazek zájemce uzavřít s vlastníkem předmětné nemovitosti kupní smlouvu nebo alespoň budoucí kupní smlouvu s tím, že pokud zájemce svému závazku nedostojí, je povinen uhradit smluvní pokutu. Její výše zpravidla odpovídá složenému rezervačnímu poplatku nebo jeho podstatné části. Rezervační smlouva by měla zejména obsahovat identifikaci stran smlouvy, identifikaci a popis rezervované nemovitosti, výši rezervačního poplatku, dobu, do které je potřeba uzavřít s vlastníkem nemovitosti kupní nebo budoucí kupní smlouvu a případnou sankci za porušení závazku uzavřít v dané době dohodnutou smlouvu. Je-li podepisována se zprostředkovatelem, je dobré vědět, jaký má k dané nemovitosti vztah, resp. jakou má s majiteli nemovitosti uzavřenou dohodu, která se k prodeji váže. Jedná-li se o zplnomocnění k prodeji apod. To je důležité zejména proto, aby budoucí kupující věděl, jak je tzv. rezervování „vážné“. V praxi se totiž někdy setkáváme s tím, že někteří zprostředkovatelé s majiteli nemají s majiteli nemovitosti uzavřenu dohodu žádnou a přesto jsou schopni žádat na zájemci o koupi uzavření rezervační smlouvy, včetně složení rezervačního poplatku. Na trhu je dostatek seriózních realitních společností, které v rámci prodeje nemovitosti jsou v takovém smluvním postavení, aby byly schopny zajistit všechny podmínky rezervační smlouvy.
Asociace realitních kanceláří České republiky