Na sousedním pozemku máme zřízené věcné břemeno inženýrských sítí a obslužných zařízení - kdekoliv na pozemku. Nějaké sítě už máme hotové a další máme v úmyslu přes dotčený pozemek budovat. Co máme dělat když soused nerespektuje břemeno a provádí výkopové práce a buduje si svoje inženýrské sítě na dotčeném pozemku? Má to pak vůbec smysl dělat břemena a nebo jak se máme bránit? Děkuji Pavel

Podle mne to má několik rovin:


Pokud soused např. propojuje rodinný dům kabelem s garáží na druhém konci pozemku, tak od úřadu na to nic nepotřebuje a byl by to čistě občanskoprávní spor.

Pokud tam buduje ale něco většího, např, vodovodní přípojku, plynovodní přípojku (tedy ne jen propojení mezi domem a garáží), tak už to podléhá stavebnímu zákonu, musí mít na to minimálně územní souhlas a musí úřadu doložit souhlas toho, kdo má zřízenou služebnost (dříve věcné břemeno).

Pokud úřad o služebnosti neví, tak byste mu to měli napsat a požadovat oficiální řešení.

Ale to podstatné, pokud vy nemáte své sítě hotové a budete muset do toho pozemku zasahovat, tak udělejte vše pro to se s ním nedostat do války. Právně byste museli vyhrát, ale prakticky by vás zničil časovými obstrukcemi, trestními oznámeními a podobně. To není radostné. Někdy pomůže „mediátor“ , prostě neutrální člověk, který na sobě nechá štípat dříví, ale neústupný, který slušně s úsměvem na rtech a malou lahví dobrého vína nějak souseda usměrní k normálnímu jednání…. Vidíte, prý všechno vidím hned černě. Snad to nebude váš případ. Krejčí
Městský úřad Jindřichův Hradec - Odbor výstavby a územního plánování