Dobrý den,

zajímalo by mne, v jakém případě je možno považovat pozemek za stavební? Vychází definice pouze z územního plánu?
Zvažujeme koupi pozemku, na kterém bychom chtěli stavět až v horizontu 15 let. Odrazuje nás ale fakt, že stavební úřad by za stávajícího stavu nevydal stavební povolení. Důvodem je, že k pozemku nevede cesta, na které by se mohlo otočit požární auto. Obávám se, že prostor k otočení tak velkého vozidla nebude možné zajistit nikdy. Existuje možnost jak v takovém případě situaci řešit? Znamená to, že takový "stavební" pozemek nebude nikdy možné zastavět?

Předem děkuji za informace.

"Stavební pozemek" je definován v ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) stavebního zákona jako "pozemek vymezený a určený k umístění stavby územním rozhodnutím nebo regulačním plánem". Jde tedy o pozemek, na němž je již stavba územním rozhodnutím umístěna (nemusí být realizována). Územní plán pouze stanoví zastavitelnou plochu - plochu, která je určená k zastavění. Územní plán tedy nestanoví, že se jedná o stavební pozemek. Kromě územního plánu je nutné při umisťování a povolování staveb respektovat další právní předpisy, např. zákon o veřejném zdraví, zákon o požární ochraně, apod. Navržená stavba musí splnit požadavky všech právnch předpisů, nejenom požadavky územního plánu. V daném případě bude možné situaci řešit např. "vybudováním obratiště na úkor pozemku ve vlastnictví žadatele".

Renata Pintová Králová
Asociace realitních kanceláří České republiky