Dobrý den,
zajímalo by mne, zda může družstevní byt, který je prodáván do OV, odkoupit cizinec, který nemá v ČR trvalý pobyt, pouze pobyt přechodný.

Děkuji za odpověď.

Dobrý den, není ani tak podstatné, zdali družstvo převádí byty do osobního vlastnictví, ale připustí-li stanovy družstva vstup do družstva cizincům. Mnohá družstva mají toto upraveno tak, že umožňují vstup do družstva pouze osobám zletilým, kteří jsou občané ČR, cizozemcům s českým státním občanstvím a cizozemcům s průkazem o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství. Tudíž tento dotaz směřujte spíše na příslušné družstvo.

Mgr. Oldřich Platil
právník specializující se na realitní právo
člen dozorčí rady Realitní komory České republiky
Realitní komora České republiky