5 důvodů, proč topit peletami Zobrazit fotky zobrazit 10 fotek

Pohodlné a ekonomicky výhodné vytápění, nejen takzvaný „zelený“ zdroj energie, jak je dnes v oblibě říkat – především to jsou pelety, respektive topidla, která pelety spalují a dokonce si je umějí podat sami ze zásobníku. Jako první dostali nápad vyrábět a spalovat pelety Američané a poté se tento nápad uchytil v Rakousku a Německu, kde dřevozpracující firmy nevěděly, co s dřevěným odpadem. Začali zhutňovat dřevěné piliny do formy válečků a ukázalo se, že jde o zcela ideální palivo! To však také vyžadovalo odpovídající kotel!

1. Pohodlné a ekonomicky výhodné vytápění. Topidlo si pelety podává samo ze zásobníku, čili nás nepotřebuje k přikládání. Přitom tato topidla fungují zcela dokonale, jelikož u kotlů na ruční přikládání vždy oheň přidusíme právě při přikládání. Kotel chvíli čoudí, pak se rozhoří,  zase začne vyhasínat a je opět třeba přiložit. Zatímco kotel na pelety je zcela automatický!

2. Vytápění peletami je maximálně ohleduplné k životnímu prostředí. Spalujeme dřevní odpad, produkujeme minimum emisí a dosahujeme maximální možné účinnosti vytápění.

3. Komfort bezobslužnosti je při vytápění peletami podobný kotlům plynovým a elektrickým. Pravda –občas je třeba doplnit zásobník a vybrat popel, ale to je asi tak vše. Navíc je možné pelety taktéž automaticky naskladnit, pokud k tomu máme vhodný, suchý prostor. Prostě se nemusíme nosit s pytli či vozit s kolečky. A skutečně dobře vybavené kotelny si dovedou brát sami pelety po celý rok.

4. Pelety jsou velice skladné a velmi snadno se s nimi manipuluje, navíc jsou lehké.

5. Vytápění peletami nás učiní nezávislými na dodávkách fosilních paliv (plyn, uhlí, nafta, …). 

Na kvalitě pelet záleží!

Nejlepší jsou čisté dřevní pelety bez chemických příměsí a bez kůry, které se vyrábí jen z čistých pilin z předem odkorněného dřeva. Okrajově lze spalovat i dřevní pelety s kůrou či pelety z rostlin, ovšem kotel tomu musí být přizpůsoben a toto palivo musí být uvedeno v technickém průkazu kotle. V opačném případě hrozí struskování a špatné odvádění popela, snižuje se účinnost spalování a nakonec je třeba manuálně vyčistit hořák. Ideální je nákup certifikovaných pelet, dostatečné jsou starší certifikáty DIN a ÖNORM a nejvyšší zabezpečení kvality nabízí certifikát Enplus. Tyto pelety budou chutnat 100% kotlů. Co se týká alternativních pelet třeba ze slámy či obilí, je zařízení na jejich spalování dražší a proto se vyplatí třeba pro vytápění větších objektů. 

Pro koho je vytápění peletami vhodné?

Vytápět centrálně automatickým kotlem na pelety je například vynikající volbou vytápění nezateplených či částečně zateplených domů, které mají roční potřebu tepla 50 GJ a více. Čili jako náhrada klasického kotle na pevná paliva o výkonu 15 až 25 kW. Ovšem pelety dovedou účinně vytopit i zateplený dům včetně domu bytového, haly, průmyslové objekty, obecní budovy, školy, nemocnice apod. Návratnost investice je v těchto případech velice rychlá. Zapomenout též nesmíme na lidi, kteří berou velice vážně přátelství dvou pojmů: ekologie a komfort.

Zajímavé je hodnocení změny vytápění v zateplených domech. Mnohým z nás totiž nedochází, že po komplexním zateplení se zásadně sníží potřeba tepla dané budovy a stávající, nyní již předimenzovaný kotel, nemůže pracovat na plný výkon a produkuje značné množství emisí. V konečném důsledku pak tento kotel produkuje více emisí než před zateplením a úspora paliva je pak bezpředmětná co se týká dopadu na životní prostředí. Určitě je třeba u zateplených domů změnit zdroj tepla a právě kotel na pelety může být vhodným řešením. Dokonce se doporučuje při nedostatku financí nejprve vyměnit zastaralý kotel za kotel na pelety a až později zateplit!

Jak je to se stávajícími kotli na tuhá paliva?

Podle novely zákona o ochraně ovzduší se budou muset lidé postupně zbavit zastaralých kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním. Od ledna 2014 se nesmí prodávat kotle 1. a 2. emisní třídy, od roku 2022 se však již nebudou smět ani provozovat. Od září 2022 budou mít domácnosti povinnost prokázat, že jejich kotel splňuje podmínky alespoň 3. emisní třídy podle ČSN EN 303-5, jinak mohou dostat pokutu ve výši až 50.000 korun. Čili od tohoto data bude prakticky možné spalovat pouze kusové dřevo ve zplynovacím režimu, dřevní brikety a právě pelety. A co se týká uhlí, bude možné spalovat pouze to nejkvalitnější a v automatickém kotli.

Jak vysoké mohou být investice do kotle na pelety a do pelet?

V každém případě je vytápění peletami nákladově levnější než plyn (o cca 1/3), elektřina a topný olej. Cena pelet je přitom dlouhodobě poměrně stabilní (meziroční nárůst přibližně odpovídá inflaci), zatímco cena fosilních paliv a elektřiny roste. Navíc cena pelet kolísá během roku a lze se tedy zásobit v době, kdy je nejnižší, například v létě.

Co se týká kvalitního automatického kotle na pelety s malým zásobníkem, dolní cenová hranice je na cca 50.000 korun a v případě výkonnějšího kotle, lepší regulace, většího zásobníku, se dostává až na cca 100.000 korun. No a nakonec výborně vybavená peletová kotelna s celosezónním zásobníkem vyjde na cca 150.000 až 200.000 korun. Pro menší domy a byty mohou též stačit peletová krbová kamna s krbovou vložkou, jejichž cena se pohybuje od cca 70.000 korun. A právě peletová kamna jsou možnou alternativou kondenzačního plynového kotle v nízkoenergetických a zateplených domech a bytech. Pro tyto účely se vyrábějí kamna izolovaná, která předají do interiéru i jen 10% vyprodukovaného tepla a zbytek předají topné a užitkové vodě. 

Kotle na pelety HAPERO

Jde o zcela automatické kotle, které si vše obstarají sami. Čili zajistí si dodávku paliva do kotle, kotel se automaticky zapálí, reguluje si výkon, automatické je i roštování, čištění hořáku, čištění výměníku, ale i odpopelnění. Na provoz těchto kotlů už jen dohlížíte a prakticky vůbec do něj nemusíme zasahovat. Provoz je přitom hospodárný a spotřeba paliva nízká.

Kotle HAPERO jsou nabízené v základní výkonnostní řadě 4-15; 7,5-25 a 7,5-35 kW. Kotle o nejmenším výkonu jsou vyráběné v interiérovém provedení, ale i pro kotelny. Kotle 25 a 35 kW jsou určené pouze do kotelny. Peletky přitom můžete skladovat v zásobníku vzdáleném až 20 metrů od kotle. Kotel si čerpá pelety podle potřeby pneumatickou dopravou do svého denního zásobníku. A stačí propojit obě zařízení dvěma hadicemi o průměru cca 50 mm. Externí zásobník může být velký podle stavebních možností daného objektu a pozemku. Může v něm být zásoba paliva na 1 až 2 týdny (80x90x130cm), ale i na celou sezónu.
Regulace těchto kotlů probíhá při nejjednodušším zapojení pomocí prostorového termostatu, který dovede automaticky ovládat až 3 topné větve se směšováním vody na konkrétní teplotu. Můžeme tak získat teplo pro až třípodlažní dům. Ovšem každá topná větev může mít i samostatné termostaty. Schopností ovládat směšovací ventily a plynule modulovat výkon se tak vyhneme použití akumulační nádoby, aniž bychom ohrozili hospodárný provoz topné soustavy. Dalším samostatným okruhem umí kotel HAPERO ohřívat TUV (teplou užitkovou vodu). Při ohřívání TUV navíc můžeme regulovat teplotu vody v závislosti na čase. A kotle HAPERO dovedou vše s hodinovou spotřebou 37 až 47 W (dle typu)! Popelník přitom vynášíme při výkonu kotle 15 kW až po spálení cca 3/4 tun pelet. V případě velkých kotlů až po spálení cca čtyř tun pelet.

Účinnost plně automatických kotlů HAPERO se pohybuje od 95 do 97%. Jde o nejúspornější kotle na trhu. Budovu dovede takový kotel vytápět za srovnatelné náklady jako při topení uhlím, o 1/3 levněji v porovnání se zemním plynem a o více jak polovinu levněji než elektřinou, ovšem za srovnatelného komfortu. 

Kotle HAPERO jsou v seznamu výrobků dotačního programu Nová zelená úsporám

Vybrat si můžete kotel v interiérovém provedení, nebo v tradičním provedení určeném do sklepa. Svými nízkými emisemi jsou tyto kotle řazené mezi výrobky šetrné k životnímu prostředí. Proto také byly zařazené do seznamu výrobků programu „Nová zelená úsporám.“ Kvalitní komponenty kotlů HAPERO navíc zaručují dlouhou životnost a spolehlivý provoz. Všechny typy kotlů HAPERO jsou zařazeny v 5. emisní třídě, a proto na ně můžete získat ty nejvyšší dotace.
Zdroj: www.hapero.eu
Krbová kamna, kotle - HOSTOMSKÝ Poslat poptávku