Představujeme peletové kotle a kamna s extrémně vysokou účinností spalování a úsporou paliva Zobrazit fotky zobrazit 8 fotek

Peletové kotle a kamna Biodom se starají o vás, nikoli vy o ně. A jejich technologie jsou oproti jiným výrobkům v mnohém unikátní. Tyto zdroje tepla dosahují nízkých nákladů na vytápění, maximálního komfortu a vysoké spolehlivosti.

Prémiové peletové kotle a kamna Biodom

Prémiové peletové kotle a kamna Biodom vynikají především inovativní technologii BioLogic, která zajišťuje ovládání zařízení pro spalování pelet, kdy jsou parametry nastavené automaticky na vnější faktory (hustota vzduchu, průchod a tah komína, kvalita pelet apod.). Spalování proto vždy probíhá v optimálních řízených podmínkách a automatické přizpůsobování se změnám zaručuje ideální účinnost topidel.

Technologie BioLogic

BioLogic je vlastně nejmodernější technologií pro řízení spalování pelet. Její hlavní inovativní výhodou je automatické přizpůsobení parametrů vnějším faktorům (hustota vzduchu, tah komína, kvalita pelet…), spalování proto vždy probíhá v optimálních a kontrolovaných podmínkách. Na rozdíl od tradičních spalovacích zařízení, která pracují podle přednastavených parametrů, topná zařízení s nejmodernější integrovanou regulací BioLogic detekují změny a přizpůsobují se jim automaticky. Bez zásahu uživatele.

Kotlíková dotace a Nová zelená úsporám

Na kotle Biodom se přitom vztahuje kotlíková dotace (z ní můžete získat až 120 000 Kč) a dotační program Nová zelená úsporám. Kromě unikátní technologie BioLogic nabízí kotle Biodom také inovativní konstrukční řešení, ekonomický, spolehlivý, kvalitní a ekologický způsob vytápění a nakonec též 20 let zkušeností na evropském trhu.

Kotle Biodom pod lupou

V případě konstrukce kotlů Biodom je klíčový průchod tepla celým kotlem (klasické kotle nasávají zdola vzduch a ten prochází kotlem tahem komína, účinnost spalování je pak nízká). Kotle Biodom mají ohřev umístěn nahoře, poté až teplo putuje dolů. Výstupní teplota vzduchu je u kotlů Biodom jen 80 až 100 oC právě díky vysoké účinnosti spalování a ohřevu, většina tepla je předána teplonosnému médiu.

Důležitá je však také akumulace tepla. Kotle Biodom mají 2 ventilátory a jsou dokonale uzavřené v tepelné izolaci (obalené tepelnou izolací). V konečném důsledku v těchto kotlích klesne teplota, pokud přestaneme spalovat palivo za 8 hodin ze 75 na 65 oC. Kotle tedy fungují jako akumulační nádrže na teplo. 90% plochy kotlů má navíc teplotu jen 20 oC, proto se o kotel nemůže nikdo popálit.

Třešničkou na dortu jsou 2 ventilátory - 1. je na vstupu a stará se o přísun vzduchu, 2. na výstupu se stará o stabilní podtlak ve spalovací komoře (přesné spalování). Spalování je naprosto přesně řízené, přičemž probíhá automaticky, aniž bychom museli cokoli sledovat a měřit. Jde o výše zmíněnou technologii BioLogic, díky které je dosahováno hranice mezi černým a bílým kouřem po celou dobu vytápění. Cílem je samozřejmě bílý kouř, toho však lze v klasických kotlích dosáhnout jen stěží. Zatímco kotle Biodom toho dosáhnou dokonce i v případě spalování nekvalitních pelet.

Kotle Biodom si totiž vše nastavují sami. Jsou vybavené váhou vzduchu, díky které není třeba řešit atmosférický tlak, vedle toho mají různé teploměry a čidla. Pokud pak použijeme horší či vlhké pelety, kotel si hodnoty sám přenastaví a změní dávkování pelet s cílem dosáhnout bílého dýmu. Čím horší kvality jsou pak pelety, tím vyšší je samozřejmě jejich spotřeba. Nakonec pokud natankujete do svého automobilu horší naftu, výsledek bude úplně stejný.

Velmi praktický je též krátký okruh pro případ výpadku elektrické energie. Kotel díky tomu nemůže vybouchnout, přitom nepotřebuje oběhové čerpadlo ani akumulační nádrž.

Kotle Biodom se sami zapalují a zháší, spotřebují běžně od 1 do 6 kg pelet za hodinu podle požadované teploty, tepelné ztráty domu a kvality spalovaných pelet. Popela je jen minimum a naše péče o tyto kotle je téměř nulová. Pouze jednou za delší čas vyneseme zmíněný popel. Kotel se také umí čistit i autonomně, kdy dojde pomocí ventilátorů k "profouknutí" topeniště.

Uživatelský zážitek

Nastavíme si teplotu v místnosti, teplotu teplé užitkové vody a kotel se díky technologii Biologic postará o co nejefektivnější dosažení těchto teplot při co nejnižší spotřebě. Tím je zajištěný maximální komfort v domácnosti. Poté se staráme už jen o to, aby bylo dost pelet v násypce a cca 2x do měsíce vysypeme popel a vyčistíme (většinou vysavačem). Kotel se tedy sám rozhodne, jestli bude zapalovat, zhášet, reguluje přísun pelet… vše autonomně, právě pro dosažení požadovaných teplot, naše pohodlí a uživatelský zážitek.

ENGEE ekobalance s.r.o. Poslat poptávku