6 nejčastějších mýtů o fotovoltaice Zobrazit fotky zobrazit 5 fotek

Bohužel často uvažujeme a jednáme na základě mýtů, zaběhlých klišé, polopravd a ničím nepodložené propagandy. A stále je ještě mnoho lidí, kteří na jejich základě od solárů odrazují. Seznamte se proto s šesti nejčastějšími mýty, které kolují o solárních systémech!

1. Cena solárních panelů

Mnoho lidí si stále myslí, že solární panely, tedy konkrétně ty fotovoltaické, jsou příliš drahé. A skutečně tomu tak bylo, dnes to již ale neplatí. Od roku 1979, kdy byly na trh uvedeny první panely, jejich cena stále klesá. Stejně jako například u počítačových procesorů se zde pracuje s křemíkovými polovodiči, navíc je však výroba křemíkových solárních článků výrazně jednodušší než výroba procesorů. Do budoucna pak platí, že solární panely budou buďto účinnější a nebo levnější, možné je však obojí zároveň. Návratnost investice je navíc vázána i na způsoby ukládání energie a právě s přicházejícími virtuálními cloudovými službami se investice do fotovoltaiky jeví jako opravdu zajímavé řešení. Je naprostým nesmyslem, že by se solární panely neměly nikdy zaplatit. Jestliže jimi chcete pokrýt veškerou spotřebu elektřiny, návratnost činí do 10 let, ovšem aniž byste čerpali dotace a ty mohou například z programu Nová zelená úsporám činit až 155000 korun. 

2. Vzhled solárních panelů

Někomu mohou solární panely připadat nevzhledné. Je sice pravdou, že ne na každou střechu se hodí a to i s ohledem na únosnost střešní konstrukce a nosné konstrukce budovy, ovšem nabízí se i řešení v podobě solárních střešních tašek, které s budovou zcela nerušeně splynou. V každém případě ale solární panely nepatří třeba na historické a památkově chráněné budovy, ovšem není v takovém případě problém instalovat soláry na přilehlém pozemku. Dále platí, že solárních panelů se vyrábí řada typů, které se od sebe liší právě i vzhledem. Proto si vlastně snadno vyberete takové panely, které budou vzhled vašeho domu a střechy rušit co nejméně. Současná nabídka solárních panelů prostě disponuje širokou řadou možností, materiálových a barevných variací. Dokonce se již jedná i o módní designové trendy. 

3. Toxický odpad a drahá likvidace

Pokud solární panely doslouží, je toxickým odpadem jen několika málo typů tenkovrstvých solárních panelů. Jejich součástí jsou toxické látky, například sloučeniny těžkého kovu kadmia. Většina solárních panelů však představuje zařízení zcela bez toxických látek, která se svým složením neliší od běžného domácího elektroodpadu (např. LCD televize).

A co se týká likvidace? U většiny solárních panelů máte jejich likvidaci již předplacenou samotnou koupí, tedy předplacenou v mezinárodním recyklačním systému PV Cycle. V České republice byla navíc legislativně nařízena povinnost přispívat do českých recyklačních fondů, čili recyklace některých solárních panelů již byla s předstihem uhrazena (dokonce i několikrát). Navíc pro vás bude likvidace většiny solárních panelů ziskovou záležitostí, jelikož je každá FVE připevněna na kovových konstrukcích, které jsou nejčastěji z pozinkované oceli a hliníku. Fotovoltaické panely a střídače jsou navíc propojené měděnými kabely (opět cenný kov). Čili po skončení životnosti panelů navíc budete profitovat z prodeje svých druhotných surovin.

4. Solární panely nefungují v noci

To je sice prvada, ovšem baterie fungují v noci skvěle! A pokud navíc využijete cloudovou službu v podobě virtuálního úložiště elektřiny, nemusíte fyzické baterie dokonce ani kupovat! Fotovoltaické elektrárny s fyzickou akumulací energie nazýváme hybridní elektrárny (hybridní fotovoltaické systémy). Kromě možnosti rozprostřít vlastní spotřebu na celý den mají akumulátory i záložní funkci. Což je úžasné, jelikož při výpadku elektrické sítě fungujete právě vy dál. Proto se též doporučuje kombinace fyzického akumulátoru s virtuální akumulací. Na svícení svíčkami prostě zapomeňte!

5. Riziko blackoutu a ekoterorismus

Malé solární elektrárny nemohou mít s takzvaným blackoutem nic společného, jelikož jde nejčastěji o decentralizované zdroje, kdy je vyrobená energie často veškerá spotřebována přímo v konkrétním místě, tedy domě, na kterém jsou instalovány. A čím vyšší je spotřeba energie konkrétní rodinou, tím méně jí je třeba přepravovat přenosovým a distribučním vedením od velkých centralizovaných zdrojů k odběratelům. A ekoterorismus? Fotovoltaika již dávno není raritou, módou ekologicky smýšlejících lidí, jde již o zcela běžné zboží, které je dostupné každému. A samotná definice slova ekoterorismu, ta spadá spíše do oblasti mediálních a politických manipulací s veřejným míněním.

6. Fotovoltaika a závist okolí

Toto je snad nejnesmyslnější argument, jelikož se závistí nelze jakkoli kalkulovat. Ta prostě buď je a nebo není. A je již jedno, zda jde o nový vůz, střechu, fasádu a nebo malou fotovoltaickou elektrárnu. Naopak není nač čekat, jelikož se může stát, že vaši sousedé vyčerpají svými elektrárnami kapacitu distribuční sítě a vám samotným již distributor připojení do sítě v budoucnu nepovolí!

Zdroj: ČESKÉSTAVBY.cz, shutterstock.com