Aby vaše střecha byla zase jako nová Zobrazit fotky zobrazit 18 fotek

Renovací střechy a střešní krytiny jakéhokoli typu výrazně prodloužíme její životnost a navíc navrátíme již zašlou krásu. Renovovaná střecha prostě vypadá zcela jako nová.

Profesionální renovace střech a střešních krytin je přitom relativně levný a zároveň účinný způsob prodloužení životnosti ochrany domu shora (až o 20 let). Zároveň se však zamezí růstu mechů a lišejníků, odstraní se problémy se zatékáním a netěsnostmi, nemluvě o nesrovnatelném zlepšení vzhledu renovované střechy. Při odborně prováděné renovaci jsou přitom používány pouze kvalitní nátěrové hmoty (barvy). Připočteme-li dlouholeté odborné zkušenosti realizační firmy, seriózní a vstřícný přístup za všech okolností a nízkou cenu oproti realizaci nové střechy, není proč váhat. Podle dodané dokumentace a nebo ideálně i osobní návštěvy u klienta je posouzen stav střechy, zhodnocena možnost její renovace, navržen postup a vytvořena cenová nabídka. Samozřejmě zdarma.

Profesionálně lze renovovat střechy a střešní krytiny všech typů. Renovace začíná důkladným očištěním střešní krytiny vysokotlakou myčkou, pokračuje výměnou poškozených komponentů a končí finálním nástřikem vysoce kvalitními barvami. Tento nátěr zaručí, že bude střecha opět vypadat a sloužit jako nová.

Renovace a nátěry eternitových střech

Eternit byl dříve vyráběn z cementu a vláknitého pojiva z azbestu (cca 10%), dosahuje dlouhé životnosti, dobré odolnosti vůči klimatickým vlivům a nízké hmotnosti. A právě pro ni je ceněn. Ovšem má i stinné stránky, díky obsahu azbestu jde o nebezpečný, karcinogenní materiál. Dalšími stinnými stránkami je relativní křehkost porézní povrch, který zvyšuje pravděpodobnost růstu mechů, lišejníků a výkvětu solí. Avšak právě všechny nevýhody eternitu lze elegantně minimalizovat renovací s finálním nástřikem (nátěrem).

Renovace eternitových střech začíná zakrytím všech míst, která je třeba ochránit (okna, komín, korouhvičky, části fasády a další místa, která nesmí přijít do styku s vodou, penetrací či barvou). Poté je eternit očištěn vysokotlakou myčkou od prachu, nečistot a veškeré vegetace. Následuje oprava poškozených částí (výměna popraskaných eternitových šablon, hřebenáčů a vyspravení všech poškozených částí a komponentů) a finální nástřik barvy. Před nástřikem je střecha penetrována, čímž je zpevněn její povrch a vyplní se mikropóry. Penetrace je nanášena v jedné vrstvě a je též velice důležitá pro dokonalé a rovnoměrné přilnutí barvy. Bez penetrace by střecha prostě mohla být flekatá a barva by se mohla odlupovat.

Finální nátěr střechy je v závislosti na zvolené barvě a doporučeném technologickém postupu nanášen až ve třech vrstvách. Barva přitom musí dokonale přilnout i ve spárách, aby byla vysoce odolná. Nakonec jsou odstraněné krycí fólie a provádí se úklid pracoviště. Renovace běžné eternitové střechy zabere průměrně 3 až 5 dní v závislosti na klimatických podmínkách. Pokud prostě prší, nelze penetrovat ani natírat, stejně tak se renovace neprovádí v zimě.

Renovace a nátěry plechových střech

Plechové střechy se renovují obzvláště rychle a účinně. Krytina je při renovaci zakonzervována a tím se prodlouží její životnost až o dvacet let. I renovací plechových krytin zamezíme růstu mechů a lišejníků a střecha opět vypadá jako nová. Pokud bychom pak porovnali cenu renovace a pořízení nové krytiny, jsme zhruba na čtvrtině. Postup renovace je přitom obdobný jako u střechy eternitové, na rozdíl od penetrace eternitu je však třeba ošetřit rezivějící části ochranným nátěrem, odstranit odlupující se původní barvu a vyspravit poškozené klempířské prvky. Finální nástřik plechové střechy se provádí bez potřeby penetrace a až ve třech vrstvách. K nástřiku se používají špičkové airless stroje značky Storch. Obdobně se provádí i renovace střech alukrytových (hliníkových).

Renovace a nátěry taškových střech

I střešní tašky (pálené i betonové) můžeme renovovat nástřikem, čímž prodloužíme životnost krytiny až o 15 let. Po zakrytí okolí střechy, očištění vysokotlakou myčkou, kontrole a vyspravení střechy se provádí jedna vrstva penetračního nástřiku. Ten vyplní mikropóry a zpevní povrch střechy před nástřikem barvy. Penetrace střechy je nezbytná, jelikož by bez ní mohla být barva nesoudržná s podkladem. I v tomto případě se finální nástřik provádí až ve třech vrstvách v závislosti na zvolené barvě a doporučeném technologickém postupu. Do barvy je navíc možné přidat fungicidní přísadu, která brání růstu mechů a lišejníků.

Renovace a nátěry asfaltových střech

Renovovat očištěním vysokotlakou myčkou a nástřikem lze samozřejmě i asfaltové střešní krytiny v podobě šindelů či lepenkových pásů. V tomto případě není třeba provádět před nástřikem penetraci ani jiný přípravný nátěr včetně antikorozního. Samozřejmě s výjimkou oplechování, pokud je třeba renovovat i plechové části střešního systému.

Zdroj: www.rooftec.cz

ROOFTEC - profesionální renovace střech Poslat poptávku