Sdílet
 

Až 127500 korun na nový kotel!

Datum vydání: 22.07.2015 | autor:

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) spustilo velký dotační titul na podporu výměny starých a z ekologických hledisek již nevyhovujících kotlů za nové. A výše nové dotace, o kterou můžete požádat, může být až 127500 korun českých.

Kotel na pelety se zásobníkem a automatickým podavačem Kotel na pelety se zásobníkem a automatickým podavačem
Kotel na pelety se zásobníkem a automatickým podavačem
Takzvaná kotlíková dotace byla dosud poskytována jen v některých a dlužno říci, že spalinami nejvíce zamořených regionech a byla v kompetenci krajů. Nově však EK vytvořila směrnici, vyčlenila finanční prostředky na podporu výměny domácích kotlů  a nechala členské státy EU schválit a přijmout nové podmínky pro prodej těchto kotlů. Zcela se tak zamezuje prodeji starých a neekologických kotlů a přistupuje se k prodeji pouze kotlů s nejvyšší účinností a nejnižšími emisemi. Z EU potečou dotace do jednotlivých zemí EU a stát bude tyto prostředky posílat do roku 2022 krajům. Tento složitější postup byl zvolen kvůli financování z fondů EU. Čili nejprve požádají o peníze kraje a ty budou v konečném důsledku vyplácet dotace přímo domácnostem. 

EK původně vůbec nechtěla podporovat výměnu uhelných kotlů opět za uhelné. Ovšem nový kotel na uhlí může mít o více jak 90% nižší emise benzo(a)pyrenu i prachu oproti starému. EK též nechtěla podporovat výměnu kotlů v rodinných domech a bytech, odkud teplo výrazně uniká, nakonec se ale našel kompromis. Všechny nové kotle budou muset splnit nejpřísnější technické a emisní parametry a v energetickém průkazu budovy bude muset být vyznačena minimálně třída C. Plus bude třeba provést spolu s výměnou kotle i drobnější energeticky úsporná opatření – třeba izolaci oken, zateplení stropu, sklepa, nebo půdy. Celková dotace na nový kotel a s ním související úpravy pak může být až 85% z maximální částky 150000 korun. Dotované kotle budou uvedeny na speciálním seznamu, který povede Státní fond životního prostředí ČR. Do tohoto seznamu se mohou od 20. července 2015 hlásit výrobci a dodavatelé těch kotlů, které splňují konkrétní technické požadavky. Kraje přitom mají volnou ruku při vytváření vlastních podmínek, čili si mohou samy určit, zda budou podporovat kotle na uhlí, nebo zda budou podporovat jen některé oblasti s nejvyšším ekologickým zatížením atd. 

Od 20. 7. 2015 lze do závazného seznamu SFŽP zapisovat tepelná čerpadla a kondenzační kotle na zemní plyn, přičemž kotle na pevná paliva bude možné na seznam zapisovat po oficiálním zveřejnění nařízení EK k Ekodesignu (zřejmě na konci července).
Ovládání plynového kotle Ovládání plynového kotle
Ovládání plynového kotle
Od roku 2022 nebude podle platného zákona o ovzduší v ČR možné provozovat v domácnostech staré neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy. Už od roku 2014 smí být na český trh uváděné pouze kotle 3. emisní třídy a vyšší a od roku 2018 pouze kotle 4. emisní třídy a vyšší. Přitom je v mezirezortním připomínkovém řízení novela zákona o ochraně ovzduší, která zavádí možné kontroly provozu kotlů přímo v domácnostech.

O dotaci se bude žádat místně příslušném krajském úřadě poté, co konkrétní kraj vyhlásí výzvy pro domácnosti. Je proto třeba sledovat úřední desky a věstníky konkrétního kraje. Bude třeba doložit samotnou žádost o poskytnutí dotace (formuláře žádostí budou k dispozici na krajských úřadech), průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu. Též prohlášení o funkčnosti kotle a používaných palivech. Pokud je více vlastníků domu, bude třeba i písemný souhlas spoluvlastníků a též písemný souhlas vlastníka pozemku, pokud je vlastník nemovitosti odlišný od vlastníka pozemku, na kterém se dům nachází. Navíc si budou moci jednotlivé kraje definovat i další potřebné přílohy související s nastavením přidělování podpory.
Komín Komín
Komín

Na co získáte dotaci:

 • Na zdroj tepla včetně nákladů na jeho instalaci
 • Na novou otopnou soustavu
 • Na rekonstrukci otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
 • Na finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy (max. 20 tis. Kč)
 • Na služby energetického specialisty
 • Na projektovou dokumentaci

Výše podpory:

 • Kotel výhradně na uhlí 70%
 • Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa), plynový kotel 75%
 • Kotle výhradně na biomasu a tepelná čerpadla 80%
 • dalších 5% pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší

Pokud vlastníte dům, který nesplňuje energetickou účinnost C, bude vaší povinností realizovat zároveň jedno z několika energetických opatření (nejvhodnější opatření vám doporučí energetický specialista):

 • Zateplení střechy nebo půdních prostor
 • Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
 • Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasády apod.)
 • Opravu fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády (opravu eliminující tepelné mosty)
 • Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)
 • Dílčí výměnu oken
 • Výměnu vstupních a balkónových dveří
 • Instalaci těsnění oken a dveří a dodatečnou montáž prahů vstupních dveří
 • Výměnu zasklení starších oken alespoň za izolační dvojskla
Zdroj: www.dumazahrada.cz, www.sfzp.cz, www.shutterstock.com
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Až 127500 korun na nový kotel!"

Buďte první a napište komentář k  "Až 127500 korun na nový kotel!"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE