Až takto nehlučně můžeme větrat Zobrazit fotky zobrazit 4 fotky

Pokud se rozhodujete o typu větracího přístroje, je třeba ještě před koupí znát individuální požadavky na větrání, jaké konkrétní stavební projekt vyžaduje. Často jsou větrací přístroje srovnávány pouze z hlediska výkonu a nebo stupně zpětného zisku tepla.

Je zde však ještě jeden důležitý aspekt větracích jednotek a tím je hluk. Větrací zařízení a přístroje jsou osazené ventilátory, které vždy vytvářejí určitý hluk. A ten se dovnitř dostává také přes otvory pro větrací zařízení. Je tak přenášen do interiéru vlastně jakýkoli hluk venkovní, což může být velmi nepříjemné a rušivé. Obecně lze říci, že hlučnost ventilátorů (tedy zvuk vydávaný samotným ventilátorem) by neměla v interiéru přesáhnout hodnoty 25 až 30 dB(A), měřeno ve vzdálenosti 1 metr od větracího přístroje. Nejlepší decentrální větrací přístroje přitom ještě dosahují normalizovaného rozdílu úrovně hluku (= hluk, který přichází větracím přístrojem z venkovního prostředí) pod 50 dB, aniž by bylo třeba použít další akusticko-izolační doplňky.

Klid je přitom v interiérech přinejmenším stejně důležitý jako čerstvý vzduch. Trvalé znečištění vnitřního prostředí hlukem má negativní dopad na naše zdraví, vadí však i domácím mazlíčkům. Proto je velmi důležité se předem informovat o možném narušení ticha v interiéru, které může být způsobené právě provozem větracího přístroje. 

Každý prodejce větracích přístrojů by vám měl do detailu zodpovědět následující otázky:

  • Jak velký hluk vzniká při samotném provozu větracího přístroje?
  • Jak daleko od větracího přístroje byla měřena jeho hlučnost a při jakém stupni výkonu?
  • Jsou údaje uváděné výrobcem přezkoušené a certifikované?
  • Jak se chovají ventilátory větracího přístroje při silném větru?
  • Kolik hluku z venkovního prostředí převádí větrací přístroj do interiéru?
  • Má prodejce ve svém portfoliu nějaké další doplňky pro akustickou ochranu, které lze v případě potřeby i dodatečně nainstalovat do větracích přístrojů?

Odborníci v oblasti vzduchotechniky ostatně doporučují zohlednit při plánování větracího systému skutečnost, že větrací přístroje nebudou puštěny na 100 % svého výkonu. Často se stává, že je z důvodu finanční úspory naplánován menší počet větracích přístrojů, než je pro plnohodnotné větrání třeba. Tyto přístroje pak musí být puštěny na plný výkon, aby bylo dosaženo požadované výměny vzduchu. Vyšší stupeň výkonu však zároveň představuje i vyšší hlučnost přístroje. Proto jsou větrací zařízení často v praxi uživateli manuálně nastavovány pomocí regulátoru na nižší výkonnostní stupeň. To ale pro změnu neumožňuje dostatečnou výměnu vzduchu. Hrozí pak zvýšení vzdušné vlhkosti, jelikož dochází k vypnutí předprogramovaných režimů zabraňujících kumulaci vzdušné vlhkosti. V konečném důsledku nemůže být splněn původní účel větracích systémů, které jsou v obytných prostorech umístěné.

Stejně tak doporučujeme, aby byl u prodejce k dispozici k možnému předvedení aktuální model větracího přístroje. Tak může být takzvaně „live“ zjištěno, zda působí zvuky vydávané ventilátorem rušivě, či je ventilátor naopak tichý a neruší svým provozem posluchače. 

inVENTer® GmbH, jeden z předních výrobců a zároveň také vynálezců decentrálních větracích systémů, publikoval o problému hlučnosti informativní brožuru. Tato brožura je k dispozici ke stažení v českém jazyce na webových stánkách firmy A – INVENT s.r.o. a to na https://www.inventer.cz/prospekty