Beton můžeme řezat i jádrově vyvrtat

Srovnáním běžných bouracích prací a prací s diamantovými nástroji nám vyjde jednoznačné PRO sofistikovanější technologii. Běžné bourání je časově příliš náročné, vzniká nadměrné množství odpadu, je velmi hlučné a prašné, vibrace (údery) zatíží konstrukci, rozměr otvorů lze jen těžko kontrolovat – práce je nepřesná, povrch otvorů je hrbolatý a nečistý, je třeba více pracovníků a v případě bourání betonu s armovací výztuží je nezbytné její dodatečné dělení. Zatímco při použití vrtacích a řezacích diamantových nástrojů je tomu přesně opačně.

Přednosti diamantových nástrojů

Pracujeme s nimi rychle, přesně a efektivně. Uspoříme čas a konkrétní náklady na pracovníky i odvoz suti. Bez potíží jimi můžeme řezat i beton, který je silně vyztužen armaturami. Diamantové nástroje jsou minimálně hlučné i prašné, nevytvářejí nadměrné vibrace, kterými by zatížily stavební konstrukce a provoz v objektu v podstatě nebývá přerušen. Při práci dochází k minimálním prostojům a my vytvoříme naprosto přesné otvory či řezy bez potřeby dalších začišťovacích prací. Minimum vzniklého odpadu nakonec snadno zlikvidujeme. V případě řezání je to pouhý jemný prach smísený s vodou (šlem), v případě vrtání kromě šlemu i kompaktní bloky ve tvaru válce.

Jádrové vrtání a řezání stěnovou pilou:

Jádrové vrtání betonu

Touto technikou vytváříme technologické prostupy či otvory kruhového průřezu. Vytvoříme naprosto přesné kruhové prostupy či otvory malé světlosti i do velice masivního a vyztuženého materiálu (beton či železobeton, cihly, ale i horniny). Průměry otvorů se mohou pohybovat od 30 do 450 mm v závislosti na použitém stroji, běžná hloubka vrtů je přitom možná až 2 metry. Není problém vrtat svisle i vodorovně, případně i našikmo do úhlu až 45o. Nejčastěji jsou takto vrtané prostupy pro instalace (voda, topení, plyn, kanalizace, elektřina, vzduchotechnika, počítačové sítě, komíny), vytvářené zkušební vrty a sondy či kotevní otvory pro stroje a jiné. Kaly (šlem) jsou při vrtání odsávané průmyslovým vysavačem.

Řežeme stěnovou pilou

Stěnovou pilou řežeme svislé betonové a železobetonové stěny, případně i stěny z dalších materiálů. Lze ji však použít i pro svislé konstrukce a podlahy, pokud po nich nemůžeme popojíždět jinak běžným řezačem spár. Řezací hlava postupně popojíždí na vodící liště (kolejnici) a řeže konstrukci stěny. Vedení na vodící liště zajistí přesné a rovné řezy bez potřeby dodatečného začišťování. Pohon pily je hydraulický. Řezat lze řezy do největší hloubky 750 mm z jedné strany stěny. Pokud budeme řezat z obou stran, dosáhneme na celkovou hloubku řezu až 1.500 mm. Běžně takto řežeme otvory pro okna, dveře, zvětšujeme či zarovnáváme již existující stavební otvory, odstraňujeme poškozené konstrukce, případně i provádíme šetrnou demolici bez vibrací, které by ohrozily okolní konstrukce.

Ještě než začneme řezat

Nejprve je nutné vyžádat si posudek statika a odborné posouzení požadovaného otvoru. Statik určí podmínky, za jakých je možné stavební otvor realizovat. Případně je možné, že bude třeba požádat o stavební povolení, to vše závisí právě na statickém posudku. Následně je třeba zajistit zdroj elektrické energie 380V/16A (alespoň), ideálně však 25 či 32A. V opačném případě je nutné použít dieselovou elektrocentrálu. Přípojné místo zdroje elektřiny by nemělo být dále jak 50 metrů od místa řezání. Nakonec potřebujeme i zdroj vody – postačí nám běžný vodovodní řád. Vodou chladíme kotouč diamantového nástroje. Stejně tak je nutné vědět, kam vylijeme vzniklý šlem a nezapomeňte ani na další obyvatele domu, pokud chcete řezat třeba v domě panelovém. Je dobré jim svůj plán předem oznámit. Například na vyříznutí dveřního otvoru v panelovém bytovém domě potřebujeme celkem cca 6 hodin. 1,5 hodiny stěhování techniky a příprava, 3 hodiny řezání a 1,5 hodiny opět úklid a stěhování až do okamžiku odjezdu z místa.

Další metody a technologie:

Řežeme lanovou pilou

Lanová pila se běžně používala v kamenolomech k vyřezávání velkých bloků kamene ze stěn skály. Ve stavební praxi je lanová pila ideální k řezání silných železobetonových konstrukcí. Diamanty (kroužky) je v tomto případě osazené ocelové lano. To je kladkami napnuté a stále tažené přes materiál, který řežeme. Lze tak řezat jakkoli silné materiály, omezení je však dané samotnou velikostí a tedy hmotností bloků, které vzniknou. Od určité hmotnosti by byly v podstatě nepřepravitelné. Ve stavební praxi se takto nejčastěji odstraňují velké bloky značně vyztuženého železobetonu. Nejčastěji se lanová pila používá v případě vodních děl nebo konstrukcí mostů.

Řežeme řezačem spár

Jde o naprosto nejběžnější stavební postup řezání dimanty. Nejčastěji jsou tak vytvářené dilatační spáry do čerstvého betonu, případně provádíme řezy do pojízdných či pochozích horizontálních povrchů. Do průmyslových a jiných betonových podlah, ale i vozovek či chodníků. Do materiálů je možné řezat spáry až do maximální hloubky 520 mm. Běžně řezačem spár vyřezáváme i části poškozených podlah, případně dodatečně potřebné otvory v konstrukci.

Brousíme či frézujeme podlahu

Brousíme pomocí elektrické brusky s vodorovným brusným talířem. Ten je osazen diamanty nebo i kamenivem a má průměr 300 mm. Prach je zároveň odsáván za sucha či za mokra (podle použité technologie). Z povrchů takto odstraňujeme cementový šlem, vyrovnáváme nerovnosti podlah, případně můžeme i přebrousit dlažbu, třeba i žulovou.