Bezpečnost elektrorozvodů v koupelně

Při budování či rekonstrukci koupelny je nutné dodržovat především bezpečnost elektrorozvodů. Koupelna je prostor, kde hrozí větší nebezpečí úrazu elektrickým proudem než v jiných místnostech. Rizikové prostory jsou z tohoto důvodu rozděleny do zón. V koupelnách a sprchových koutech jsou stanoveny zóny dle ČSN 33 2000-7-701.

Zóna 0 

Zahrnuje vnitřní koupací prostor nebo prostor sprchového koutu a nesmí zde být žádné zásuvky ani vypínače.

Zóna 1

Zahrnuje prostor nad zónou 0 do výšky 2.250 mm nad podlahou, včetně prostoru nad vanou. Zde mohou být elektrická zařízení na bezpečné malé napětí se střídavým napájením do 12 V nebo se stejnosměrným do 25 V. Dále v této zóně může být umístěn zásobník vody, sprchové čerpadlo a ventilátor s izolačním krytem.

Zóna 2

Nachází se vodorovně do vzdálenosti 600 mm od zóny 1, ve výšce 2.250 mm nad podlahou až do stropu.
V tomto místě může být umístěno veškeré zařízení pro zónu 1. Mohou zde být jednotky pro napájení holicích strojků (podle ČSN IEC 742), dále spínače a zásuvky na bezpečné malé napětí SELV (50 V pro střídavé a 120 V pro stejnosměrné) s tím, že napájecí zdroj je mimo zóny 0,1 i 2. Dále zde může být uzavřené svítidlo z izolantu, ventilátory, otopná zařízení a jednotky pro vířivé vany.

Zóna 3

Navazuje na zónu 2 do vzdálenosti 2.400 mm. Zde mohou být zásuvky chráněné oddělovacím transformátorem na bezpečné malé napětí nebo se samočinným odpojením od zdroje za použití proudového chrániče se jmenovitým rozdílovým proudem nepřesahujícím 30 mA. Dále zde můžeme umístit běžná svítidla v provedení do vlhka, jejichž světelný zdroj je kryt ochranným sklem. Všechny části tohoto svítidla, které jsou níže než 2.500 mm nad podlahou, musí být z trvanlivého izolantu. Svítidlo nesmí být umístěno do menší výšky než 400 mm nad horní okraj umyvadla a pokud je v menší výšce než 1.800 mm nad podlahou, musí být chráněno ochranným košem.
Elektrické instalace v nerekonstruovaných objektech starších než 15 let se považují za nebezpečné. Při stáří dnešních zejména panelových, ale i bytových a rodinných domů je nezbytná výměna původních elektroinstalačních rozvodů. Starší jednofázové rozvody byly prováděné z hliníkových vodičů se sdruženým ochranným a středním vodičem. Zde často dochází k přerušení a tato porucha může způsobit i smrtelný úraz elektrickým proudem.

V nových a nově rekonstruovaných instalacích nesmí být sdružována funkce ochranného a středního vodiče. Oba vodiče musí být vedeny samostatně. Samozřejmostí jsou vodiče s měděnými jádry a elektroinstalační práce může provádět pouze kvalifikovaný pracovník. Po provedení nové elektroinstalace je nutné provést revizi, která slouží k ověření stavu z hlediska bezpečnosti. O revizi je vystavena zpráva, která zahrnuje i případné závady a datum jejich požadovaného odstranění.