Bezpečnostní dveře pro maximální bezpečnost Zobrazit fotky zobrazit 8 fotek Je příliš pozdě, když vám kriminalista při sepisování protokolu ukáže sekvence osvětového videozáznamu. Domov má být místem příjemným, útulným ale také bezpečným. To nejzákladnější, co pro to můžete udělat, je ukrýt soukromí své, svojí rodiny, i svůj majetek za spolehlivé bezpečnostní dveře. Pro firmy, obchodní a skladovací objekty, by pak použití bezpečnostních dveří nadstandartní kvality mělo být naprostou samozřejmostí.

Jaký je rozdíl mezi běžnými a bezpečnostními dveřmi?

Spolehlivé bezpečnostní dveře bývají celokovové, dvouplášťové a mají ocelové výztuhy. Pevnost konstrukce se výrazně zvyšuje jsou-li výztuhy provedeny ve dvou směrech a ocelové spoje jsou svařené. Samozřejmostí je dobrá tepelná i zvuková izolace. U dveří, které mají oddělovat vnitřní a venkovní prostor, se předem zajímejte o součinitel prostupnosti tepla. Podle něj si můžete porovnat kvalitu výrobků jednotlivých dodavetelů. U některých dveří je pak možná elektronická kontrola vstupu.

Jak poznat kvalitního dodavatele?

V případě bezpečnostních dveří chrání vaši domácnost dveře samotné a dále vložka a celý uzamykací mechanismus. Skutečně renomované firmy na něj poskytují záruku až 10 let. Pokud je uzamykací mechanismus zabudován přímo do konstrukce dveří, bývá velmi odolný proti pokusům o rozebrání a násilné vniknutí. Ideální je, pokud jsou takzvané aktivní jistící body dveří svařené s uzamykacím mechanismem v jeden nerozebíratelný celek.

U vložky pak vždy vyžadujte, aby měla certifikát odolnosti vůči vloupání. U renomovaných výrobců bývá standardem, že montují do svých bezpečnostních dveří i protipožární vložky. Pro zapomětlivé uživatele jsou pak praktické takové typy vložek, do kterých lze zasunout dva klíče najednou až do krajní polohy. Klíč, který zůstal v zámku zevnitř omylem zasunutý, potom nebrání odemčení dveří zvenčí druhým klíčem.
Dalším bezpečnostním prvkem jsou zárubně, i ty však musí být kvalitní. Proto výrobci značkových dveří nabízejí i odpovídající zárubně, i když se zákazník samozřejmě může rozhodnout i pro montáž nových dveří do své stávající zárubně. U některých typů bezpečnostních dveří se jistící body zasouvají do otvorů v zárubni i na té straně, kde jsou dveřní závěsy. Tím se podstatně zvyšuje odolnost proti páčení, průhybu i vysazení. Dnes již nelze doporučit jako jistící body čepy zasouvající se do podlahy. Jsou zastaralou metodou, otvor v podlaze se totiž neustále zanáší nečistotami.

Co se týká dveřních závěsů (pantů), pokud se rozhodnete pro ty nejmodernější, označované 3D, odpadne nutnost jejich pravidelného promazávání.

Vše výše uvedené tvoří dohromady bezpečnost dveří, která se přehledně vyjadřuje třídami od 1 do 6. Vždy se svého dodavatele ptejte, do které bezpečnostní třídy spadají právě jeho výrobky. A počítejte s tím, že od toho se bude odvíjet i cena. Dveře v nejvyšší bezpečnostní třídě 6 jsou už produktem pro firmy a úřady, kde jsou uchovávané třeba tajné listiny. Takové dveře patří do místností, které slouží v podstatě jako trezor. Proto se na jejich vývoji podílejí kromě jiných odborníků i kriminalisté.

Budete-li uvažovat o pořízení nových dveří, zajímejte se o to, zda vámi vytypovaná firma disponuje odborně zaškoleným personálem. Měl by profesionálně zvládat jak montáž výrobků, tak případný pozdější servis. Pro svou úplnou jistotu nakonec můžete žádat o předložení příslušného certifikátu.
Každý výrobce či dodavatel by vám měl být schopen při rozhodování kvalifikovaně poradit, zajistit obhlídku (v některých případech zdarma) a také nabídnout dostatečnou servisní síť. Tu budete potřebovat například i při případné ztrátě bezpečnostního klíče. Ten chrání vaše bezpečí tím, že je zaregistrován a jeho kopii můžete nechat vyrobit jen vy a jen u původního dodavatele.

To platí i v případě tzv. systému generálního klíče, který je praktický především pro firmy, setkáme se s ním však i v rodinných domech. Představuje spolehlivé zabezpečení obchodních a výrobních objektů, umožní majiteli zpřístupnit vybrané prostory pouze určitým lidem. Majitel či správce objektu si sám rozhodne o takzvané hierarchii zamykání.

Pro rodinu je systém generálního klíče dobře použitelný, pokud chce stejný bezpečnostní klíč používat zároveň např. pro branku, vstupní dveře, sklep, terasu a podobně. Výhodou je, že se při případné ztrátě klíče stavítko v zámku přestaví do nové polohy a není tedy nutné kvůli novému klíči pořizovat novou drahou vložku. Počáteční investice do dražší vložky systému generálního klíče se vám vrátí i v jistotě, že má vysokou odolnost proti odemčení planžetou.

Při nákupu se můžete rozhodnout pro dveře bezpečnostní ve smyslu ochrany proti vloupání, ale i pro dveře, které k tomu navíc ještě zajistí odolnost proti požáru.
Ochrana vaší domácnosti proti požáru

Odolnost dveří proti požáru zahrnuje odolnost proti plamenům i plynům a dále proti přenosu vysokých teplot z jednoho prostoru do druhého. Spočívá samozřejmě v materiálu na výrobu dveří použitém, přičemž se může jednat i o dveře prosklené. Nezanedbatelnou roli ale hraje i typ vložky a dveřního těsnění.

Doplňkový sortiment

Jako další sortiment odborné firmy nabízejí i povrchové úpravy dveří, např. laminování. Ovšem i bezpečnostní kukátka, prahy z bukového dřeva (a to i atypické), zabezpečovací řetízky, okrasné rámečky s různými profily, těsnění a další sortiment. Nejedná se jen o těsnění, které vám snižuje náklady na teplo. Vyrábí se i takové, které zajistí tzv. kouřotěsnost dveří.

Čím lze bezpečnostní dveře dovybavit na zakázku?

Každý zákazník má jiné nároky. Na vaše přání může dodavatel zvýšit výše zmíněnou kouřotěsnost dveří. Dále je možná instalace takzvaného elektronického vrátného. Dveře lze vybavit kabelovou průchodkou, otvory pro případnou instalaci prvků EZS (elektronického zabezpečovacího systému), zarážkou a podobně. Skutečně náročným zákazníkům renomovaní výrobci nabízejí i neprůstřelné provedení dveří.
Bezpečnostní dveře SHERLOCK Poslat poptávku