Jak poznáme kvalitní bezpečnostní dveře Zobrazit fotky zobrazit 6 fotek

Jak si vybrat opravdu kvalitní a bezpečné bezpečnostní dveře? Zajímat by nás měla konstrukce dveří, certifikáty, bezpečnostní třída, odolnost vůči hluku, požární odolnost, způsobilost technického prostředku dle NBÚ, počet jistících bodů, způsob odemykání (klíč, elektronické odemykání), ale i vhodnost konkrétních dveří do daného prostředí čili vzhled a také nevyhnutelné doplňky, které bezpečnost dveří doplňují – podtrhují (bezpečnostní zárubeň, bezpečnostní vložka, bezpečnostní kování, panoramatický průzorník – kukátko, bezpečnostní řetízek, chráněný profil klíče atd.).

Bezpečnostní třída

Bezpečnostní dveře musí být atestovány v akreditovaných zkušebnách. Do bezpečnostních tříd jsou bezpečnostní dveře řazené podle ochrany vůči konkrétním způsobům napadení konkrétním nářadím a podle konkrétního času potřebného k překonání překážek. A právě zkouška v akreditované zkušebně potvrdí bezpečnostní třídu (RC z angl. resistance class) konkrétních dveří. Poté je bezpečnostní třída dveří uvedena v platném certifikátu podle evropské normy ČSN EN 1627.

4 bezpečnostní třídy

4. bezpečnostní třída (RC 4) charakterizuje velmi vysoký stupeň ochrany. Takové dveře jsou odolné vůči mechanickému napadení - předpokládá se útok zkušeného zloděje, který má k dispozici sadu nářadí z nižších bezpečnostních tříd doplněnou o pilu s plátkem na železo, sekeru, těžší kladivo, sekáč, nůžky na plech a malou elektrickou vrtačku se sadou vrtáků. Dveře této bezpečnostní třídy jsou vysoce odolné vůči statickému a dynamickému zatížení.

3. bezpečnostní třída (RC 3) charakterizuje vysoký stupeň ochrany. Takové dveře jsou odolné vůči mechanickému napadení – předpokládá se pokus o napadení, který je veden stejně jako u bezpečnostní třídy RC 2, ovšem navíc s použitím delšího šroubováku a páčidla. Dveře této bezpečnostní třídy jsou vysoce odolné vůči statickému a dynamickému zatížení.

2. bezpečnostní třída (RC 2) charakterizuje základní stupeň ochrany. Takové dveře jsou odolné
vůči mechanickému napadení - předpokládá se napadení příležitostným zlodějem, který se pokouší rozbít dveře nebo uzávěr za užití fyzického násilí (kopání, narážení ramenem, zdvihání, vytrhávání) a s použitím jednoduchých nástrojů (šroubováku, kleští, klínu, kladiva, háčku, drátu, pinzety, struny nebo nože). Takové dveře mají jen základní odolnost vůči statickému a dynamickému zatížení.

V případě 1. bezpečnostní třídy vůbec nelze hovořit o bezpečnostních dveřích.

Požární odolnost bezpečnostních dveří

Požární odolnost vyjadřuje minimální dobu, po jakou bezpečnostní dveře dovedou odolávat požáru, čili brání prostupu horkých plynů, vytvářejí tepelnou bariéru a ochrání nás před ohněm a teplem. Běžně jsou stavební konstrukce schopné odolávat ohni a tepelnému záření od 15 do 180 minut, u dveří pak nejčastěji hovoříme o 30, 60 a 90 minutách.

Stupnice požární odolnosti stavebních konstrukcí se určuje klasifikací podle výsledků zkoušek, je stanovena normovou hodnotou (nebo výpočtem) a také zkouškou a výpočtem. Charakteristické vlastnosti požární odolnosti se označují písmeny a dobou (t) v minutách, po kterou posuzované konstrukce splňují charakteristické vlastnosti. Nejčastěji jsou používány tyto značky požární odolnosti: nosnost konstrukce R (t), celistvost konstrukce E (t), tepelná izolace konstrukce I (t), hustota tepelného toku či radiace z povrchu konstrukce W (t), kouřotěsnost konstrukce S (t), samozavírací zařízení požárních uzávěrů C, mechanická odolnost M. Doba požární odolnosti (15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 minut) je poté doplněna právě identifikačními písmeny, čímž charakterizujeme třídy požární odolnosti - např. S 60 (kouřotěsnost po dobu 60 minut).

Protihlukové vlastnosti bezpečnostních dveří

Protihlukový uzávěr – tento pojem charakterizuje úroveň hluku, který přes bezpečnostní dveře neprostoupí. Hluk je samozřejmě měřen v dB (Decibelech). Čili pokud dveřmi neprostoupí hluk o intenzitě 42 dB, hovoříme o protihlukovém uzávěru 42 dB.

Vhodnost bezpečnostních dveří do konkrétního prostředí

Bezpečnostní dveře mohou být určené do interiéru bytu či kanceláře (výplň otvoru oddělující vytápěný –soukromý prostor od prostoru částečně vytápěného – společné chodby) a nebo do exteriéru (výplň stavebního otvoru oddělující vytápěný – soukromý prostor od prostoru nevytápěného – venkovního prostředí).

Bezpečnostní dveře určené do interiéru musí splňovat všechna kritéria daná místem instalace dveří včetně protipožární ochrany a povrchové úpravy (lamino, dýha, barva ve stupnici RAL). Tyto dveře bývá možné dodatečně zkrátit o cca 3 cm (třeba při dodatečné pokládce koberce či plovoucí podlahy).

Bezpečnostní dveře určené do exteriéru musí mít navíc nízký součinitel prostupu tepla (lepší tepelnou izolaci), montují se do speciální zárubně s termoizolačním obkladem a přerušeným tepelným mostem. Zároveň jsou eliminovány i teplotechnické jevy (např, rosení za chladných dnů) a povrchová úprava dveří musí odolávat vodě. 

Odemykání / zamykání bezpečnostních dveří

Dveře můžeme zamykat mechanicky (otočením klíče) a nebo elektronicky (otiskem prstu, zadáním kódu na klávesnici, čipem, kartou a podobně). Při mechanickém zamykání je mechanický pohyb klíče přenášen na bezpečnostní vložku, zámek a rozvorový mechanizmus dveří. Možný je i systém hlavního a generálního klíče, kdy můžeme zamykat jedním klíčem větší počet dveří.

Elektronické řízení vstupu funguje tak, že po ověření identifikačním prvkem elektronický systém povolí otevření dveří. Uzamčení dveří je pak většinou nastavené v řídící jednotce automaticky nebo na přání zákazníka.

Uzamykací čepy bezpečnostních dveří

Uzamykací čepy zajišťují dveře v bezpečnostní zárubni. Důležitý je jejich počet, není však rozhodující. Z hlediska bezpečnosti je totiž nejdůležitější bezpečnostní třída dveří. Pasivní uzamykací čepy jsou vysunuté a pevně uchycené v ocelové konstrukci dveří, zabraňují vysazení dveří ze závěsů, vypáčení a vytlačení ze zárubně. Aktivní uzamykací čepy jsou vysouvatelné a ovládané zadlabacím zámkem, též zabraňují vysazení dveří ze závěsů, vypáčení a vytlačení ze zárubně.

Bezpečnostní doplňky bezpečnostních dveří

Mnohé doplňky zásadně zvyšují bezpečnost dveří:
 • bezpečnostní zárubeň je několikanásobně zesílena v zámkové části a v nejčastěji napadaných místech, znemožní roztáhnutí, rozlomení a vypáčení dveří
 • certifikované bezpečnostní kování s překrytím chrání cylindrickou bezpečnostní vložku proti odvrtání a vylomení, volba kování je vždy přizpůsobena dané bezpečnostní třídě zvolených dveří (volíme kování stejné či vyšší třídy)
 • bezpečnostní zámková cylindrická vložka musí být odolná vůči odvrtání, vyhmatání a nedestruktivní metodě, i volbu vložky přizpůsobujeme bezpečnostní třídě dveří
 • velmi účinný je i chráněný profil klíče, kdy duplikát dokáže vyrobit pouze výrobce a jeho vybraní obchodní partneři po předložení ochranné bezpečnostní karty
 • bezpečnostní řetízek umožňuje částečné otevření dveří, kdy dovnitř nemůže zvenčí nikdo vstoupit, články řetízku musí být svařované, což zabrání jejich roztažení
 • panoramatický průzorník (kukátko) vytváří širokoúhlý obraz prostor na druhé straně dveří, zorný úhel pohledu je úplný (180°)

Způsobilost technického prostředku dle NBÚ

Technickým prostředkem označujeme mechanické zábranné prostředky, elektrická zámková zařízení a systémy pro kontrolu vstupů. Tyto technické prostředky mají za cíl zabránit nebo ztížit neoprávněné osobě v přístupu k utajovaným informacím, nebo též dokážou přístup nebo pokus o něj zaznamenat. Hodnocení technického prostředku je prováděno podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 528/2005 o fyzické bezpečnosti a podle certifikace technických prostředků. Certifikát je pak potvrzením o ověření způsobilosti technického prostředku a řeší též bodové hodnocení technického prostředku:
 • Typ 4: bodové hodnocení ostatních mechanických zábranných prostředků musí splňovat minimálně hodnotu SS3=4, okna, dveře a uzávěry musí splňovat požadavky bezpečnostní třídy 4 podle normy ČSN EN 1627
 • Typ 3: bodové hodnocení ostatních mechanických zábranných prostředků musí splňovat minimálně hodnotu SS3=3, okna, dveře a uzávěry musí splňovat požadavky bezpečnostní třídy 3 podle normy ČSN EN 1627
 • Typ 2: bodové hodnocení ostatních mechanických zábranných prostředků musí splňovat minimálně hodnotu SS3=2, okna, dveře a uzávěry musí splňovat požadavky bezpečnostní třídy 2 podle normy ČSN EN 1627
 • SS3 – technický prostředek určený pro zabezpečenou oblast 
 • SS4 - technický prostředek určený pro uzamykací systém určený k uzamykání zabezpečených oblastí
Zdroj: www.volny.cz/d-servis, www.sherlock.cz
Michal Dvořák - servis s.r.o. Poslat poptávku