Budeme platit vysoké pokuty za instalace solárů svépomocí? Zobrazit fotky zobrazit 3 fotky

20.9.2012 došlo k přehlasování veto prezidenta republiky a byla schválena novela zákona 406/2000 Sb.o hospodaření energií. Kromě dalších sporných bodů tato novela zakazuje svépomocnou instalaci fotovoltaických a solárních panelů, ale i jiných alternativních (respektive obnovitelných) zdrojů energie. A hrozí fyzickým osobám pokutou ve výši až 100.000 korun.

Ve znění této novely zákona zaráží fakt, že omezení se netýká jen zařízení připojených do veřejné distribuční sítě kvůli výkupu elektrické energie, kdy nesmí být veřejná síť ohrožena a instalovaná zařízení musí splňovat přísná kritéria, aby nezpůsobila kolaps veřejné sítě. Naopak novela vůbec neurčuje, jak velká a jaký typ zařízení musí instalovat “osoba oprávněná provádět instalace zařízení využívajících obnovitelných zdrojů energie.” Vždyť obnovitelné zdroje energie využívají i solární lampy, baterky, kalkulačky, dobíječky telefonů a další zařízení, kdy se nám mnohá z nich doslova „vejdou do kapsy.“ Čili takový zákon svým výkladem logicky přímo vybízí ke zneužití vůči konkrétní osobě. Byť se to může na první pohled zdát přitažené za vlasy.

Nemůžeme hovořit ani o ochraně před úrazem elektrickým proudem, jelikož ostrovní systémy, které nejsou připojené do veřejné sítě, nevyužívají vysokých napětí a ani extrémních proudů. Solární regulátory mají obvykle bezpečné vstupní napětí maximálně do 150 VDC, výstupní 12/24/48 VDC a proudy okolo 60 A a to ještě ve špičce. Logický je rovněž fakt, že si zařízení menšího rozsahu pořizujeme kvůli úsporám a nikoli kvůli tomu, abychom za ně utratili enormně vysoké sumy.
Čili vše více nasvědčuje tomu, že jde o vytvoření dalšího zdroje příjmů pouze pro vybrané firmy, které se stanou „oprávněnými osobami“ disponujícími povolením ministerstva. Čili jsme touto nevelou od 1.1. 2013 bezdůvodně omezováni na svých osobních svobodách, jelikož v mnoha případech nejde při instalacích systémů využívajících obnovitelné zdroje energie o jakékoli naše ohrožení. Energetické a montážní společnosti přicházejí o příjmy se zvyšující se schopností lidí být nezávislými. No a v tom je asi zakopáno jádro problému. Jde o to vytvořit umělou závislost. Vždyť jednotlivé komponenty například pro stavbu fotovoltaických systémů jsou nabízené jako levná a bezpečná zařízení, navržená podle norem EU, často stavebnicová. Třeba výkonné solární regulátory a měniče napětí jsou svými výkony na úrovni běžných domácích elektrospotřebičů. Solární systémy běžně pracují s nízkým a bezpečným napětím 12 V (to je u běžných hraček či u automobilů), 24 V, nebo 48 V, které nikomu neublíží. Vzpomínáte na velké ploché baterie, kdy jsme si způsobovali brnění na jazyku dotknutím obou svorek?
Svým způsobem je úsměvná i část argumentace poslance Robina Böhnische (ČSSD), který odpovídá na dotaz čtenáře serveru NapištěJim.cz:

Vážený pane Čepelko, děkuji Vám za e-mail. Věci bývají často složitější, než jak se mohou jevit ve článku na internetu plném výkřiků a s odkazem na web napistejim.cz. Nezlobte se na Poslaneckou sněmovnu a poslance, pokud svým hlasováním mají eliminovat chyby a škody způsobené Fischerovou vládou, nebo nedostatečně rychlou prací úředníků na MPO. Příslušná novela se netýká jenom instalací FVE a dalších zdrojů energie z obnovitelných zdrojů, týká se rovněž implementace směrnice o energetické náročnosti budov. Zde byl také zakopán největší problém, totiž probíhající řízení s Českou republikou, hrozící pokutou ve výši 130 až 530 tisíc Kč za každý den do doby implementace této směrnice (Směrnice EP a Rady 2010/31/EU) ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov. Zatímco implementace Směrnice 2009/28/ES, na kterou zřejmě narážíte a která je v zákoně vykládána dle mého názoru extremisticky, může být opravena, tlak na rychlou implementaci Směrnice 2010/31/EU byl důvodem mého hlasováni. Odpusťte mi prosím volbu dle mého názoru menšího zla. To i v momentě, kdy není jasný výklad způsobu implementace Směrnice 2009/28/ES. Tedy zda se opravdu reálně zakazuje svépomocná instalace, nebo kdy za instalaci hrozí postih právnické osobě, jež nemá na takovou práci odpovídající osvědčení. Pokud mám dobré informace, MPO zřejmě bude muset sáhnout k úpravám přijatého zákona, neboť i český výklad Směrnice 2010/31/EU je extenzivnější, než měl evropský zákonodárce na mysli.

Státu tedy hrozila sankce a proto sáhl ke znění novely zákona, u kterého sám poslanec přiznává, že volil menší zlo kvůli hrozící pokutě. Kdo z nás má však na pokutu až 100.000 korun kvůli chybnému zákonu a proč bych měl platit až několik tisíc korun, ale i mnohem více za něco, co si mohu udělat sám a nikoho včetně sebe tím neohrožuji?
Další zajímavostí je třeba názor odborníku na serveru www.mpo-efekt.cz, kteří říkají: Je třeba zdůraznit, že ať byly záměry zpracovatele zákona jakékoli, zákony může vykládat pouze soud. Nikoli advokát, ministerstvo, státní energetická inspekce nebo kdokoli jiný. Pokud tedy dostanete pokutu za to, že si svépomocně nainstalujete solární systém, kamna na dřevo atd., obraťte se na soud.

Výborně, nainstaluji si na střechu 2 solární panely, bude po mně vymáhána pokuta až 100.000 korun a já se tedy obrátím na soud. Zaplatím poplatky, právníka a nakonec dosáhnu toho, že po mně pokuta sice nebude vymáhána, ale náklady řízení zřejmě půjdou za mnou. A co když si soud vyloží znění zákona v různých případech různě?

Co říká novela zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií? (výňatek z novely zákona)

§ 7 Snižování energetické náročnosti budov

(4) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou
povinni …
b) zajistit v případě instalace vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů v budově, aby tuto instalaci provedly pouze osoby podle § 10d; zajištění se prokazuje předložením kopie daňových dokladů, týkajících se příslušné instalace a kopie oprávnění podle § 10f,

§ 7 Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) vykonává bez příslušného oprávnění činnost energetického specialisty nebo činnost osoby oprávněné provést instalaci, …

(3) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), c), d),
e), f), g), l) nebo m) bodů 5, 6 nebo 7 nebo podle odstavce 1 písm. n),

Zdroje: znění novely zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energiíwww.ekobydleni.eu, www.napistejim.cz, www.mpo-efekt.cz