Češi málo třídí bioodpad

Každý Čech ročně vyhodí v průměru 307 kilogramů odpadků. Toto číslo je rok od roku vyšší. Většina obyvatel poctivě třídí plasty, papír a sklo. Jeden jediný odpadkový koš nahradilo v posledních letech ve většině domácností několik nádob na třídění odpadu. Necelá polovina (40 procent) toho, co ročně skončí v popelnici, je takzvaným bioodpadem.

Patří do něj organické zbytky z domácností a zahrad jako jsou zbytky vařených jídel, syrových surovin, papírové kapesníky, zvadlé květiny, posekaná tráva, listí nebo piliny, ze kterých je možné jednoduchým procesem vytvořit organické hnojivo – kompost. Stovky tisíc tun odpadu vhozeného ročně do popelnice by se tak mohly dostat do přírodního koloběhu v podobně kvalitního humusu. Navíc, pokud se bioodpad rozkládá bez přístupu kyslíku, vzniká metan, který je základní složkou bioplynu a jeho spalováním je možné vyrábět elektrickou energii a teplo. I když domácností se zájmem o kompostování stále přibývá, ne všichni mají prostor, kde doma kompostovat. V zahraničí již funguje, stejně jako u jiných tříditelných surovin, pravidelný svoz bioodpadu přímo z domu na speciální skládky. Lidé třídí zbytky z kuchyně a posekanou trávu dobrovolně, nebo i pod hrozbou pokuty. Dle novely zákona o odpadech ze září letošního roku mají od roku 2015 české obce povinnost zajistit sběrné nádoby nebo sběrná místa, jako jsou třeba komunitní kompostárny nebo bioplynové stanice, kam mohou obyvatelé bioodpad vyvážet. Podle evropských směrnic musí členské státy v letech 2013 až 2020 snížit ukládání biologicky rozložitelných odpadů na skládky o 50, respektive 75 procent oproti výchozímu stavu v roce 1995. Podle informací z Ministerstva životního prostředí hrozí České republice při neplnění těchto závazků sankce od Evropské komise. Informace o tom, jak i vy můžete kompostovat doma a jak efektivně odpad z domácností zpracovávat, recyklovat a dále využívat, informuje pravidelně veletrh FOR WASTE & WATER, který se uskuteční v září 2015 na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech.

Více informací naleznete na www.forwaste.cz 
Po úspěšném veletrhu FOR WASTE & WATER v roce 2014 si Vás dovolujeme pozvat na již 10. ročník veletrhu recyklace, nakládání s odpady, technologie vody, čištění a ekologie. Veletrh bude i v roce 2015 pořádán souběžně s prestižním mezinárodním stavebním veletrhem FOR ARCH, což si pochvalují jak vystavovatelé, tak návštěvníci. Nomenklatura veletrhu zahrnuje například odpady a jejich zpracování, recyklace odpadů, výrobky z recyklátu, vodu čistou i odpadní, vše v odvětví čištění a čisticí techniky, ekologii a životní prostředí. Celkově se tak veletrh FOR WASTE & WATER stává atraktivní pro běžné návštěvníky i odbornou veřejnost. Věříme, že letošní ročník bude minimálně stejně úspěšný jako ten minulý. Hlavním tématem veletrhu budou Odpady – jejich vznik a využití. Vzhledem k tomu, že všichni produkujeme odpad, je namístě se zamyslet, jakým způsobem jej zlikvidujeme nebo využijeme. Existuje mnoho způsobů, jak naložit s odpady. Třídění, recyklace, vícenásobné využití nebo likvidace? To jsou otázky, na které může veletrh odpovědět i s vaším přispěním. V rámci veletrhu FOR WASTE & WATER 2015 se opět můžete těšit na doprovodný program plný přednášek, odborných seminářů, workshopů a konferencí. Pokud jste již rozhodnuti v roce 2015 na veletrhu vystavovat, neváhejte vyplnit a poslat závaznou přihlášku. Získáte tím možnost umístění expozice podle vašich představ. Uzávěrka zvýhodněných cen je 31. 12. 2014. Přihlášková dokumentace zde