Chytré domy se základovou deskou na pěnovém skle Zobrazit fotky zobrazit 10 fotek

Představujeme domy, které se od jiných novostaveb liší hned v několika ohledech, za prvé inteligentními instalacemi a tedy automatickým ovládáním, za druhé samou podstatou – svými základy.

Pěnové sklo pro základy

Pěnové sklo je rychlé a levné řešení pro realizace základových desek rodinných domů, ale i hal a administrativních budov apod. Tato tepelná izolace základů je vyrobena ze stoprocentně recyklovaného skla. Pěnové sklo je vysoce únosné, nenasákavé, nenamrzavé, nehořlavé, odolné vůči vnějším materiálům. Je prostě chytrým a funkčním řešením tepelné izolace spodní stavby. Oproti tradičnímu zakládání má tepelná izolace pěnovým sklem mnoho výhod! První z nich je účinná schopnost tepelné izolace, u takto izolovaných základových desek nedochází k průchodu chladu do konstrukce stavby a není tak ovlivňována vnitřní teplota objektu (výrazně se sníží náklady na vytápění). Navíc pěnové sklo funguje jako drenáž a díky své speciální struktuře zabraňuje pronikání vlhkosti vzlínáním směrem k základové desce! Stavebník však též ušetří peníze za samotnou realizaci základové desky!

Postavit základy s pěnovým sklem totiž není tak časově náročné jako stavba tradičním postupem. Není totiž třeba budovat tak hluboký základ, ušetříme proto na výkopových pracích, ale i na dalších materiálech. Štěrk z pěnového skla je proto maximálně vhodný právě k budování základů. Avšak nejen těch, využití najde též při izolování podlah, mezistropních prostor a kleneb, plochých střech, nádrží a bazénů.

Hrubá stavba domu a stavba na klíč

Hrubá stavba domu může být realizována například z cihelných tvárnic, vápeno-pískových cihel nebo bloků a nebo z tvárnic pěnosilikátových. Firma CONDA s.r.o. realizuje hrubé stavby i domy na klíč po celé České a Slovenské republice. Stavbu provádí tým zkušených a osvědčených zaměstnanců, kteří byli proškoleni a certifikováni přímo výrobci používaných materiálů. Garance je u realizace hrubé stavby 60 měsíců, tedy 5 let. Realizace domů je přitom možná v nízkoenergetickém i pasivním standardu.

V zásadě lze postavit nízkoenergetický i pasivní dům ze stejných materiálů, ovšem u pasivních domů je využita silnější vrstva tepelné izolace, odizolovány jsou tepelně i základy a to nejlépe pěnovým sklem, parozábrany a další instalované prvky včetně otvorových výplní musí skutečně zajistit naprostou vzduchotěsnost. Odlišný je pak i způsob bydlení, jelikož v pasivním domě prostě zásadně nevětráme okny a dveřmi. Život v pasivním domě neznamená pouze úsporu nákladů na vytápění, ale můžete také počítat s tím, že se zbavíte většiny svých zdravotních problémů. Zařízení, které pracuje i v noci, filtruje vzduch, a tím ho zbavuje škodlivých nečistot a prachu. Díky tomu, že stroj přivede vždy přesně tolik vzduchu, kolik potřebujete, se nemusíte bát plísní. Uvnitř domu dýcháte pouze čerstvý vzduch. Měrná roční potřeba tepla na vytápění je u pasivních domů maximálně 15 kWh/(m2a).

Postup prací hrubé stavby domu:

 • terénní, zemní a výkopové práce, vytyčení či zaměření stavby
 • realizace přípojek inženýrských sítí, vodorovné (ležaté) rozvody v základech
 • realizace základových pasů a základové desky (přesněji základů, jelikož se u RD ve většině případů nejedná o skutečnou základovou desku)
 • hydroizolace základové desky (často souvisí i s ochranou před radonem) či alespoň míst, kde bude založeno nosné zdivo a příčky
 • realizace svislých nosných konstrukcí včetně překladů pro stavební otvory a věnců
 • realizace vodorovných nosných konstrukcí (stropů, případně balkónů a lodžií)
 • realizace vnitřního zdiva
 • realizace střešní konstrukce včetně položení krytiny, prostupu komína a dalších prostupů a případných atik
 • izolování vodorovných a svislých stavebních konstrukcí
 • a nakonec i technologická přestávka – vymrznutí stavby realizované mokrou cestou (často však dnes není nutné, i když je doporučováno, například broušené cihelné bloky lze spojovat i na speciální stavební pěnu a navíc se mnohé stavby staví jako „montované“ ze sendvičových desek)
 • realizace výplní stavebních otvorů – oken a vchodových i balkónových dveří
 • následují přípojky inženýrských sítí

Inteligentní domy

Pod pojmem inteligentní dům se ukrývá souhrn všech moderních technologií, které automatizují chod domácnosti. Srdcem inteligentního domu je malý počítač, který řídí elektronické spínače (takzvaná relé). Tyto spínače pak spínají téměř cokoli, co jsme jinak zvyklí ovládat manuálně. Vedle toho však systém dovede ovládat i řadu dalších zařízení, se kterými může komunikovat nepřímo prostřednictvím počítačové sítě (či jinými sofistikovanými způsoby). Nejmodernější inteligentní systémy v sobě zahrnují také multimediální centrum. A meze nejsou kladené ani vzdálenému ovládání domu (ze zaměstnání, služební cesty, z dovolené apod.).

Inteligentní, jinak též chytrý dům šetří váš čas, prostředky, energii, zvýší bezpečí, prostě usnadňuje a zpohodlňuje život lidem, kteří dům obývají. Pojem inteligentní dům (také chytrý dům nebo digitální domácnost) se začíná šířit do povědomí veřejnosti teprve v posledních letech, zažívá však obrovský boom.

Zdroj: www.zakladova-deska.net