Čím obložit venkovní stěny?

V exteriéru lze umělý i přírodní obkladový kámen využít k obložení soklů budov, částí a nebo celých fasád včetně pokládky na zeteplené fasády, k obložení venkovních krbů a komínů a k povrchovým úpravám opěrných zdí a zděných částí plotů. Ke všem obkladům jsou nabízené rohové prvky (vyjma přírodního kamene) a široká škála lepidel, spárovacích hmot a dalšího příslušenství. A výsledek může vypadat skutečně lépe, než jen velmi dobře. Kámen má své kouzlo - a to právě i ten umělý.

Co je umělý kámen?

Moderní betonové výrobky si už nelze představovat jako zašedlé, strohé a nudné (byť má i pohledový beton svou estetickou a architektonickou hodnotu) – právě naopak. Beton se zpracovává takovým způsobem, že získá inspirativní dekorativní vzhled a zároveň výborné konstrukční vlastnosti. Od skutečného kamene je k nerozeznání, mnohem snadněji se s ním však obkládá. Stále kvalitnější přísady a pigmenty zaručí nejen dlouhodobou životnost, ale také stálý a autentický vzhled betonu. A právě samostatnou oblastí jsou betonové obklady v imitaci přírodního kamene – takzvaný umělý kámen.
Obklady z umělého kamene jsou tedy vlastně obklady betonovými. Při jejich výrobě se používají materiály, které jsou běžné při výrobě betonu, čili křemenný písek řízené křivky zrnitosti, bílý nebo šedý cement a běžné chemické přísady. Pokud je třeba obklady zabarvit, je betonová směs probarvována ve hmotě kvalitními anorganickými pigmenty. Čili při jakémkoli povrchovém poškození obkladu (odlomený kousek, škrábanec, …) není poškozena barva, prostě to není na první pohled vidět, stejně jako u kamene přírodního.

Při výrobě těchto obkladů je dosaženo vzhledu přírodního kamene, ovšem za nižší cenu v porovnání s přírodními kamennými obklady, byť jde o vyráběný produkt, nikoli vytěženou surovinu. Umělý kámen zároveň nezatíží obkládané plochy jako skutečný kámen, hmotnost dílců je mnohem nižší. V ceně se promítne také nesrovnatelná rychlost práce - obkládání je překvapivě snadné a poměrně snadno lze dosáhnout i různých efektů. Některé typy umělého kamene dokonce nevyžadují spárování. Na velkých plochách nám usnadní pracnost volba větších formátů (např. Tatry panel).
Vlivem nestandardní barevnosti plniv (písek, cement) a zrání betonu může dojít u různých výrobních šarží obkladů z umělého kamene k mírným barevným odchylkám. Při dlouhodobém skladování ve vlhku zase může dojít k tvorbě světlejších či tmavších skvrn. Jde však v těchto případech o barevnou variabilitu přírodních materiálů, nikoli o výrobní chybu či vadu materiálu. Naopak v těchto případech vypadá obklad v ploše mnohem přírodněji.

Pokud je umělý kámen pokládán na plochy bez funkční hydroizolace a nebo na sokly, na které neustále odstřikuje voda, může dojít k transportu vodou rozpustných solí nebo volného vápna do pohledového odpařovacího líce a důsledkem je vytváření bílých výkvětů. K tomuto jevu dochází sporadicky a nelze mu jakkoli předejít. Můžeme ale preventivně omezit hydrofobizaci pohledového líce obkladu vhodným přípravkem (VikoImpregnace). Navíc platí, že pokud se výkvět objeví, pak jen jednou za celou životnost výrobku a časem zmizí. Třeba vlivem kyselých dešťů. 

Obklady z přírodního kamene

Samozřejmě mají obklady z přírodního kamene své neopakovatelné kouzlo a co víc – každý kus je originál! Zajímavým řešením jsou opracované obkladové pásky z přírodního kamene se zámky. Tyto pásky jsou tvořené z drobných, přesně broušených dílků - segmentů ve tvaru “Z”. Jednotlivé díly segmentu jsou k sobě spojené speciálním lepidlem a celý segment pak zaručuje aplikaci beze spár - takzvaně na sraz. Je tak ušetřen čas potřebný k lepení a tedy i snížena konečná cena díla. Segmenty jsou přesné, proto mezi nimi nevznikají prakticky žádné spáry.

Ovšem v nabídce obkladů z přírodního kamene nejsou rohové prvky, rohy se řeší buďto přeskládáním zámků do sebe (Takzvaně “na zip”), nebo lze použít kamenický roh - uprostřed segmentu se provede vertikální řez a následně se jeho kraje seříznou na 45°. Kamenné obkladové pásky se lepí flexibilním lepidlem na obklady třídy C2TE.

V exteriérových aplikacích se doporučuje obklad zakonzervovat vhodnou hydrofobní impregnací, která sníží náchylnost materiálu na zachytávání špíny - jeho špinění, nasákavost a zabrání růstu mechů.

Tento obklad z čistě přírodního materiálu obsahuje různé prvky a sedimenty. Proto se mohou objevovat různá zabarvení způsobená vlhkostí a dalšími vlivy. Patří mezi ně například i železité skvrny. Tyto skvrny však nemají žádný vliv na užitnou hodnotu obkladu. I když existují přípravky na čistění skvrn, není to vůbec třeba. 
Betontvar - VIKO s.r.o. Poslat poptávku