Sdílet
 

Co dělat, když soused nesouhlasí se stavební úpravou

Na co jste se v uplynulém týdnu ptali ve stavební poradně?

Datum vydání: 26.11.2012 | autor:

V uplynulém týdnu jste se ve stavební poradně zajímali například o novou stavbu oplocení či stavební úpravy zděděné poloviny domu.

Dotaz na téma: Nesouhlas souseda ke stavební úpravě, resp. nové stavbě oplocení

Dotaz: Dobrý den. Před 15 lety jsme koupili pozemek s RD na přestavbu. Ve vjezdu na zahradu stály 3 boudy, které tvořily hranici pozemku. 50 cm od hranice stojí sousední RD, jehož okno tyto boudy stínily. Boudy jsme zbourali a ústně jsme se domluvili, že plot mezi jejich domem a naším pozemkem nebudeme stavět a pokud budou potřebovat nějaké úpravy na domu (vyčistit okno atd.), tak je samozřejmě pustíme na náš pozemek. Abychom zabezpečili svůj majetek (máme také psa), vystavěli jsme na svém vjezdu bránu, a od brány k sousednímu domu 50 cm plot. Problém nastal, když jsme tuto bránu udělali zamykatelnou, sousedi požadovali odstranění 50 cm plotu, s tím že se jedná o jejich pozemek. Samozřejmě jsme souhlasili, ale požadovali jsme oplocení našeho pozemku (na naše náklady). S tím ale sousedé nesouhlasili a chtějí místo 50 cm plotu branku, kterou by mohli kdykoli vstupovat na náš pozemek. Začali jsme výstavbu drátěného plotu a po měsíci přišlo ze stavebního úřadu oznámení o místním šetření, kde bylo domluveno, že požádáme o souhlas se stavbou plotu a sousedé s ním budou souhlasit. Týden na to svůj souhlas odvolali. Můžeme sdělit úřadu, že původně hranici pozemku tvořili boudy a jedná se tedy jenom o úpravu plotu (máme fotodokumentaci)? Potřebujeme potom povolení od sousedů? Děkuji za odpověď. JM

Naše odpověď: V minulosti odstraněné hospodářské stavby (boudy) nelze zaměňovat za novou stavbu plotu. Stavby byly odstraněny, a tedy již fyzicky neexistují. Nedochází tedy k úpravám původního oplocení, nýbrž k realizaci oplocení nového. Stavba plotu nepodléhá vydání stavebního povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Pro její umístění a realizaci je však nutné příslušný stavební úřad požádat o vydání územního souhlasu s umístěním stavby. V případě, že k němu nejste schopni doložit jeden z nezbytných podkladů - souhlas vlastníků sousedního pozemku, budete muset požádat o vydání územního rozhodnutí.

Další dotazy a odpovědi na téma "Oplocení" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Požadavek developera prodávat byt v bytovém domě společně s parkovacím stáním

Dotaz: Dobrý den, developer nás tlačí při koupi nového bytu (3+kk) k povinné koupi i garážového stání s odvoláním na zákonnou povinnost. Ve stavebním zákoně jsem nic takového nenašla. Existuje takovýto zákon či vyhláška nebo je to jen obchodní tah? Děkuji. MH

Naše odpověď: Každá stavba (tedy i stavba pro bydlení) musí mít zajištěn odpovídající počet parkovacích a odstavných stání, které se většinou realizují současně se stavbou. Jejich počet je dán výpočtem dle ČSN, který je součástí projektové dokumentace stavby a je dokládán k žádosti o povolení stavby. Jak jsou tato stání řešena, zda se jedná o zpevněné venkovní plochy nebo hromadné garáže, je věcí návrhu (projektu) stavby. Počet parkovacích stání však nemusí být shodný s počtem bytů, tudíž není pravidlem, že ke každému bytu náleží jedno parkovací stání. Počet stání tak může být (vzhledem k lokalitě, dopravní intenzitě, velikosti bytů atd.) menší, než je počet bytů ve stavbě. Zmíněný výpočet stání pro předmětnou stavbu je tedy k dispozici u příslušného stavebního úřadu, který stavbu povolil. Otázku kalkulace ceny bytu žádný předpis neřeší, jak konkrétní developer investici do realizace parkovacích stání zakalkuluje do ceny stavby (bytů), je na něm. Každopádně Vám doporučuji kupní smlouvu před jejím podepsáním konzultovat s nezávislým právníkem.

Další dotazy a odpovědi na téma "Povolování staveb pro bydlení" najdete ZDE.


Dotaz na téma: Stavební úpravy poloviny dvojdomu, provedené bez souhlasu druhého vlastníka

Dotaz: Dědila jsem polovinu dvojdomku, postaveného bratry, kdy pravá část byla prodána. Dvojdomek má společnou půdu, kterou noví sousedi zahradili prkny. Na mé polovině byla vyměněna okna, zateplení, fasáda a střecha, chtěla jsem pojistit stavbu na vyšší částku a pán z pojišťovny při prohlídce chtěl, abych zjistila, jestli přehrazení na půdě a jiné přestavby ve střeše jsou dle povolení stavebního úřadu. Sousedka mi řekla, ať se starám o sebe a v archivu jsem nic nezjistila. Stavební úřad mi jen sdělil, proč mně zajímá příčka, která je na půdě 25 let a mám jim dát telefon na pracovníka pojišťovny. Na půdě jsem asi 40 let nebyla, když jsem byla malá a půda přehrazená nebyla a chodili jsme přes půdu k tetě a strýci, jinak domky mají venku samostatné vchody. Zjistila jsem, že sousedi podepsali moji matku, že souhlasí s přestavbou, protože ani nevěděli, že se vdala a měla jiné jméno a máma jim prý nic nepodepisovala. Chtěla jsem vědět, jestli je povinnost stavebního úřadu mi sdělit, zda přestavba je dle stavebního povolení a jestli přehrazení půdy vedle komína prkny je povoleno, neboť po 25 letech není přístavba zakreslena v katastrální mapě? Nebo kam se obrátit, když stavební odbor mě odmítl, s tím, že se stavbou se po tolika letech nedá nic dělat. Děkuji. IH

Naše odpověď: Obraťte se na příslušný stavební úřad písemně. Ten potom musí, v souladu se správním řádem na Váš podnět ve lhůtě 30-ti dnů odpovědět. Jestliže tak neučiní, máte možnost se obrátit se stížností na jeho postup k jeho nadřízenému orgánu, jímž je příslušný odbor krajského úřadu. Stejnou možnost můžete využít i v případě, když bude názoru, že je odpověď stavebního úřadu nedostatečná (nesprávná).

Další dotazy a odpovědi na téma "provádění staveb pro bydlení" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Odstranění části stavby - zádveří u RD

Dotaz: Dotazem na stavební odbor ohledně odbourání zádveří cca 1x 2 m jsem se dozvěděla, že nemusím zbourání ohlašovat a mohu na stejné místo postavit nové. Zádveří bylo od sousedů prorostlé rostlinami a zatékalo tam a vytržením rostlin přísavníků se zdí vlhkého zádveří a při demontáži dveří a okna se částečně zřítilo a měly jsme strach, že spadne střecha. Po odbourání sousedka pozvala místní šetření, s tím aby nebylo postaveno nové zádveří, ale protože zůstala tak obnažena stěna k sousední přistavené verandě po odstranění zádveří požadovala zateplení 20 cm polystyrenem z naší strany. Ale stavební odbor nám zaslal zahájení nepovoleného odstranění. Můj dotaz zní: zda odstranění přistaveného zádveří 1x2 m vyžaduje předem povolení k odstranění zříceného zádveří, kdy hrozí nebezpečí vstupu do domu a důkaz, že nedošlo ke stavebně technickému narušení verandy sousedů? Další otázka je: jak mám stavebnímu odboru prokázat, zda nedošlo k narušení? Děkuji. IK

Naše odpověď: Odstraňováním staveb se řídí ustanovením § 128 stavebního zákona. V odst. 1 tohoto paragrafu jsou uvedeny stavby, jejichž odstranění nepodléhá schválení stavebního úřadu. Odstranění části stavby rodinného domu (tedy i jeho zádveří) dle mého názoru ohlášení stavebnímu úřadu podléhá, a to z toho důvodu, že se mění vzhled stavby a zasahuje se do jejích nosných konstrukcí. Rovněž tak potom i realizace zádveří nového. V případě, že je stavba nebo její část v nevyhovujícím stavebně -technickém stavu, je možné pro její odstranění využít mimořádné postupy, uvedené v Hlavě II. stavebního zákona. Posouzení však přísluší pouze stavebnímu úřadu. V případě, že máte pochybnosti o jeho postupu, obraťte se na jeho nadřízený orgán - příslušný odbor krajského úřadu.

Další dotazy a odpovědi na téma "Staveb pro bydlení" najdete ZDE.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Co dělat, když soused nesouhlasí se stavební úpravou"

Buďte první a napište komentář k  "Co dělat, když soused nesouhlasí se stavební úpravou"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE