Co musíte vědět před stavbou rodinného domu

Než začnete podnikat jakékoli kroky ohledně stavby rodinného domu, zvažte, zda budete mít od začátku zajištěné financování celé stavby, nebo budete shánět finance v průběhu stavby. Zjistěte si, na jakou částku jste schopni dosáhnout a podle toho vyberte parcelu a typ domu. Stavba může probíhat svépomocí, nebo si můžete objednat stavební firmu. Co se týká projektu domu, můžete použít projekt na typizovaný dům z katalogu, nebo vyjít z individuálního návrhu.

Výběr stavební parcely

Před koupí parcely zvažte, jakou infrastrukturu potřebujete (MHD, dálkový autobus, škola, školka, obchod…) a jak by měl být pozemek velký. Dále si ověřte, zda parcela má přístupovou cestu, zda jsou na pozemku zavedeny inženýrské sítě, případně zda je možné je sem zavést. Zajděte na obecní či stavební úřad dané obce a ověřte, že se na pozemku může stavět a jakým regulativům bude stavba podléhat podle územního plánu. Dalším faktorem je velikost pozemku. U většího pozemku jste to vy, kdo převážně určuje blízké okolí domu. Nakonec neopomeňte zvážit orientaci pozemku vůči světovým stranám.

Při volbě starší zástavby máte předem dané okolí, které se v průběhu let pravděpodobně nebude nijak výrazněji měnit. Takové parcely bývají v podobě proluk mezi domy. Případně můžete provést demolici nevyhovující stávající stavby a využít nemovitost pouze jako parcelu. U domů v oblasti, kterou pro stavbu připravil developer, očekávejte rostoucí zástavbu, přičemž nevíte, jak se okolí bude vyvíjet. Další možností je vyhledání parcely mimo dosavadní zástavbu, tedy na samotě.

Stavět alespoň částečně svépomocí, nebo zvolit stavbu na klíč?

Výhodou stavby svépomocí je zdánlivě nižší cena. Navíc v  průběhu stavby můžete kontrolovat veškeré použité stavební materiály a jednotlivé kroky - ovšem pozor, svépomocná výstavba vyžaduje dle zákona 'odborný stavební dozor.' V případě nedostatku financí můžete stavbu kdykoli přerušit, vyřídit si hypotéku, nebo našetřit. Nicméně stavba vás bude stát velkou fyzickou a psychickou námahu a spoustu času. Navíc celou stavbu musí kontrolovat odborný dozor. Ve výsledku zjistíte, že jste neušetřili, ale stavba vás vyšla přibližně na stejné peníze. Je to dáno nižší cenou materiálu pro stavební firmy a celkovou komplexností průběhu stavby.

U stavby na klíč máte garantovanou několikaletou záruku. Stavební firma má možnost vyřídit celkový průběh stavby včetně jednání s příslušnými úřady. Stavba vás bude navíc stát minimální námahu. Většina jednání bude probíhat mezi architektem a stavební firmou (v případě vlastního projektu) případně vše firma vyřídí sama (v případě typizovaného domu z katalogu). Nevýhodou je nutnost mít zajištěné financování již od začátku. A navíc doporučujeme zaplatit si v takovém případě zvlášť stavební dozor nezávislý na stavební firmě. Stavební dozor by měl chránit vás a vaše investice, nikoli jít na ruku dodavateli.

Vlastní projekt nebo typizovaný dům z katalogu

Pravděpodobně to bude cena, která z velké části ovlivní vaše rozhodnutí. Celkové provedení vlastního projektu se pohybuje mezi 3 - 10% z celkové ceny domu podle rozsahu služeb. V této částce může být zahrnut kompletně celý průběh stavby včetně přípravných fází (např. zhotovení návrhu stavby, jednání s příslušnými orgány, vyřízení stavebního povolení, zadání provedení stavby dodavateli, výkon autorského a technického dozoru, sestavení dokumentu skutečného zhotovení stavby, uvedení stavby do provozu a mnoho dalších úkonů).

U již připravených projektů bývá mnoho z těchto kroků již vyřízeno. Nevýhodou ale je, že stavba nereaguje na konkrétní terén a nepřizpůsobí se individuálním potřebám budoucího uživatele. I stavební materiály jsou většinou předem dané a může se stát, že budou použity levnější typy. Jednání probíhají pouze mezi dodavatelem (stavební firmou) a investorem (vámi), architekt je z procesu prakticky vynechán.

Jak dlouho bude stavba rodinného domu trvat

Délka zděné stavby se pohybuje mezi třemi a deseti měsíci. Záleží na rozsahu a složitosti stavby a roční době, kdy bude stavba realizována. Ohromnou výhodou je výstavba montovaných domů a montovaných dřevostaveb, případně srubů či roubenek. Tyto domy se staví suchou cestou a lze proto provádět stavební práce po celý rok. Hrubá stavba montovaného domu může být dokonce hotova (za předpokladu předem připravené základové desky) i do jednoho týdne.

Zdroj: www.stavby-sipek.cz