Sdílet
 

Co můžete zaplatit z dotace na nový kotel

Datum vydání: 09.12.2015 | autor:

Státní dotace prostě lze nově využít nejen na pořízení nového plynového kotle, ale i na všechny služby, které jsou s tím spojené. Plyn jakožto ekologičtější palivo prosazuje i stát, čímž sleduje omezení znečištění životního prostředí spalinami z komínů. A plynárenské firmy se toho chytly a začaly nabízet speciální balíčky. Stát nám přitom přispěje částkou nejvýše 127 tisíc korun a zájemce o dotaci musí doplatit 15 procent (maximální investice resp. uznatelné náklady jsou 150 tisíc korun celkem).

Plynový kotel Plynový kotel
Plynový kotel
Na výměnu kotlů v domácnostech stát plánuje přispět celkovou částkou ve výši až 9 miliard korun. V této době jednotlivé kraje postupně zveřejňují, jaké částky vynaloží na zlepšení ekologie vytápění, ohlásily plynárenské firmy speciální balíčky. V minulosti stát přispíval především na výměnu uhelného kotle. Plynové kotle získávaly podporu jen v některých krajích a většinou šlo o výrazně nižší částky.

Ve speciálních balíčcích najdete kromě výměny kotle i zavedení plynové přípojky a výměnu topných těles. Tento krok je celkem logický, jelikož plynaři dlouhodobě prosazovali vytápění plynem jakožto ekologičtějším palivem. Ceny plynu navíc v posledních letech spolu s cenami ropy výrazně poklesly.

Ovšem pouhou výměnu kotle (třeba za kondenzační plynový kotel) dotace nespasí, jelikož často jde i o nevyhovující stav topného systému jako celku (trubních rozvodů a radiátorů). A pokud se rozhodnete právě pro vytápění plynem a do domu nemáte zavedenu plynovou přípojku, jde o další investici.

A jelikož nic není náhodou a také zadarmo, bude poskytnutí balíčku podmíněné odběrem plynu od dodavatelské firmy žadatelem o dotaci. Plynaři se dlouhodobě potýkají s klesající spotřebou plynu a s takzvanými mrtvými přípojkami, které potencionální zákazníci buďto odpojili, nebo nikdy nepřipojili. Přitom využití mrtvých přípojek může snížit poplatky za distribuci plynu i pro stávající zákazníky.
Ovládání plynového kotle Ovládání plynového kotle
Ovládání plynového kotle
Realizace nového topného systému Realizace nového topného systému
Realizace nového topného systému

Kotlíková dotace

Ministerstvo životního prostředí spustilo očekávané celorepublikové Kotlíkové dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí - opatření 2.1. Peníze z evropských fondů tak mohou využít přímo domácnosti. Dotace jsou určené k výměně starých neekologických kotlů na tuhá paliva (nejčastěji uhlí) za moderní nízkoemisní kotle na biomasu, uhlí, případně jejich kombinaci, za tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle a solární systémy. Cílem tohoto dotačního programu je vyměnit do roku 2020 alespoň 80 tisíc kotlů po celé ČR.

Od roku 2022 nebude podle platného Zákona o ochraně ovzduší v ČR možné provozovat v domácnostech staré neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy. Už od roku 2014 nesmí být na českém trhu prodávané kotle horší emisní třídy jak 3. a od roku 2018 to budou jen kotle 4. emisní třídy a vyšší. Po roce 2020 budou emisní třídy nahrazeny takzvanými požadavky na Ekodesign. Přitom probíhá novela Zákona o ochraně ovzduší, která chce zavést možnost kontroly provozu kotlů přímo v domácnostech, ovšem jak a jestli, to je zatím „ve hvězdách.“

Dotace budou domácnostem poskytovány kraji. Kraje přitom mají velké rozhodovací pravomoci, jak budou dotace pro veřejnost vypadat. Základními a neměnnými podmínkami jsou např. výše dotace, povinné minimální parametry u dotovaných zdrojů tepla a povinná mikro-energetická opatření u domů s horšími energetickými vlastnostmi. Na rozhodnutí krajů je naopak, zda kraj podpoří výměnu celé možné škály zdrojů (tedy kterých), zda budou dotace proplácet přímo žadateli a nebo dodavateli a zda doplatí zbývající část dotace. Výše dotace je odstupňována podle typu kotle (na nový uhelný zdroj je dotace nejmenší, na kotel jen na biomasu a na tepelné čerpadlo je dotace nejvyšší) a též podle lokality z hlediska místního znečištění ovzduší (zde jde však o max. 5% dotace navíc).

O dotaci tedy lze požádat na krajském úřadě poté, co místně příslušný krajský úřad vyhlásí výzvy pro občany (domácnosti). Konkrétní informace ke Kotlíkovým dotacím 2015 získáte mimo krajských úřadů také na stránkách OPŽP, kde je uvedeno i telefonní číslo na bezplatnou infolinku.

Ovšem kromě 'kotlíkové dotace' existují i další dotační tituly - například Nová zelená úsporám.

Kotlíkové dotace v souhrnu:

  • Kotlíková dotace se vztahuje pouze na výměny kotlů v rodinných domech, tedy v domácnostech
  • Nové zdroje tepla musí splňovat Směrnici o Ekodesignu
  • Kotle na biomasu, tepelná čerpadla a solární systémy mohou být instalovány pouze kvalifikovanými topenáři
  • Výše dotace je od 70 do 85%, přičemž maximální uznatelné náklady jsou 150 tisíc korun
  • Uznatelnými náklady jsou výměna zdroje tepla včetně otopné soustavy, související projektové dokumentace a stavebních prací
  • Rodinný dům musí splňovat alespoň energetickou třídu C, jinak je nutné realizovat alespoň některé stanovené mikro-energetické opatření, mezi která patří: zateplení střechy nebo půdních prostor, zateplení stropu sklepních prostor a nebo zateplení podlahy, dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.), oprava fasády (např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů), oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří), dílčí výměna oken, výměna vstupních a balkónových dveří, instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří, výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla.
Zdroj:
www.ČESKÉSTAVBY.cz, www.sfzp.cz, www.tzb-info.cz, www.shutterstock.com
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Co můžete zaplatit z dotace na nový kotel"

Buďte první a napište komentář k  "Co můžete zaplatit z dotace na nový kotel"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE