Co nabízí ocelové konstrukce stavebnictví? Zobrazit fotky zobrazit 6 fotek

S ocelí se na stavbách budov a v již realizovaných budovách setkáme v mnoha podobách. Od ocelových armatur betonových konstrukcí až po dílčí ocelové konstrukce – přiznané i ukryté. Využíváme ocelové kotvící a nosné prvky, z ocele může být schodiště, balkón, ale i konstrukce střechy či celé budovy – a to dokonce i rodinného domu – nejen výrobních hal, skladů a velkých komerčních budov či výškových domů bytových.

Ocelové konstrukce

Ocelové (resp. kovové) konstrukce mohou být postavené z tyčových či plošných prvků. Podle způsobu namáhání rozlišujeme tlačené a tažené pruty a ohýbané a kroucené nosníky či jejich kombinace. Ocelové konstrukce jsou spojovány buďto konstrukčně - svary, šrouby a nýty, nebo staticky – klouby a vetknutím.

Plnostěnné nosníky se používají válcované, svařované a prolamované. Ovšem plnostěnné nosníky jsou těžké a nehospodárné, proto jsou nejrozšířenější nosníky příhradové. Dosahuje se jimi nižší spotřeby materiálu a nižší hmotnosti. Jejich realizace je však na druhou stranu pracnější a náročnější je i údržba. Nosníky dále rozlišujeme rovinné a prostorové. Styčníky příhradových konstrukcí lze realizovat z otevřených profilů a nebo z trubek.

Velmi zajímavým řešením jsou tenkostěnné konstrukce, které jsou velice hospodárné. Stěny mohou být volné či vyztužené a stabilita je zajištěna boulením. Stejně tak zajímají mnoho konstruktérů konstrukce spřažené, u kterých dochází ke spolupůsobení materiálů. Využíváme tedy jejich výhodných vlastností, tyto konstrukce jsou ovšem pracnější. Obvyklá je například kombinace (spřažení) oceli a betonu. Používají se tlačené prvky, kdy je z oceli plášť a z betonu jádro a ohýbané prvky (betonová část odolává v tlaku, ocelová v tahu).

Ocelové montované haly

Ocelové montované haly jsou ideálně tvořené samonosnou ocelovou (kovovou) konstrukcí. Cílem dodavatele by vždy mělo být rychlé postavení pevné a přitom poměrně levné haly. Čili jde o dosažení optimálního poměru ceny a výkonu. Přitom nemusí jít zrovna o sklad či výrobní halu, ale stejným způsobem lze postavit i garáž a dokonce rodinný dům, pokud to daný konstrukční systém umožňuje.

Kromě nosné konstrukce je u montovaných ocelových budov důležité též vnější opláštění a izolace a mnohdy i opláštění vnitřní a realizace příček, čili dispoziční řešení vnitřního prostoru.

Úsporného řešení je dosahováno promyšlenými tvary lehčených ocelových profilů, díky kterým nemusí být konstrukce nesené dalšími dodatečnými nosníky. Ideální je samonosná montovaná konstrukce, která nijak neomezuje vytváření vnitřních dispozic haly, stejně tak ale může být vnitřek haly jedním prostorem, který není uvnitř nijak narušen nosníky – hovoříme o čistotě prostoru, který je zcela bez sloupů a nosníků. Výjimkou ale nejsou též ohromné haly, kde se nosníkům prostě nelze vyhnout. Haly jsou vždy poměrně rychle montovány na místě stavby. 

Důležitá protipožární ochrana ocelových konstrukcí

Jak známo – ocel se při požárech poměrně rychle taví, její požární odolnost je nízká. Vlivem zvýšené teploty dochází k mechanický změnám oceli. Klesá modul pružnosti, čímž rostou deformace, klesá mez kluzu i pevnost oceli. Vlivem tepelné roztažnosti dochází k napětí, pokud je bráněno dilataci.

Jako účinná ochrana se používají izolace, které brání přístupu tepla k oceli. Účinné jsou omítky sádrovermikulitové, sádroperlitové a vápenné, obklady z anorganických hmot (sádroperlitové, perlitbetonové, sádrové, sádrokartonové), obezdívky a obetonávky, zpěňující nátěry a tmely. Používají se též systémy odvádění tepla z konstrukcí, které fungují na principu předsazení a nebo chlazení.