Daň z nabytí nemovitých věcí se neruší, osvobozen však od ní bude větší okruh osob

Senátoři navrhli zrušení daně z nabytí nemovitých věcí s odůvodněním, že je nemravné zdaňovat něco, co již bylo zdaněno, poslanecká sněmovna je však přehlasovala a daň si prosadila. Novela zákona nyní míří k podpisu prezidentovi.

Kdo daň odmítal a kdo ji potřebuje

Daň z nabytí nemovitých věcí (dříve daň z převodu nemovitosti) byla poslední dobou hodně frekventovaným tématem. Spekulace probíhaly ve více rovinách, zda by tato daň neměla mít několik sazeb, či zda by nebylo nejlepší ji zrušit. Právě tohoto názoru byl Senát, ovšem ten byl přehlasován poslaneckou sněmovnou. Daň z nabytí nemovitosti tedy zřejmě bude nadále, ale měl by se změnit okruh lidí, kterých se bude týkat, respektive se tento okruh rozšíří.

Pozměňovací návrh Senátu vlastně poslance nezajímal, tedy většinu poslanců. Například ODS považuje tuto daň za nemorální, její zrušení podpořili i poslanci TOP 09, Pirátů, STAN, lidovců a SPD. Naopak ANO, ČSSD a komunisté byli pro zachování daně.

V době, kdy prošla novela zákona i třetím čtením v poslanecké sněmovně a zamířila do Senátu, přibyla k ní řada připomínek. A právě pozměňovací návrh Senátu upřednostňoval zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, s čímž vrátil novelu zákona zpátky k projednání do poslanecké sněmovny.

Kdo nemusí daň z nabytí nemovité věci aktuálně platit?

Právě poslanci ANO, ČSSD a komunisté pozměňovací návrh Senátu přehlasovali a prosadili si, že daň se i nadále bude vybírat. Ovšem s tím rozdílem, že se rozšíří okruh osob, které budou od daně z nabytí nemovitosti osvobozeny. Čili tuto daň nemusíte platit ze staveb a z pozemků, které jsou vyňaty z předmětu daně a nebo jsou od daně osvobozeny. Aktuální výčet všech staveb osvobozených od platby daně z nemovitých věcí popisuje § 9 – Osvobození staveb od daně podle Zákona o dani z nemovitosti. Aktuální výčet všech pozemků osvobozených od platby daně z nemovitých věcí popisuje § 4 – Osvobození od daně z pozemků podle Zákona o dani z nemovitosti.

Od daně je nyní osvobozeno vždy první úplatné nabytí vlastnického práva ke stavbě rodinného domu, k pozemku a nebo k právu stavby, pokud je tato stavba součástí rodinného domu. Stejně tak první úplatné nabytí vlastnického práva k bytové jednotce a spolu s ní také ke garáží, sklepu či komoře, které se v bytovém domě nachází.

Kdo další bude od daně osvobozen?

Od data platnosti novely budou od takzvané nabývací daně osvobozeni nejen ti, kteří si koupí nový byt v bytovém domě, ale také ti, kteří si koupí nový byt v rodinném domě. Důvodem tohoto rozšířeného osvobození od daně je vymezování jednotek v rodinných domech. Jde o reakci na rostoucí trend, vymezování bytových jednotek v rodinných domech. Jsou dokonce lokality, kde povolena stavba pouze rodinných domů a právě zde by některé skupiny obyvatel neměly možnost si zakoupit nemovitost, ze které nemusí daň odvádět. Nebude tedy žádný rozdíl mezi tím, zda se vaše bytová jednotka nachází v bytovém a nebo rodinném domě.

Co zůstane nezměněno?

Sazba daně z nemovitých věcí zůstává i nadále ve výši 4 %. Nebude se měnit ani to, že povinnost platit daň má kupující, přičemž do roku 2016 ji měl naopak prodávající a právě přenesení této povinnosti na kupujícího se tehdy setkalo s velkou vlnou nevole. Důvodem nevole bylo, že dokud platil daň prodávající, automaticky si k požadované částce připočetl i výslednou daň. Málokdo však po přenesení povinnosti na kupujícího tuto částku zase odečetl a nemovitost tak zlevnil. Mnozí kupující proto měli oprávněný pocit, že daň v podstatě platí dvakrát.

Novela zákona nyní putuje k podpisu prezidentem.

Zdroj: mesec.cz, psp.cz