V jihočeské obci Věžovatá Pláně (okr. Český Krumlov ) pořádá v sobotu 13. září 2003 občanské sdružení Energy Centre České Budějovice (ECČB) ve spolupráci s místním starostou, panem Josefem Machem akci s názvem „Bezplatné energetické poradenství v obci Věžovatá Pláně“. Akce se uskuteční v „Solárním školícím centru“ v budově zdejší restaurace a začne v 19:00 hod. Akce se mohou zúčastnit všichni zájemci, nejen obyvatelé obce Věžovatá Pláně. Cílem akce je poskytnout fundované informace z oblasti úspor energií, stavebnictví, vytápění a využití obnovitelných zdrojů energie.
Na základě dohody s panem starostou Machem, který aktivně podporuje a propaguje myšlenku efektivního využívání energie ve své obci, přijedou energetičtí poradci ECČB přímo „na místo“.

Zájemci se mohou dozvědět důležité informace například o správném zateplování domů, jakých chyb se vyvarovat při rekonstrukci staveb, o cenách paliv a energií a o výhodách a nevýhodách spojených s využíváním různých druhů paliv pro vytápění a ohřev užitkové vody. Poradci budou také informovat o podmínkách, za jakých lze získat státní dotace např. na nový kotel na biomasu, na tepelné čerpadlo nebo na solární kolektory.
V rámci akce mohou případní zájemci požádat Energy Centre Č.B. o bezplatné vypracování „Energetického průkazu ECČB“. K tomu je ovšem zapotřebí donést projektovou dokumentaci svého rodinného domu. Energetický průkaz ECČB obsahuje vypočtené údaje, kolik paliva či elektrické energie potřebuje ročně daný rodinný dům (srovnání se všemi běžně používanými druhy paliv a energií včetně vyčíslení nákladů v Kč), množství emisí, které dům vyprodukuje za rok a kolika procenty se na tepelné ztrátě domu podílí větrání, jednotlivé obvodové konstrukce domu a jak sluneční zisky vylepší energetickou bilanci domu a sníží potřebu energie na vytápění domu. ECČB při předávání průkazu poskytne zájemci bezplatnou konzultaci, při které navrhne možné způsoby snížení energetické náročnosti domu.
Sdružení Energy Centre České Budějovice již pět let úspěšně vyvíjí činnost v jihočeské metropoli. Poskytuje poradenskou činnost v oblasti hospodárného využívání všech druhů energie (za 5 let ECČB poskytlo konzultace již více než 3 600 zájemcům, z nichž byla převážná většina Jihočeši, ale za radou do ECČB jezdí i obyvatelé z jiných krajů ČR. Poradenství je také poskytováno e-mailem).

ECČB organizuje školení, pořádá semináře a další vzdělávací akce pro různé cílové skupiny na téma úspory energií, pořádá soutěže a vydává publikace – více na www.eccb.cz, eccb@eccb.cz nebo na tel.: 387 312 580.