Dotační program dešťovka vyschnul sotva začal Zobrazit fotky zobrazit 2 fotky

K dispozici je 100 miliónů korun, ovšem jen do včerejší sedmnácté hodiny přijal SFŽP 1215 žádostí v celkové hodnotě 58,7 miliónu korun. A dalších 1370 žádostí je v systému již rozpracovaných. Sečteno, podtrženo, za první den lidé zaútočili na 91 procent rozpočtu celého dotačního programu.

Zájemci o dotace na hospodaření s dešťovou vodou o ně mohou zažádat na internetových stránkách www.dotacedestovka.cz. Jedna domácnost přitom může podle MŽP získat až 105 tisíc korun. Stát lidem přispěje na systémy, s jejichž pomocí budou moci využívat dešťovou vodu k zavlažování zahrad, ale i splachování toalet, stejně jako úpravu odpadní vody z koupelen, kterou lze využít jako užitkovou. Vyčleněných 100 miliónů korun v první vlně programu vystačí odhadem na 3 až 5 tisíc žádostí. Podle zájmu a kvality podaných žádostí pak bude MŽP uvažovat o navýšení rozpočtu. Prvním odhadem bylo, že zcela jasno by mělo být již do tří týdnů, ovšem již první den tento odhad zcela rozbil. MŽP nyní předpokládá, že již letos v létě by mohla být vypsána další výzva minimálně ve stejném finančním objemu.

Každý žadatel musí nejprve odeslat žádost v elektronické podobě, načež musí do pěti dnů doručit žádost a její přílohy osobně nebo poštou na kterékoli z třinácti krajských pracovišť SFŽP. Příjem žádostí bude automaticky zastaven vyčerpáním alokace programu (100 miliónů korun), přičemž čerpání alokovaných prostředků je možné sledovat on-line na stránkách programu (www.dotacedestovka.cz).
Dotace jsou nabízeny domácnostem po celé republice, ovšem nejjednodušší část programu Dešťovka na využití srážkové vody pouze na zálivku zahrady bude nabízena jen v místech, která jsou výrazně postižena suchem (např. obce na Frýdecko-Místecku, Vysočině a Znojemsku). Čili například v oblastech, kde bylo v posledních třech letech zásobování vodou nutné zajistit cisternami nebo platil zákaz zalévání a napouštění bazénů.

Tento jednoduchý systém spočívá v pouhém pořízení nádrže na dešťovou vodu, kterou budou lidé využívat pouze k zalévání zahrady. Dotace se může v tomto případě vyšplhat nejvýše na 55 tisíc korun. Zda konkrétní obec patří podle kritérií programu mezi suchem postižené oblasti, je třeba doložit k žádosti o dotaci buďto formou písemného stanoviska obce, nebo odkazem na veřejně dostupné dokumenty (např. na webových stránkách obce). Nově mají zájemci také možnost nahlédnout do seznamu, do kterého jsou postupně zapisovány informace z obcí podle toho, zda spadají, či nespadají do suchých oblastí, a zda již tuto informaci podaly na SFŽP.

Pokud však konkrétní žadatel svou obec v seznamu nenajde, nemusí to ještě znamenat, že jeho obec do suchem postižené oblasti nespadá. SFŽP prostě ještě neobdrželo od dané obce vyjádření. Proto je v takovém případě třeba individuálně doložit naplnění kritérií stanoviskem obce nebo odkazem na webové stránky.
Zdroj: sfzp.cz, dotacedestovka.cz, novinky.cz, ceskatelevize.cz, shutterstock.com