EZS ochrání majetek i životy Zobrazit fotky zobrazit 6 fotek

Elektronické zabezpečení neslouží jen k zabezpečení majetku před vandaly a zloději, ale také před nepředvídatelnými událostmi, jako je požár, zaplavení vodou, únik plynu, ale i kritické teploty prostředí. Pokud se u vás něco stane, díky elektronickému zařízení o tom budete ihned informování. 

Elektrická zabezpečovací signalizace – ESZ

Elektronická zabezpečovací signalizace je soubor přístrojů a detekčních prvků signalizujících nebezpečnou situaci. Elektronické systémy je možné naprogramovat podle potřeb uživatele a podle povahy prostoru, ve kterém jsou instalovány. Alarm si můžete vybrat drátový nebo bezdrátový, každý z nich má své výhody i nevýhody.

Drátový alarm

Při montáži drátového systému musí být ke každé části natažený kabel, což může být z estetického hlediska problém při instalaci do již hotových prostor. Montáž je náročnější, avšak všechny součásti systému mohou být napájeny z jednoho zdroje, a jeden záložní zdroj v případě výpadku elektrického proudu napájí celý systém. Kabely je možné schovat do podhledů nebo lišt, aby nepůsobily rušivě, takže nemusíme vyloženě sekat do stěn. Systém je bezúdržbový, nemusíte se starat o baterie. Jednotlivé komponenty drátového alarmu jsou levnější než u bezdrátových alarmů a nabízí větší výběr z čidel.

Bezdrátový alarm

Všechny, nebo některé součásti elektronického zabezpečení mohou být připojené bezdrátově. Nemusí se tahat kabely, avšak každá součást musí být napájena z baterií nebo z napájecího zdroje. Instalace je jednodušší než u drátových alarmů, ale je nutné starat se o jednotlivé komponenty a minimálně jednou do roka provádět údržbu a kontrolovat baterie. Stav baterií indikuje ústředna a o jejich vybití vás informuje. Bezdrátový alarm je ideální do již existujících prostor, jejichž vzhled nenarušíte nataženými kabely. Celý systém se také snadno přemístí do jiné místnosti nebo budovy. Komponenty bezdrátového systému jsou ale dražší než u systému drátového.

Hybridní EZS systém

Výhody obou typů alarmů EZS kombinuje hybridní EZS systém, který umožňuje připojení drátové i bezdrátové. Takže se lze rozhodnout přesně podle daného místa, zda tudy táhnout kabely, nebo využít bezdrátovou variantu.

Kde se ESZ používá

Elektronické zabezpečovací systémy se používají v bytových jednotkách, rodinných domech, menších firemních prostorách a v mnohaúrovňových kancelářských budovách.

Co vše může ESZ indikovat

Elektronické zabezpečovací systémy mohou být rozšířeny o technologie, jako jsou kamerové systémy, požární hlásiče a nebo ovládání garážových či vstupních vrat. Zaznamenávají změnu stavu a narušení hlídaného objektu, například nelegální pohyb osoby v budově, překročení chráněné zóny, vznik požáru, rozbití skleněných ploch, otevření okna nebo dveří apod. Po jejich narušení tuto informaci posílají ústředně.

Ústředna

Klíčovým prvkem zabezpečovacího systému je ústředna, která sbírá informace od jednotlivých detektorů, zpracovává je a zajišťuje odpovídající odezvu. Při narušení hlídaného objektu ústředna vyhlásí poplach, zapne akustickou sirénu, případně může po telefonu či pageru komunikovat s určenou osobou, nebo předávat zprávu o stálém monitorování na pult centrální ochrany, který při narušení objektu vyšle zásahovou jednotku. Poplachové zařízení a další stavy je možné přenášet přímo na váš mobil prostřednictvím SMS nebo namluvenou hlasovou zprávou. Tím, že jste okamžitě informováni o poplachu, můžete ihned reagovat a výrazně snížit rizika spojená s napadením objektu. S ústřednou dále komunikuje uživatel pomocí klávesnice, mobilního telefonu a nebo bezdrátové klíčenky může signalizaci zapnout či vypnou, může si prohlížet historii událostí atd.

EPS - elektrická požární signalizace

Oheň sice každý poznáme podle kouře, ale životu nebezpečný oxid uhelnatý nebo inertní plyn neuvidíme ani neucítíme. Neměli bychom proto podceňovat riziko zabezpečení budov a majetku proti požáru. Ochráníme tím nejenom svůj majetek, ale také naše zdraví a životy. Elektronická signalizace slouží k okamžité detekci a prevenci před vznikem požáru. Pomocí detekčního zařízení identifikuje požár, změnu teploty, nebezpečné plyny, oheň a nebo kouř. Detekovaný stav je signalizován na ústředně. Obsluha vyhodnotí situaci a provede další kroky. EPS se používá nejenom v domácnostech, ale především v místech s velkou koncentrací lidí, jako například v hotelech, obchodních centrech, nádražních halách, administrativních budovách, kinech, divadlech a průmyslových objektech. Elektrická požární signalizace může být napojena přímo na hasiče a automaticky ovládat například hasicí zařízení, protipožární dveře, majáky, sirény, nebo třeba otevření únikových cest.

NON STOP servis

Specializovaná firma zabývající se montáží elektrických zabezpečovacích a požárních signalizací vám poskytne nepřetržitý nonstop servis, kdy jsou technici schopni po telefonickém zavolání kdykoli přijet pomoci vám při vzniklých potížích a zajistí záruční i pozáruční servis. Firma také provede pravidelné kontroly daných zařízení podle platných norem a hlídá termíny prováděných kontrol.