Hendlův dvůr dýchá geniem loci a láká k modernímu bydlení

Na začátku byla otázka, jak významnou památku z 16. století obnovit citlivým způsobem a využít potenciál místa pro bydlení. Odpovědí je rezidence Hendlův dvůr, architektonicky i urbanisticky významný celek dokládající nejstarší zástavbu pražských Dejvic. Památkově chráněný objekt, který propojuje moderní luxusní bydlení s citlivým přístupem k zachování původních barokních prvků stavby, usiluje o titul STAVBA ROKU 2018.

Hendlův dvůr se rozkládá na Hanspaulce v Praze 6. Jde o jeden z mála dochovaných hospodářských objektů v metropoli a v blízkém okolí. V místě tepe historie, která se citlivě propojuje se současností. Přestavba historické části budovy z 16. a 18. století se prolíná s novou přístavbou.

Barokní malovaný strop

Základní myšlenkou rekonstrukce a dostavby byla celková revitalizace původních historických objektů a citlivé dotvoření areálu v kontextu s okolní zástavbou. Výzvy rehabilitovat areál se chopili Ing. arch. Jaroslav Kačer a Ing. Zdeněk Jäger z A.I.P. Architekti. V jedinečném projektu byly překonány všechny architektonické i stavebně-konstrukční a řemeslné výzvy. Při rekonstrukci byly využity historické prvky, některé z nich odhalené až při stavebních pracích. 
Bourací práce odkryly zbytky malovaného dřevěného barokního stropu, jehož zachované části byly zrestaurované a chybějící kusy byly doplněné replikami. Následně byl strop vrácen na své původní místo: v obývacím pokoji jednoho z bytů byl zavěšený pod nový železobetonový strop.

Původní tesařské technologie

Opravy se dočkaly i klenby v přízemí budovy. Během rekonstrukce byl opravený a doplněný původní mansardový krov jižního křídla budovy. Byla sejmuta stávající novější valbová střecha nad východním křídlem, kterou nahradila původní mansardová střecha včetně mansardové římsy. Toto vše bylo zhotoveno tesařskou technologií. Opomenuty nebyly ani klenbové stropy. Zachovány a opraveny byly také původní omítky i kamenné renesanční zdivo, jež bylo staticky podchyceno. 
Důmyslně se podařilo navázat na historii a vazby původního hospodářského dvora. Výsledkem je ucelený soubor nepřesahující výšku tří nadzemních podlaží. Objekt nabízí specifické a atraktivní bydlení v klidném prostředí vilové zástavby. V některých přízemních bytech jsou zachovány původní klenby a do bytů v podkroví se zase promítá tvar mansardové střechy.

Bydlení v komfortu

Projekt poskytuje plný komfort bydlení s vysokým standardem použitých materiálů i technického vybavení. Přestože jde o státem chráněnou památku, podařilo se většinu prostor vyřešit bezbariérově. Uzavřený areál zajišťuje dostatek soukromí i maximální bezpečnost. 
Nouze není ani o občanskou vybavenost. Ačkoli je místo jako vystřižené ze starých románů, hned vedle Hendlova dvora je prodejna potravin i autobusová zastávka. Místo je jen kousek od stanice metra Hradčanská. Nedaleko je sportovní stadion i restaurace. Nový vlastník původní restaurace U Matěje plánuje přímo v areálu Hendlova dvora obnovit její provoz. Mimořádným bonusem je blízkost Šáreckého údolí, jehož některé části jsou přírodními rezervacemi a další přírodními památkami.

Hendlův dvůr soutěží o titul STAVBA ROKU 2018. Hlasovat pro něho můžete během září na webu www.stavbaroku.cz. Tato prestižní soutěž oceňuje kvalitní stavební řešení, architektonickou nápaditost a řemeslnost.
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství Poslat poptávku