Nepodceňujte rozvody vody ve svém domě Provedení rozvodů studené a teplé vody je základním předpokladem normálního fungování obyvatel každého domu či bytu. Ve většině případů probíhají společně s instalací topných rozvodů a rozvodů plynu. Tyto rozvody jsou nejčastěji vedené podlahou v horní vrstvě tepelné izolace, odkud jsou poté rozváděné v drážkách stěn k jednotlivým součástem sanitární techniky (vana, umyvadlo, sprchový kout, kuchyňský dřez, WC, bidet) a spotřebičům. Rozvody se ale v žádném případě nepokoušejte realizovat svépomocí a svěřte je do rukou řemeslníků s odbornou způsobilostí.

Vodoinstalace zahrnuje rozvody trubek, upevnění a zapojení ohřívače vody, vodovodních baterií, ale také izolaci samotného potrubí. Voda se rozvádí potrubím ke všem zařizovacím předmětům, ale také k uzavíracím ventilům praček či myček nádobí. Vodovodní rozvody mohou vést pod omítkou, v podlaze nebo také instanční šachtou. Na kvalitu provedení má v první řadě rozhodující vliv podrobně zpracovaná projektová dokumentace. Pouze z ní je jasně patrné umístění hlavního přívodu vody, avšak i umístění jednotlivých zařizovacích předmětů (dřezů, myček na nádobí, praček, vodovodních baterií a podobně).

Před samotnou realizací musíme mít jasno i v tom, pro jaký se rozhodneme ohřev teplé užitkové vody i systém přívodu vody do vodovodních baterií. Připojení stojánkových, nástěnných a podmítkových baterií se zásadně liší. Z toho plyne jediné. Než se řemeslník pustí do práce, musíme vědět, kde bude umístěna vana, sprchový kout, myčka nádobí či pračka. Jasno musíme mít i v dispozičním řešení kuchyně, zejména kam umístíme kuchyňský dřez.
Používané materiály

Vodovodní rozvody se nejčastěji zhotovují z plastu, použít však můžeme i měď či kombinaci těchto materiálů. Běžné je i použití mědi pro rozvod teplé vody a plastu pro rozvod vody studené. Životnost plastového potrubí je více jak padesát let, měděného však ještě delší. Rozdíl je však v cenových relacích, plastové potrubí nás samozřejmě vyjde podstatně levněji. Pracné spojování potrubí pomocí závitů a konopí dnes nahradily lisované spoje, které se provádí speciálními lisovacími kleštěmi. Ty zrychlují, zpřesňují a tím i zkvalitňují montáž.

Izolace potrubí

Tepelná izolace potrubí výrazně snižuje tepelné ztráty, uvádí se, že až o 60%. Provedením izolace zabráníme ochlazování teplé vody a zároveň i rosení potrubí se studenou vodou. Předcházíme tak i možnému mechanickému poškození potrubí. Pro izolaci potrubí se vyrábí několik kvalitních izolačních materiálů. Důležité je dodržení maximálního tlaku a teploty vody v potrubí. Tím prodloužíme jeho životnost. Doporučené hodnoty zpravidla uvádí každý výrobce. Ve většině vodovodních potrubí kolísá tlak vody mezi třemi až šesti bary, teplotu pak regulujeme sami na ohřívači užitkové vody.

Proč upřednostnit plast?

Nejdůležitějším aspektem kvality potrubí je vstupní surovina (granulát). Kvalita této suroviny ovlivňuje životnost potrubí – schopnost odolávat namáhání, vlivům prostředí či tlakovým nárazům.

Mezi výhody plastového potrubí patří
  • vysoká životnost za přijatelnou cenu
  • flexibilnost
  • absence hrdlových spojů, nemusíme se bát dožití pryžového těsnění
  • minimální hydraulické ztráty, nedochází ke snížení kvality vody zarůstáním potrubí
  • rychlejší a levnější pokládka (instalace)
  • využijeme recyklovatelný materiál šetrný k životnímu prostředí
Nechte si zpracovat projektovou dokumentaci. Dobře zvažte, kam chcete umístit spotřebiče, které nepracují bez vody, zda vám skutečně bude vyhovovat podmítková baterie nebo raději zůstanete u klasiky. A to ostatní už raději svěřte odborníkům. Poraďte se jak při volbě materiálu, tak s celkovou realizací. Že zkušenosti a odborné znalosti jsou k nezaplacení a ušetří vám drahocenný čas i peněženky. Sekat obklady v hotové koupelně či kuchyni jen proto, že realita je oproti vašim původním plánům jiná, se skutečně nevyplácí. Profesionál nejenže odvede kvalitní práci, ale také dokáže včas poradit a upozornit na ne zrovna nejšťastnější řešení. Vsadit na jistotu se vyplatí.