Sdílet
 

Tlaková kanalizace překoná i kopce

Datum vydání: 11.02.2009 | autor:
Komunální odpadní vody už celá staletí odvádíme pomocí takzvané gravitační kanalizace. Ovšem všeobecná představa, že gravitační kanalizace vyřeší všechny problémy, je mylná. Přitom je její budování finančně nejnáročnější. Oproti ní se náklady na tlakovou kanalizaci vyšplhají na pouhých 60% ceny (nákladů) za kanalizaci gravitační a tlakové sítě pak na pouhých 30%.
Foto: MIS - PS, minibagr
Foto: MIS - PS, minibagr
Gravitační kanalizace versus tlaková

Zcela mylně je dnes gravitační kanalizace považovaná za nejekonomičtější řešení. To však platí jedině za ideálních podmínek. Pokud má konkrétní lokalita členitější terén, nevhodný sklon (či žádný), je nutné gravitační kanalizaci doplnit o velké čerpací stanice. Ty však nejsou bezobslužné a jejich provozní náklady nejsou vůbec zanedbatelné. Proto je v takto obtížných podmínkách gravitační kanalizace náročná jak provozně, tak technicky.

Alternativní řešení tohoto problému samozřejmě odstartovaly země, kde měly s aplikací gravitační kanalizace v terénu velké problémy. Mezi ně patří Švýcarsko, Holandsko a Maďarsko. Každá z těchto zemí má odlišná geologická specifika. A právě jednou z výhodných alternativ kanalizace gravitační se stala kanalizace tlaková. Ta už je dlouhou dobu provozována a provozu tedy úspěšně ověřena právě v maďarsku. Ovšem cestu si odsud už běžně našla i do dalších zemí. Pokrokové úsporné technologie nelze lokalizovat, nýbrž se šíří dál.
Foto: MIS - PS, výkop
Foto: MIS - PS, výkop
Výhody tlakové kanalizace

Výhodami tlakové kanalizace je velmi malý rozsah zemních a výkopových prací (potrubí tlakové kanalizace se ukládá pouze do nezámrzné hloubky (0,8 až 1,2 metru) a malé profily potrubního vedení DN 40 až DN 150 (číselné hodnoty jsou průměry v milimetrech).

Tato kanalizace se navíc v terénu umisťuje velmi snadno, dovede terén kopírovat, vyhybá se překážkám a podobně. Pod vozovkami je navíc snadné vybudovat protlaky, aniž bychom museli povrch vozovky narušit a poté plátovat. Tlaková kanalizace navíc dokáže čerpat odpadní vody i do kopce, naprosto eliminuje infiltraci takzvaných balastních vod a má samočistící efekt. Není třeba ji čistit a je tedy bezúdržbová.
Foto: MIS - PS, svařování hlavního výtlaku
Foto: MIS - PS, svařování hlavního výtlaku
Výstavba tlakové kanalizace je velmi rychlá, což opět snižuje náklady na ni. A v neposlední řadě její výhodnost popisuje i fakt, že ji lze snadno kombinovat s jakoukoli jinou formou kanalizace. Je tedy velmi variabilním, v podstatě symbiotickým řešením, přirovnáme-li ji k principům, fungujícím v přírodě.

U tlakové kanalizace se minimalizují náklady na napojení nemovitosti do systému tlakové kanalizace na maximálně 10.000,- Kč z důvodu osazení domovních čerpacích jímek do bezprostřední blízkosti stávajících jímek (žump). Není tedy třeba budovat námi hrazené nákladné gravitační přípojky a změny kanalizace v nemovitosti.

Navíc dokážeme přesně určit dopravované množství splaškových vod vždy podle konkrétní spotřeby elektrické energie.

Nevýhody tlakové kanalizace

Ovšem právě závislost na nezbytných dodávkách elektrické energie je zásadní nevýhodou tohoto řešení. Navíc vyžaduje pravidelnou údržbu provoz čerpacích jímek, což vyvažuje výhodnou bezúdržbovost samotného potrubního vedení. Další nevýhodou je, že tlakovou kanalizaci lze využít pouze pro odvedení vod splaškových. Pro odvádění srážek by byla příliš drahým řešením.
Foto: MIS - PS, výtlak z obce
Foto: MIS - PS, výtlak z obce
Pokud je nátok do jímky příliš malý a při čerpání malého množství splašků v noci mohou splašky v talkové kanalizaci zahnívat. A poslední nevýhodou je styk rotujících součástí čerpadel právě s agresivními splašky. Proto je po čase nutné je vyměnit, stejně tak jako celé čerpadlo.

Tlaková kanalizace - jedno z možných řešení

Jak už jsme však zmínili, tlaková kanalizace je jedním konkrétním řešením. Dalším řešením může být malá čistička odpadních vod, ze které lze pročištěnou vodu do domácnosti zpětně odčerpávat jako vodu užitkovou, například pro splachování záchodu či kropení. Zvolit však můžeme i kanalizaci podtlakovou, která může v mnoha případech dosáhnout podobných nákladů jako kanalizace tlaková.
Foto: MIS - PS, domovní čerpací jímka
Foto: MIS - PS, domovní čerpací jímka
Pokud si vyberete odborníky, kteří vás tlakovou kanalizací vybaví, určitě se však i zde nevyhnete zemním a výkopovým pracím, i když jen do nezámrzné hloubky a případným protlakům pod vozovkou. Čili ani zde, stejně jako u kanalizací ostatních typů není možné jen ´někam položit potrubí.´

Jak tlaková kanalizace funguje

U tlakové kanalizace jsou domovní splašky (odpadní vody) čerpadly ze sběrných jímek přečerpávané do sběrného či výtlačného potrubí. Nabídka čerpadel je široká a lze tedy překonat i velké spády. Záleží pouze na výkonu konkrétního čerpadla.
Foto: MIS - PS, osazení měřící šachty
Foto: MIS - PS, osazení měřící šachty
Splašky tak dopravíme v libovolném množství až do značné výšky, uplatnění však tlaková kanalizace najde i v terénu rovinném. Zde ale postačí výtlačné potrubí velmi malých rozměrů. Navíc oceníme schopnost tlakové kanalizace snadno obejít jakoukoli překážku. Neplatí zde totiž zásadní pravidlo kanalizace gravitační, že by měla být vedena co nejpřímější cestou, pokud možno bez zbytečných záhybů.

Kdy je tlaková kanalizace výhodná?

Pro tlakovou kanalizaci je dobré se rozhodnout, pokud nelze z rozličných důvodů použít kanalizaci gravitační a tedy běžnou (hlavně kvůli terénu a jeho sklonu). Stejně tak je vhodnějším řešením, pokud nelze v dané lokalitě použít kanalizaci podtlakovou, nebo jsou-li náklady na ni vyšší, než vychází výpočet kanalizace tlakové (součet nákladů investičních, výrobních a provozních).
MIS PS, s.r.o.

MIS PS, s.r.o.

Brno, Horní Heršpice, Kaštanová 141c, 61700
Tel: 543 250 575
Web: http://www.misps.cz
E-mail: misps@misps.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

MIS PS, s.r.o.

Brno, Horní Heršpice, Kaštanová 141c, 61700
Tel: 543 250 575
Web: http://www.misps.cz
E-mail: misps@misps.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Hlasoval: 1 uživatel
Diskuze na téma "Tlaková kanalizace překoná i kopce"

Buďte první a napište komentář k  "Tlaková kanalizace překoná i kopce"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE