Sdílet
 

Objevila se vám podzemní voda na stavbě?

Datum vydání: 18.03.2009 | autor:
Výsledky inženýrskogeologického průzkumu představují přínosné údaje pro každou stavbu. Informují nás totiž o složení zemin, jejich sledu v podloží a vlastnostech. Od výsledků se odvíjí také stanovení parametrů pro statický výpočet. Součástí inženýrskogeologického průzkumu jsou také údaje o podzemní vodě v místě stavby, o její poloze, hladině pod zemí a její agresivitě na betonové konstrukce. Přítomnost vody totiž může výrazně ovlivnit nebo lépe řečeno zkomplikovat průběh stavby.
Foto: Geologie a geotechnika - Janda Šetina
Foto: Geologie a geotechnika - Janda Šetina
Průzkum podloží představuje naprostou jistotu. Víme, na čem stavíme. Při podcenění tohoto kroku se můžeme setkat s různými problémy při stavbě a především pak se zdržováním průběhu stavby a jejím prodražením. Následné škody mohou ovlivnit investora i sousedy. Přitom lze většině problémů předejít odebráním vzorku z vrtu, provedením nejrůznějších měření a vyhodnocením stavu podloží. Pro tyto účely se používají speciální vrtné soustavy. Výsledky inženýrskogeologického průzkumu zajistí výchozí informace pro návrh založení stavby a stavbu samotnou. Součást výsledků tvoří informace o technické stránce vlivu vody.

Přítomnost vody

Přítomnost vody na stavbě je téměř vždy komplikací a možným rizikem. Právě na základě inženýrskogeologického průzkumu však můžeme reagovat včas. Odborníci nám navrhnou opatření například ke snížení hladiny vody po dobu výstavby. Další užitečné informace mohou zabránit rizikovým situacím pro samotnou stavbu, nebo pro její okolí. Přítomnost vody se nakonec nejčastěji řeší odvodněním nebo izolací.
Foto: Geologie a geotechnika - Janda Šetina
Foto: Geologie a geotechnika - Janda Šetina
Další významnou oblast představuje problematika chemizmu podzemní vody a její agresivity na základové konstrukce. Agresivní horninové prostředí může způsobit degradaci stavebních materiálů. Dlouhodobým působením agresivní vody se i beton po čase může zcela rozpadnout. Právě proto bychom vodu skutečně neměli podceňovat!

Vsakování srážkových vod

Stavby a zpevněné plochy významně ovlivní vsakování a odtok vody. Vsakování se stalo trendem posledních let. Základní snahou je především zachovat hydrogeologické poměry podloží v původním stavu. Rychlý odtok může signalizovat i nebezpečí povodní. Ne ve všech případech je vsakování nejvhodnější variantou. Z geologického hlediska bychom našli místa, která jsou pro vsakování nevhodná a voda se zde téměř nevsakuje ani v přírodních podmínkách. Úřady však na vsakování mnohdy trvají.
Foto: Geologie a geotechnika - Janda Šetina
Foto: Geologie a geotechnika - Janda Šetina
Vsakování může změnit hydrogeologické poměry v okolí, může například ovlivnit výšku hladiny podzemní vody a způsobit opakované zatopení sklepních prostor v okolí. Snížení hladiny podzemní vody může naopak způsobit dodatečný pokles okolních staveb.

Směr a rychlost proudění podzemních vod a jejich vliv na stavbu

Také s touto problematikou musíme počítat. Obzvlášť v určitých geologických poměrech může být vliv proudění podzemních vod značný. Například v propustném zvodnělém podloží může nová stavba v podzemní části vytvořit překážku, za kterou dojde ke vzdutí hladiny podzemní vody, což může způsobit třeba zatopení podzemních prostor.
Inženýrskogeologický průzkum nám celou problematiku umožní odhalit v souvislostech. Příkladem může být propustnost horninového prostředí, která ovlivňuje směr a rychlost proudění podzemní vody. Informace o podzemní vodě ale tvoří pouze jednu ze součástí celé výsledné zprávy.

Závěrečná zpráva

Závěrečná zpráva obsahuje výsledky všech rozborů se stanovením vlastností zemin a vody a doporučeními pro projektanta, statika a stavební firmu.
Geologie a Geotechnika - Janda, Šetina

Geologie a Geotechnika - Janda, Šetina

Křemže, Křemže, Luční 434, 38203
Tel: 387 002 139
Web: http://www.geologie.cz
E-mail: martin.janda@geologie.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Geologie a Geotechnika - Janda, Šetina

Křemže, Křemže, Luční 434, 38203
Tel: 387 002 139
Tel: 603 521 818
Mobil: 775 230 605
Web: http://www.geologie.cz
E-mail: martin.janda@geologie.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:

  Další články

 • Nezničte cizí majetek kácením stromů!Nezničte cizí majetek kácením stromů!

  Každý strom má svou životnost. Ať už z hlediska stáří, onemocnění nebo z důvodu přírodního či mechanického poškození. Jsou ale i případy, kdy lidé chtějí strom odstranit z jiných důvodů. Ať už je to kvůli velikosti…

 • Co nového v Jihočeském krajiCo nového v Jihočeském kraji

  V této rubrice se dozvíte informace týkající se rozvoje regionu. Záměry kraje i představitelů měst a obcí v souvislosti s plánovanou výstavbou bytů či rodinných domů, informace o získávání nejrůznějších státních dotací…

 • Co nového v Jihočeském krajiCo nového v Jihočeském kraji

  V této rubrice se dozvíte informace týkající se rozvoje regionu. Záměry kraje i představitelů měst a obcí v souvislosti s plánovanou výstavbou bytů či rodinných domů, informace o získávání nejrůznějších státních…

Diskuze na téma "Objevila se vám podzemní voda na stavbě? "

Buďte první a napište komentář k  "Objevila se vám podzemní voda na stavbě? "

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE