Sdílet
 

Studny svěřte osvědčeným odborníkům

Datum vydání: 17.03.2009 | autor:
Jsou místa, kde se lidé bez vlastní studny s pitnou vodou neobejdou. Někde je i jednodušší si nechat zhotovit vlastní vodní zdroj, než se dožadovat obecního vodovodu. Takové snahy jsou dopředu odsouzené k nezdaru. Starosta vám totiž stejně řekne, že by to stálo moc peněz. Pak je nutné se pustit do díla. Ze všeho nejdříve si zajistěte hydrogeologický průzkum, který rozpozná, jaké jsou na konkrétním místě podmínky pro zhotovení vaší nové studny.
Foto: Stavební geologie - GEOPRŮZKUM České Budějovice
Foto: Stavební geologie - GEOPRŮZKUM České Budějovice
Koho si na průzkup pozvat?

Hydrogeologický průzkum vám mohou provést pouze odborníci, kteří mají takzvané osvědčení o odborné způsobilosti, vystavené ministerstvem životního prostředí. Proto je dobré si v každém případě toto osvědčení nechat ukázat. Osvědčení musí obsahovat kulaté razítko ministerstva. Dejte dobrý POZOR, protože se vyskytují i potvrzení falešná.

Zástupci hydrogeologické firmy si pak prohlédnou pozemek a navrhnou nejvhodnější způsob umístění studny. Nejdůležitější je zjištění síly vodního pramene, aby se vám náhodou nestalo, že v parném létě zůstanete bez vody. Odborníci zároveň řeknou, kolik to bude stát. Jestliže vás tato suma nezruinuje, pak si u hydrogeologa objednáte geologické i technické práce, od projektu až po závěrečnou zprávu.

Následně je dobré si od hydrogeologa nechat poradit, která studnařská firma by pro vaši studnu byla tou nejvhodnější.

Důležité je, jestli má svém vybavení tu správnou techniku, která se pro realizaci studny na vašem pozemku hodí. Také jsou podstatné zkušenosti zhotovitele a určitě je tedy dobré si o něm zjistit reference, třeba od sousedů.

Studna kopaná nebo vrtaná?

To je dost důležitá otázka, kterou není radno brát na lehkou váhu. Záleží na tom, jak hluboko se nachází podzemní voda. Pozor také na jednu věc. To, že se voda objeví v malé hloubce, není výhrou. Může totiž být zanesena různými nečistotami.
Foto: Stavební geologie - GEOPRŮZKUM České Budějovice
Foto: Stavební geologie - GEOPRŮZKUM České Budějovice
Studnu odborníci definují jako vodojem, který je zapuštěný do zvodnělé horniny. Především je důležité, aby v ní bylo pokaždé dost vody, která by dokázala pokrýt nárazové i mimořádně velké odběry. Studna se také musí dát snadno vyčistit. Proto musí mít správné parametry - minimální vrtný průměr nesmí mít méně jak 200 mm.

Jestliže je voda v hloubce šesti a více metrů, je cena klasického vyhloubení studny srovnatelná s vrtem. U něj lze navíc jímku konstrukčně oddělit od mělké podzemní vody. Tím pádem mají vrty vodu kvalitnější. Navíc mohou u vrtu odborníci zařídit, aby ´nekradl´ vodu z okolních studen. Toto řešení je proto ideální v obcích a v nových sídlech.

Klasické mělké studny také nejsou vhodné pro chaty, kde se lidé zdržují převážně o letních víkendech a spotřeba vody je v nich nárazová. Proto, aby i v parních letních měsících měly dostatek vody, musí být hluboké.

Jak je to s povolením?

Studny jsou stavby, ale ne jednoduché. Musí jako každá jiná stavba mít stavební povolení a navíc povolení vodoprávní (k odběru vody). Ta vydává příslušný stavební a vodoprávní úřad. Pracovníci se pak stavebním povolením a územním rozhodnutím musí při hloubení studny řídit. Studny hlubší jak 30 metrů a vrty v ochranných pásmech vodních zdrojů musí mít projekt schválený příslušným krajským úřadem. Realizační firma je potom povinna tyto práce nahlásit příslušnému báňskému úřadu.
Foto: Stavební geologie - GEOPRŮZKUM České Budějovice
Foto: Stavební geologie - GEOPRŮZKUM České Budějovice
Vodu z vrtu napojeného na tepelné čerpadlo (voda-voda) může majitel používat teprve tehdy, až si získá patřičná povolení, kterými jsou územní rozhodnutí o umístění stavby a rozhodnutí o povolení k nakládání s pozemními vodami ve spojení se stavebním povolením o zřízení vodního díla z díla průzkumného.

K čemu je stavební povolení třeba? Vymezuje velikost stavebního pozemku studny, stanoví přesné umístění studny, druh a účel stavby a podmínky pro její umístění. Stavební povolení pro studny vydává příslušný stavební a vodoprávní úřad současně s vydáním povolení k nakládání s vodami. Oznámení o provádění studny je na začátku (před zahájením prací) třeba ohlásit na místním obecním úřadu.

Kdo všechno vám do stavby mluví?

Ani tuto vědomost není radno podcenit, jinak se vám může stát, že studnu nebudete smět používat. Ke schválení studny jsou nutné souhlasy především majitelů dotyčných pozemků (v případě, že studna neleží na vlastníkových pozemcích dál od obce a sousedů). Je to sice nepříjemné, ale bohužel vám do stavby může mluvit každý, kdo prohlásí, že může být omezen ve svých právech nebo povinnostech. To trvá až do doby, dokud se neprokáže opak.

Dejte však pozor, sousedé mohou mít námitky, zamezit stavbě studny ale nemohou. Případné připomínky lze řešit čerpací zkouškou a měřením. Lze tak zjistit možné ovlivnění okolních studní. Nastavením správného režimu čerpání pak lze jejich ovlivnění zabránit (tuto situaci by měl řešit už projekt). Například může proti studni protestovat někdo, kdo sice bydlí na opačném konci obce, ale bude tvrdit, že mu sebere všechnu jeho vodu.

Pozor! Sankce za nepovolenou studnu jsou vysoké. Stavebník může dostat až 100 tisíc korun pokuty, firma, která ji zřídila, pak až půl milionu korun. Jestliže jednotlivec ze studny čerpá vodu protiprávně, může ho to stát až padesát tisíc korun a firmy až deset milionů korun. Je pravdou, že stavební úřad může studnu dodatečně povolit, ale také může nařídit její odstranění, tedy zasypání.
Stavební geologie - GEOPRŮZKUM České Budějovice, spol. s.r.o.

Stavební geologie - GEOPRŮZKUM České Budějovice, spol. s.r.o.

České Budějovice, Pekárenská 257/81, 37213
Tel: 387 313 965
Web: http://www.geopruzkum.cz
E-mail: info@geopruzkum.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Stavební geologie - GEOPRŮZKUM České Budějovice, spol. s.r.o.

České Budějovice, Pekárenská 257/81, 37213
Tel: 387 313 965
Mobil: 602 473 077
Web: http://www.geopruzkum.cz
E-mail: info@geopruzkum.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:

  Další články

 • Nepodceňte průzkum podloží!Nepodceňte průzkum podloží!

  Průzkum podloží – je to nadstandardní služba nebo nezbytná nutnost? Zatím neexistuje žádná zákonem daná povinnost prozkoumat půdu před zahájením stavby. Přesto se často investice do zjištění charakteru podloží vyplatí.

 • Nezničte cizí majetek kácením stromů!Nezničte cizí majetek kácením stromů!

  Každý strom má svou životnost. Ať už z hlediska stáří, onemocnění nebo z důvodu přírodního či mechanického poškození. Jsou ale i případy, kdy lidé chtějí strom odstranit z jiných důvodů. Ať už je to kvůli velikosti…

 • Co nového v Jihočeském krajiCo nového v Jihočeském kraji

  V této rubrice se dozvíte informace týkající se rozvoje regionu. Záměry kraje i představitelů měst a obcí v souvislosti s plánovanou výstavbou bytů či rodinných domů, informace o získávání nejrůznějších státních dotací…

Diskuze na téma "Studny svěřte osvědčeným odborníkům "

Buďte první a napište komentář k  "Studny svěřte osvědčeným odborníkům "

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE