Sdílet
 

Izolace z minerálních vln

ORSIL, ISOVER, RIGIPS - zvučná jména, základní stavební kameny pro rekonstrukci vašeho podkroví!

Datum vydání: 01.02.2008 | autor:
Budování podkrovního bytu je levnější než stavba nového. Pokud takovou možnost máte, neváhejte! Jaké materiály při rekonstrukci vašeho podkroví použít? Jak jejich výběrem zamezit možným statickým problémům? A víte jaké příčky jsou variabilní a snadno upravitelné? Suchá výstavba za použití sto procentně ekologických izolací z čediče a skelné vaty je ideálním řešením. Kvalitně izolované podkroví vám oproti tomu, kde izolaci ošidili, ušetří až 50% ročních výdajů na topení.
Tepelné, zvukové a protipožární minerální izolace Isover a Orsil koncernu Saint-Gobain, výrobce Isover, splňují všechny požadavky moderního a snadno dostupného bydlení. Čedičová vlna (Orsil) a skelná vata (Isover) se vyrábí z přírodních a biologicky rozpustných vláken podle nejpřísnějších evropských norem. Minerální izolace jsou ekologické a zdravotně nezávadné, jsou 100% BIO.

Sedmdesátiletou tradici skelné vaty a čedičové vlny podtrhuje moderní výroba. Kompletní výběr moderních izolací Isover a Orsil garantuje optimální řešení pro jakoukoli aplikaci. Izolace jsou cenově dostupné, lehké (nepřispívají narušení statiky domu), odolné vůči vlhkosti a nehnijí. Společně se sádrokartonovým povrchem zprostředkují ideální klima podkrovního bytu a chrání před zimou i parnými dny, před hlukem a možnými požáry. Izolace Isover a Orsil aplikujeme zevnitř stavby, čili není nutné zasahovat do střešní krytiny.

Minerální izolace jsou díky své optimální hmotnosti vhodné do lehkých tlumících příček a díky nízké dynamické tuhosti do plovoucích podlah. Pohltivé schopnosti minerálních vln pak oceníte u zvukově pohltivých stěn, příček a podhledů.

Tepelně izolační vlastnosti minerálních vln popisuje součinitel tepelné vodivosti λ [W.m-1.K-1], což je schopnost materiálu vést teplo. Z něj odvozujeme tepelný odpor pro konkrétní tloušťku materiálu. Vynikajícími izolačními vlastnostmi materiálů Isover a Orsil splníte veškeré požadavky, které kladou normy. (ČSN 73 0540-2 z roku 2002 - Tepelná ochrana budov a ČSN 73 0540-2, která předepisuje hodnoty součinitele prostupu tepla UN (Wm -2K-1).
Nejlepší tepelnou ochranu a vůbec nejvyšší pohodu prostředí dosáhnete při hodnotě součinitele prostupu tepla U = 0,15 W/(m2K). To je normou určená maximální hodnota pro takzvaný nízkoenergetický dům a odpovídá tloušťce materiálu 26 až 30 centimetrů. Rozhodnutí o správné tloušťce materiálu ovlivní vaše náklady na vytápění pro celá příští desetiletí. Přitom náklady na tepelné izolace činí asi jen 3 až 5% investičních nákladů pro vestavbu podkroví. Dosažený čistý zisk si snadno spočítáte sami.

Tepelná izolace se v podkrovních bytech domů se šikmou střechou osazuje nejčastěji mezi krokve. Při běžné výšce krokví 160 až 180 milimetrů je nutná tloušťka tepelně izolační vrstvy (λ = 0,040 W/m.K) zhruba 210 mm.

Při výběru materiálu a jeho instalaci také nesmíte zapomenout na parotěsnost, vzduchotěsné uzavření konstrukce ze strany interiéru, případně volbu propojení hydroizolační vrstvy s vnějším ovzduším (větrací mezerou). Je nezbytné, aby do izolační vrstvy nepronikala vodní pára. Řešením je montáž parotěsné fólie, kterou umístíme mezi izolaci a sádrokarton.

Velmi dobrá zvukově absorpční schopnost vláknitých materiálů Isover a Orsil vás ochrání před nepříjemným hlukem z okolních místností i před nežádoucím hlukem zvenčí. Dosáhnete trvalého zlepšení akustických parametrů konstrukce vašeho podkroví.

Minerální izolace Isover a Orsil také zvyšují požární odolnost objektů. „Požární odolností“ v minutách hodnotíme odolnost celé stavby. Samotné minerální desky či role jsou pak podle předpisů hodnoceny „reakcí na oheň.“ To je odezva materiálu na oheň, kterému jsou vystaveny. Všechny minerální izolace Isover a Orsil jsou podle ČSN 73 0862 zařazeny ve skupině B (nesnadno hořlavé) a podle ČSN EN 13501-1 do třídy A1 (A2).
U izolací z minerálních vláken musíte dbát na výběr správného materiálu a jeho tloušťky. Jen tak dosáhnete optimální tepelné ochrany a úspory nákladů na vytápění po celou životnost vašeho podkrovního bytu. Eliminujete tepelné mosty a minimalizujete problémy s vlhkostí v konstrukci. Chráníte se tak před možným napadením plísněmi. Dosáhnete optimální odolnosti vůči hluku zevnitř i zvenčí a prodloužíte životnost svého bytu. Nesporný je i přínos správně zvolené minerální vlny v protipožární ochraně a pro životní prostředí. Ten je definovaný materiálem použitým při výrobě izolací i faktem, že zateplení minerální vlnou sníží emise CO2 do okolí o více jak polovinu.

Přesné specifikace vlastností minerálních vln Isover a Orsil podle ČSN EN 13 162 jsou uvedeny v jednotlivých technických listech konkrétních výrobků. Důraz je vždy kladen na správné konstrukční řešení a na dodržení legislativních předpisů. To je v plné kompetenci projektantů. Společnost Isover přebírá záruku za své výrobky a jejich vlastnosti, pokud jsou způsobilou realizační firmou zabudovány v systémové konstrukční skladbě a podle souvisejících postupů. V nesystémových skladbách přebírá zodpovědnost projektant.

Pro jednoduchou orientaci v sortimentu minerálních izolací Isover a Orsil vám váš dodavatel poskytne přehledné tabulky vlastností minerálních vln z hlediska jejich aplikace a minimálních tlouštěk (podle ČSN EN 13 162). V každém případě vám ale doporučujeme obrátit se vždy na zkušeného specialistu, který je schopen posoudit navržené řešení vašeho podkroví odborně.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Izolace z minerálních vln"

Buďte první a napište komentář k  "Izolace z minerálních vln"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE