Jak bydlet v podkroví Zobrazit fotky zobrazit 9 fotek

Bydlení v podkroví ve smyslu vybudování podkrovního bytu je jedním z nejlevnějších řešení. Obzvláště pod novou či zrekonstruovanou střechou a nebo starší střechou, která je po všech stránkách ve výborném stavu. Existují ale pravidla, kterých bychom se měli držet, abychom si budování podkrovního bytu a bydlení v podkroví zbytečně nekomplikovali.

Kromě finančních úspor při budování podkrovního bytu (nepotřebujeme pozemek a nemusíme stavět dům, často ani rekonstruovat střechu) získáme oproti jiným způsobům bydlení byt s nádechem romantiky, pěkným výhledem a výjimečným vzhledem, ovšem za cenu chůze po schodech a tedy nemožnosti bezbariérového bydlení. Čili pro každého podkrovní byt zrovna není. Problematičtější též může být přivedení technických rozvodů do podkroví, obzvláště v případě, že se s tím nikdy v minulosti nepočítalo. Na druhou stranu však můžeme uplatnit svou kreativitu při plánování, samotné vestavbě a vybavování půdního bytu. Navíc lze provádět půdní vestavbu i mimo stavební sezónu včetně zimy – samozřejmě s výjimkou rekonstrukce střechy.

Plocha půdního bytu, výška stropu a objem místností

Pro výpočet podlahové plochy půdního bytu nemusíme budovat vysokou nadezdívku, ovšem místnosti se zkosenými stropy musí mít výšku 2300 mm alespoň nad polovinou podlahové plochy, která je vymezena pomyslnou rovinou kolmou k rovině podlahy a protínající rovinu zkoseného stropu ve výšce 1300 mm nad podlahou. Místnost určená pro spaní jedné osoby má mít objem alespoň 20 m3 a pro spaní dvou osob 30 m3 (úměrně se zvyšuje objem této místnosti podle rostoucího počtu osob). Z uvedených údajů je patrno, že z každé půdy půdní byt nevytvoříme. K takovému zjištění stačí jednoduché měření.

Přístup do podkroví

Přístup do podkroví řešíme bezpečně a s minimálními nároky na prostor, pokud si jím nemůžeme dovolit plýtvat. jestliže budujeme samostatný podkrovní byt, není jiná možnost než pevné schodiště (s výjimkou drahého výtahu, ale k tomuto řešení se obvykle nepřistupuje, o komplikovaném provedení nemluvě). Pevné schodiště má své stálé místo a materiálově je lze provést velmi variabilně jako jakékoli jiné schodiště. Musíme též počítat se zádveřím a vstupními dveřmi. Pokud podkroví pouze zvětšuje obytný prostor domu, lze sáhnout i po druhé možnosti – po schodišti pohyblivém, které potřebuje pouze tu podlahovou plochu, na které stojí, je ale nákladnější technicky a řemeslně. Toto schodiště nezasahuje trvale do prostoru, je používáno pouze v případě potřeby.

Šikminy – přednost podkroví i problém

Šikminy vdechnou podkroví neopakovatelné kouzlo. Vlastně je to zevnitř opláštěná šikmá střech (izolace může být i nadkrokevní). Co se týká opláštění sádrokartonem či dřevem, to se provádí velmi snadno a rychle, ovšem problém nastává v případě výběru nábytku a to především se skříněmi. Je třeba šikminy maximálně využít a nechat si vyrobit nábytek na míru, odpovídající sklonu šikmin. Čili například vestavěná skříň nebude mít tvar kvádru. Na druhou stranu se ale otevírá v případě nábytku prostor pro větší hloubky regálů. Do podkroví jsou vhodnější jemné, světlé tóny nábytku stejně jako ostatního vybavení a výmalby - kvůli přirozenému dennímu světlu. Navíc jsou mnohé podkrovní místnosti malé a těm tmavé odstíny nesvědčí.

Sádrokarton versus dřevo

Materiálově může být základním prvkem podkroví dřevo i sádrokarton. I příčky zde nemusíme zdít, ale můžeme je řešit jako opláštěné konstrukce. Předností sádrokartonu jsou naprosto hladké stěny a šikminy, předností dřeva zase neopakovatelné kouzlo, vůně a atmosféra. Často stavebníci volí kombinaci těchto materiálů. A nejde jen o stěny, šikminy a strop, ale i podlaha může být dřevěná stejně jako sádrokartonová. Ve starších domech s horšími statickými vlastnostmi je dokonce nevhodné realizovat těžké betonové podlahy.

Světlo v podkroví

Světlo, které proniká do podkroví vertikálně střešními okny, působí uklidňujícím dojmem. Navíc ho tímto způsobem proniká více než okny v obvodových stěnách domu a okny štítovými. Ovšem i střešních oken musí být dostatek. 1 střešní okno na jednu místnost a jedno okno štítové nebudou podkrovnímu bytu stačit. Pokud je podkroví střešními okny osvětleno dostatečně, bude to naopak způsobovat problémy v létě, kdy se podkrovní byty přehřívají (důvodem může být samozřejmě i nedostatečná tepelná izolace). Pokud tedy budeme střešními okny naopak šetřit, je vhodným doplňkovým řešením světlovod a nebo samozřejmě umělé osvětlení, kterým se v podkrovních bytech šetřit nemá. Na druhou stranu se částečně zbavíme problému s přehříváním podkroví volbou vhodné stínící techniky. V tomto směru jsou pro střešní okna nejúčinnější venkovní rolety.

Větrání

Pokud prší či sněží, je větrání střešními okny prakticky nemožné, obzvláště za bohaté nadílky srážek. Proto je v podkroví obzvláště důležité myslet na větrací systém. Zajímavou novinkou jsou decentrální větrací jednotky s rekuperací vzduchu, které nám v zimě navíc ušetří náklady na vytápění. Úplně však stačí i ventilační turbína a jiný mechanický či elektrický způsob větrání. 
Zdroj: www.ČESKÉSTAVBY.cz, www.shutterstock.com